A Lei de Incompatibilidades no seu artigo 1, establece que “o persoal do sector público non poderá compatibilizar a súa actividade coa de centros colaboradores e concertados coa Seguridade Social que prestan atención sanitaria"

Información
16 Diciembre 2021 | 2609 Votos

NachoVidal y su esquema piramidal de colaboradores para refacturar y  comisionar los servicios del Sergas mientras es condenado por negarse a  pagar el salario mínimo a sus empleados/as - Xornal Galicia |EN LAS EMPRESAS QUE DIRIGE NACHO VIDAL ESTA NORMATIVA NO LE INTERESA EN ABSOLUTO.

Nun encontro en Madrid de Nova Economía Fórum ,celebrado o 13 de dec. do 2021, o presidente do grupo de HM Hospitais, preguntou ao Conselleiro de Sanidade “por que Galicia, nun contexto de falta de médicxs, aplica a lei de incompatibilidades de forma estricta ao persoal sanitario dos centros públicos”, ao que o Conselleiro respondeu que “estamos a falar coa Consellería de Facenda para ver como podemos flexibilizalo”.

Parece que a Consellaría de Sanidade pretende vulnerar a Lei Xeral de Sanidade que no seu artigo 93 ,establece que a S”anidade Pública non poderá establecer concertos con centros sanitarios privados, cando nalgún dos seus propietarixs ou nalgún dos seus traballadorxs, teñan incompatibilidade do sector público e o privado.” A Lei de Incompatibilidades no seu artigo 1, establece que “o persoal do sector público non poderá compatibilizar a súa actividade coa de centros colaboradores e concertados coa Seguridade Social que prestan atención sanitaria”.

Esta “ocurrencia” do conselleiro, tería evidentes prexuízos para a Sanidade Pública:

1.- Xeraría uns importantes conflictos de intereses: o persoal compatible prestaría os mesmos servizos no público e no privado, aos mesmos usuarios e pola mesma actividade, o que suporía un evidente prexuízo para a Sanidade Pública.Xornal Galicia | La democracia muere con la perdida de la Libertad de  Expresión..

2.- Favorecería a corrupción e o crecemento das listas de agarda: o persoal con dobre dedicación, podería (nalgúns casos) reducir a súa actividade no sector público, “para propiciar as listas de espera que beneficien aos centros privados concertados”. Os concertos, teñen como obxectivo aliviar as listas de espera polo que esta compatibilidade, obrigaría aos pacientes a acudir ao sector privado ou seguir nesa lista de agarda.

3.- A compatibilidade público privada non beneficiaría ao sector público, senón ao privado: segundo os indicadores do Ministerio de Sanidade, os Hospitais do sistema nacional de saúde, teñen un 76% menos médicxs e 66% menos enfermeirxs por cama. É dicir: o fluxo de persoal iría ao revés, permitindo ao sector privado dispoñer de persoal sanitario a baixo custo (non terían que pagarlles soldos completos por unha actividade parcial).

A Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, rexeita categóricamente a aplicación desta medida, que é ilegal e que tería graves repercusión para a poboación e o Sistema Sanitario Público Galego.

Tu derecho a la información en Xornal Galicia es gratis, pero sus redactores pagan un precio muy elevado con su propia vida tras ser perserseguidos por el gobierno de FeijóoAyúdanos simplemente renviado esta información..+  En directo https://youtu.be/ZNo_AGgTAnY con muchas tramas y exclusivas.... No te lo puedes perder....!  Ver más..+   

#NachoVidal "y su esquema piramidal de colaboradores"..+  CAPÍTULO 1 DE 7..+  -  CAPITULO 2 de 7..+  -  CAPITULO 3 de 7..+  CAPITULO 4 de 7..+  CAPITULO 5 de 7..+  CAPITULO 6 de 7..+  Capítulo 7 de 7...+   - ESPECIAL LUGURIA Y VICIO A COSTA DE LA SALUD Y DEL SERGAS. ..+   - EL SUEÑO ESPAÑOL DE #NACHO VIDAL...+   - La recompensa del #sueñoespañol a #NachoVidal del #sergas y #SegurançaSocial....+ - #NachoVidal "y su esquema piramidal de colaboradores"..+ Colabora y asesora Millán Calenti como vocal en las mesas de contratación del Sergas, etc..

social youtube xornalgalicia   feed-image