Lei de Administración Dixital de Galiza con consecuencias para os funcionarios públicos

Información
06 Octubre 2018 | 15894 Votos

Esta lei ten varios artigos que afectan directamente a todos os traballadores da administración en Galiza. Senta as bases para definir as competencias dixitais “desexables” do persoal empregado público, tomando como referencia o marco galego de competencias dixitais baseado no DIGCOMP pero adaptado ás súas peculiaridades co establecemento de cinco áreas de competencia dixital, agrupadas en tres niveis de dominio previstos para cada competencia: básico, intermedio e avanzado. Posteriormente desenvolverán un itinerario formativo para adquirir os diferentes niveis da competencia dixital.

 

Nos artigos 104 en adiante fala do marco de referencia de competencias dixitais e establece o seu alcance: “será de aplicación na definición das competencias dixitais mínimas do persoal empregado público que posibiliten o correcto desenvolvemento do seu posto de traballo nos supostos e cos requisitos que se determinen regulamentariamente, segundo o previsto no seguinte capítulo da presente lei”.

O procedemento para a acreditación das competencias dixitais desenvolverase regulamentariamente, coa indicación do tipo de certificación ou certificacións, alcance, niveis, así como os requisitos para a súa obtención.” Isto significa que ao igual que pasou co CODIX, teremos que volver a facer a cursos ou superar probas (autoformación) para acreditar estas competencias.

Supón o fin do CODIX (Certificación Galega de Competencia Dixitais en Ofimática) que non aparece en toda a lei… 190 horas perdidas facendo os 5 cursos ou probas para conseguir esta acreditación.

Descarga a responsabilidade de formarse nos empregados: “O persoal empregado público das administracións públicas galegas deberá asegurar a súa capacitación dixital para o exercicio das súas funcións que permita o aproveitamento eficiente dos medios dixitais na prestación do servizo público”. Cando ten que ser a Administración a que se preocupe e incentive aos seus traballadores para que se formen.

E cales son as intencións ocultas da administración con esta lei? Art. 110.2: “Para o acceso a determinadas categorías ou postos de traballo poderá establecerse como requisito de acceso a competencia dixital ou aptitudes no ámbito da administración dixital, nos termos adecuados ao posto do que se trate.

Esta lei afecta ao traballo e funcións do persoal das oficinas de rexistro, engadindo novas funcións e responsabilidades nos art. 33, 34, 74, 75.

Tamén regula a sinatura e acreditación do persoal empregado público (art. 68 en adiante), incluíndo como novidade o uso dos certificados electrónicos con pseudónimo para certos colectivos (inspección, etc).

Temos de prazo ata o xoves 11 de outubro para presentar alegacións. Podes contactar coa CIG.

social youtube xornalgalicia   feed-image