Información
Xunta de Galicia

A Comisión Galega dá Competencia confirma que os feitos denunciados dos dereitos de autor contra Xornal Galicia encuberto por María do Mar Sánchez Sierra poderían ser delituosos, pero dalle "alas" aos denunciados.

Información
19 Septiembre 2018 1818 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

vineta marsanchezsierra corrupcionycompetenciaDice a resoluci√≥n da Comisi√≥n Galega da Competencia emitida o d√≠a 17/9/2018 no seu p√°rrafo primeiro de bulto " Con data 14 de xullo de 2018 remitiuse por D. Miguel Angel Delgado Gonz√°lez, Presidente da Plataforma en Defensa do Sector Mar√≠timo Pesqueiro de Galicia (Pladesemapesga) √° Presidencia da Comisi√≥n Galega da Competencia, mediante correo electr√≥nico, unha denuncia contra, entre outros, √° Secretaria Xeral de Medios da Xunta de Galicia e a D. Jose Manuel Martinez da Silva e D¬™. Adelaida Dom√≠nguez Mari√Īo, propietario e administradora √ļnica, respectivamente, dos dominios Xomal Galicia Sur"

Os dominios Xomal Galicia Sur e Xomal Galicia Norte Xornal Galicia e Xornal de Galicia nin √© administradora √ļnica, nen propietaria de tales dominios o que se denuncia e a usurpaci√≥n das marcas anteditas que non lle pertecen, actuando e contratando publicidade coa Secretar√≠a de Medios en dita representaci√≥n..Tal e como consta na denuncia.

 

√Ā vista do que antecede e examinada a documentaci√≥n de referencia, c√≥mpre informarlle o seguinte:

O Falseamento da libre competencia por actos desleais: “Artigo 3. Falseamento da libre competencia por actos desleais

A Comisi√≥n Nacional da Competencia ou os √≥rganos competentes das comunidades aut√≥nomas co√Īecer√°n, nos termos que esta lei establece para as condutas prohibidas, dos actos de competencia desleal que por falsear a libre competencia afecten o interese p√ļblico.‚ÄĚ

4¬ļ.- Os feitos denunciados e a cualificaci√≥n dos mesmos efectuada pola denunciante remiten ao tipo descrito no artigo 3 LDC, se ben, √© preciso subli√Īar que a competencia atribu√≠da aos √≥rganos de competencia (CNMC ou Autoridade Auton√≥mica da Competencia, segundo as circunstancias do caso) para instru√≠r e, no seu caso sancionar pr√°cticas que puideran reputarse desleais est√° limitada s√≥ aos supostos en que puidera acreditarse que as potenciais pr√°ticas desleais que por falsear a libre competencia afecten o interese p√ļblico, xa que logo a competencia natural para co√Īecer das condutas desleais, reguladas na Lei 3/1991, do 10 de caneiro, de Competencia Desleal, est√° atribu√≠da aos Xulgados do Mercantil, segundo se establece no artigo 86 ter, 2¬ļ, da Lei Org√°nica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2018
O Subdirector de Investigación
(Asinado de xeito electrónico)
José Antonio Rodríguez MiguezFrancisco20Hernández20CGC 15 970x597

A Comisi√≥n Galega da Competencia, literalmente "lavase as mans" e tira literalmente aos usuarios e consumidores contra os xulgados mostrando falta de apetito e sobradas raz√≥ns perezosas ao non molestarse nen sequera en facer uns m√≠nimos  informes realcioandos coa denuncia.

Xornal Galicia disconforme coa decisi√≥n tomada e entendendo que hay sobrada normativa que acredita as obrigas da Comisi√≥n Galega da Competencia para como m√≠nimo facer unha investigaci√≥n, independientemente do resultado da mesma, polo que "artellar un oficio literalmente para que cami√Īe rumbo a ningunha parte e seu archivo, no √© a resposta que esperan os ciudadans, facendo firme o literal que d√≠ ¬°¬°¬° Que vixila a quen !!! O raposo as gali√Īas ou as gali√Īas ao raposo mentres o dono/a durme...

Xornal Galicia require a Comisi√≥n Galega da Competencia antes de seguir co tr√°mite ante as autoridades europeas, moito mais fiables para os ciudad√°ns baixo a " corrupci√≥n institucionalizada que reina en Espa√Īa " como afirmou na SEXTA o Presidente dos Xuices para a Democracia e a ciudadan√≠a xa ¬ŅNon conf√≠a na xust√≠za espa√Īola?.

No seu escrito de reconsideraci√≥n o Xornal Galicia intenta revatir o oficio da Comisi√≥n Galega da Competencia, con preceptos legais perfectamente aplicables ao s√ļa denuncia e o grave delito de competencia instado poila Secretar√≠a de Medios da Xunta orquestado coa administradora √ļnica de al menos 3 nifs distintos do que ela mesma e propietaria burlando as√≠ a ley de contrataci√≥n p√ļblica troceando cantidades para "adxudicar a dedo mediante circulares internas outras adxudicaci√≥ns e campa√Īas publicitarias da Xunta" das que a Comisi√≥n Galega da Competencia, quere pasar de "puntillas sen mollarse" deixando en m√°ns do destino e da impunidade o que e considerado e documentado vulneraci√≥n de todas ou casi todas as normas de mercado e competencia.1520870442 igcc logo positivo 014

Pregunt√°ndose os denunciantes, si a  Comisi√≥n Galega da Competencia no activa os mecanismos para vixiar os servicios aos usuarios e consumidores, enton por que. e para que sirve ese organismo que goza de total impunidade  nas s√ļas personales decisi√≥ns.

Os feitos están ahí, e están documentados por eles mesmos cando din no seu propio oficio e no seu primeiro párrafo:

" D¬™. Adelaida Dom√≠nguez Mari√Īo, propietario e administradora √ļnica, respectivamente, dos dominios Xomal Galicia Sur "

Pois ven, invitamos aos lectores a que accedan aos indicados dominios www.xonalgaliciasur.com  e www.xornalgalicianorte.com  www.xornalgalicia.com  www.xornaldegalicia.es  e ao fondo das webs observaran os rexistros e seus propietarios que nada te√Īen que ver, nen con Mar S√°nchez Sierra nen con Adeliada Domniguez Mari√Īo.

Dito esto, non hay m√°s cego que o que non quere ver. √Č o instructor da  Comisi√≥n Galega da Competencia que firma o oficio como investigador "O Subdirector de Investigaci√≥n (Asinado de xeito electr√≥nico) Jos√© Antonio Rodr√≠guez Miguez, ao igual que Mar Sanchez Sierra e Adelaida Dom√≠nguez Mari√Īo ve que os denunciantes, son os que est√°n equivocados, que os propietarios dos dominios e marcas son os que vulneran os direitos de mercado e libre competencia dende o ano 2002 en que rexistraron as marcas, que por obra e gracia do investigador a partir do inicio das actividades da competencia no 2013 pasaron a ser propiedade de Adelaida Domniguez Mouri√Īo seg√ļndo afirma na resoluci√≥n-oficio...


 Acceso Suscriptores Xornal Galicia.
Mar√≠a del Mar Sanchez Sierra Secretar√≠a de Medios y su forma de adjudicar el dinero p√ļblico..+   -   

Los documentos y sus relatos est√°n bajo libre descarga en este art√≠culo con las reservas legales de  los derechos de autor y protecci√≥n de datos.

Galicia: Por la dignidad de los medios p√ļblicos y privados "CORROMPIDOS" por el Partido Popular


eldiarioes, eldiario.es's Tweet - Trendsmap

https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1001384407813509120
@eldiarioes @pedroagueda @inigoaduriz A que esperan los jueces de la ..... ¬ŅNo conf√≠a en la just√≠cia espa√Īola? ... lo dicho se creen por encima del bien y del mal,xq su trama de corrupcion esta ya tan isntitucionalizada q se sienten con poder. ..... No ha habido una elecciones limpias en todo el periodo democr√°tico.
 

Cargos p√ļblicos de Mar√≠a del Mar sanchez Sierra

Secretaria de Medios de Comunicaci√≥n de la Xunta de Galicia. ( Asesora personal de Feij√≥o en la sombra seg√ļn diversos medios de comunicaci√≥n viajando con el en viajes institucionales a la diaspora y de tipo pol√≠tico como cargo del PP )

Patrona de la Fundación Camilo José Cela

Vicepresidenta de RETEGAL

Vocal en el Consejo de Administraci√≥n del Puerto de A Coru√Īa

http://www.xunta.es/dxfpriac/ConsultarPersoa.do?id=90

http://www.xunta.es/dxfpriac/VerDocumento.do;jsessionid=6CB5213DFAF63BF4439153158A24905A?id=2798

Refresc√°ndole la memoria al instructor:

15 T√ćTULO II. Explotaci√≥n de redes y prestaci√≥n de servicios de comunicaciones electr√≥nicas en r√©gimen de libre competencia................................................................

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-4950-consolidado.pdf

https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/normativa

Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

boe.es

Versión en inglés de la Ley 3/2013

RD 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto Org√°nico de la CNMC

boe.es

Versión en inglés del RD 657/2013

Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

PDF

Normativa Competencia

LEY 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia

boe.es

LEY 1/2002 (Coordinación de Competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de...

boe.es

RD 2295/2004 (Aplicaci√≥n en Espa√Īa de las normas comunitarias de competencia)

boe.es

RD 261/2008 (Reglamento de Defensa de la Competencia)

boe.es

Normativa Telecomunicaciones y S. Audiovisuales

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

boe.es

Versión en inglés de la Ley 9/2014, de 9 de mayo

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual

boe.es

Normativa Energía

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

boe.es

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos

boe.es

Normativa Transporte y S. Postales

Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario

boe.es

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia

boe.es

Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios

boe.es

Unidad de Mercado

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado

boe.es

Normativa autonómica

 • Resoluci√≥n de 13 de marzo de 2017, de la Secretar√≠a General T√©cnica de la Consejer√≠a de Econom√≠a, Empleo eIndustria, por la que se le da publicidad a la celebraci√≥n de la sesi√≥n constitutiva del Consejo Rector del Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia (DOG 22/3/2017). en gallego | en castellano

 • Decreto 118/2016, de 4 de agosto, por el que se crea el Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia y se aprueban sus estatutos (DOG 25/8/2016). en gallego | en castellano

 • Lei 14/2013, do 26 de deciembre, de racionalizaci√≥n del sector p√ļblico auton√≥mico (DOG 27/1/ 2014) en gallego | en castellano

 • Lei 1/2016, do 18 de febreiro, de transparencia e bo goberno.

 • Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno.
  (
  DOG 15/2/2016) en gallego | en castellano

 • Ley 1/2011, de 28 de febrero, reguladora del Consejo Gallego de la Competencia.
  (
  DOG 8/3/2011) en gallego | en castellano

 • Decreto 60/2011, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la estructura organizativa del Consejo Gallego de la Competencia.
  (
  DOG 6/4/2011) en gallego | en castellano

 • Ley 6/2004, de 12 de julio, reguladora de los √≥rganos de defensa de la competencia de la Comunidad Aut√≥noma de Galicia.
  en gallego | en castellano

 • 1¬™ correcci√≥n de errores de la Ley 6/2004.
  (
  DOG 13/10/2004) en gallego | en castellano

 • 2¬™ correcci√≥n de errores de la Ley 6/2004.
  (
  DOG 19/10/2004) en gallego | en castellano

 • Decreto 20/2005, de 3 de febrero, de desarrollo de la Ley 6/2004, de 12 de julio, reguladora de los √≥rganos de defensa da competencia de la Comunidad Aut√≥noma de Galicia.
  en gallego | en castellano

 • Reglamento de r√©gimen interno.
  en gallego | en castellano

Normativa estatal

 • Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci√≥n de la Comisi√≥n Nacional de los Mercados y la Competencia.
  (BOE 4/7/2007) en gallego | en castelano

 • Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
  (BOE 4/7/2007) en gallego | en castellano

 • Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de defensa de la competencia.
  en gallego | en castellano

Normativa europea

 


La Magistrada del Juzgado N¬ļ 1 de Santiago Ana L√≥pez-Suevos Fraguela emite Auto de Procesamiento contra Miguel Delgado para darle proceso a la Querella de Mar S√°nchez Sierra..."que exige 50.000 euros, y borrar toda la informaci√≥n p√ļblica del PPdeG su nombre y cargos p√ļblicos.."  y de postre METERLO EN LA C√ĀRCEL UN M√ćNIMO DE CUATRO A√ĎOS Y MEDIO (+) por que...

Xornal Galicia esta libre de periodistas "mermeleros"..nos negamos a recibir fondos p√ļblicos a dedo y sin concurrencia p√ļblica "...(+)- Convenios...(+)  - Diario.es(+) - Xunta.(+) - XornalGalicia.(+) - Google...(+)  - Tercera...(+)  - P√ļblico.es(+)Cuac FM(+)  
Todas las querellas y denuncias contra Miguel Delgado y Pladesemapesga van encaminadas a que se borre la informaci√≥n veraz, constratada y documentada del Partido Popular de Galicia...SOS Internacional.+ 
Seg√ļn Javier Marzal Mercader  los funcionarios p√ļblicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad) ver art√≠culo completo..(+).

ARDICES DOCUMENTALES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE PROPEREN LAS QUERELLAS CRIMINALES CONTRA MIGUEL DELGADO antecedentes y hechos literales documentados en resoluciones oficiales de la Xunta de Galicia

La notoriedad y el ¬ęnegocio¬Ľ de las querellas - ABC.es

La Sala Segunda del Supremo no se cansa se aclarar que no se puede basar una querella en recortes de prensa, un aldabonazo que ha recibido más de una vez la acusación popular por excelencia:

Finales del a√Īo 2017,-   Lo   Publicado por Xornal Galicia con los pdf descargables a finales del a√Īo 2017 meses antes de la "trama administrativa orquestada para que prosperara la querella criminal en manos de la Magistrada del Juzgado N¬ļ 1 de Santiago de Compostela Ana L√≥pez-Suevos Fraguela ..   

15 de Marzo de 2018.- El d√≠a 15 de Marzo de 2018 Miguel Delgado presenta escrito de informaci√≥n p√ļblica PR-100A que es respondido por el 22 de Marzo de 2018 Secretario xeral T√©cnico de Sanidad-Sergas Sr Alberto Fuentes Losada el dia 22 de Marzo de 2018 suspendiendo el plazo para notificar al Sr Rafael √Ālvaro Millan Calenti. Copia descargable. 

23 del Marzo de 2018 .- Justo un d√≠a despu√©s de estas fechas el Sr Rafael √Ālvaro Millan Calenti presenta querella criminal contra Miguel delgado, sum√°ndose asi a su excompa√Īera de trabajo Sra Mar Sierra en SanidadCopia descargable. 

2 de Abril de 2018.-  se emite certificaci√≥n de ACTO PRESUNTO del silencio administrativo producido.Copia descargable. 

18 del Mayo de 2018.-  El Secretario Xeral T√©cnico emite resolucion informando de las subvenciones p√ļblicas que recibe el Sr calenti desde la Xunta a la UDC donde es profesor asociado a la UDC que dice ;Copia descargable. 

Expediente AGRUP 2015/15 CICA-INIBIC, onde Jos√© Carlos Mill√°n Calenti √© coordinador dun dos 22 grupos que compo√Īen a agrupaci√≥n,importe total concedido a agrupaci√≥n 500.000 ‚ā¨ (en tres anualidades: 100.000 ‚ā¨ no ano 2015, 250.000 no ano 2016 e 150.000 no ano 2017) Copia descargable. 

...., en relaci√≥n c√≥ expediente GPC 2014/082 no que figura como coordinador do grupo Jos√© Carlos Mill√°n Calenti, importe total concedido 70.000 ‚ā¨ (en tres anualidades: 17.500 ‚ā¨ no ano 2014 e 2016 e de 35.000 ‚ā¨ no 2015) (DOG n√ļm. 202, 24.11.2017), en relaci√≥n co expediente grupo referencia competitiva ED431C 2017/49 no que figura como coordinador do grupo Jos√© Carlos Mill√°n Calenti, importe total concedido 200.000 ‚ā¨ (en catro anualidades, do 2017 ao 2020, por importe cada unha delas de 50.000 ‚ā¨).Copia descargable. 

22 de Mayo 2018 ,- es admitida a tr√°mite la querella criminal La Magistrada del Juzgado N¬ļ 1 de Santiago de Compostela Ana L√≥pez-Suevos Fraguela contra Miguel delgado.- Copia descargable. 

03 de Agosto de 2018.-  curiosamente sin que nadie lo pidiese NI SOLICITASE y admitida la querella criminal por los datos certificados por el mismo , Secretario de Universidades Sr Jos√© Alberto D√≠ez de Castro emite un nuevo certificado, desdiciendose de los anteriores en base a un supuesto error, afirmando que el Sr Mill√°n Calenti no recibi√≥ ninguna subvenci√≥n p√ļblica ni pertenece a ning√ļn equipo de investigaci√≥nCopia descargable. 

Solicitada petici√≥n expresa de que notificara al juzgado el "presunto error" se ha negado a d√≠a de hoy ( para no "fastidiarle el tr√°mite de la querella criminal al Sr Rafael √Ālvaro Mill√°n Calenti ), con lo que la querella sigue en curso procesal. Copia descargable.

Ver √ļltimas amenzas de m√°s querellas criminales contra Miguel Delgado. Se suma Jes√ļs Palmou y Enrique Losada Puerto Coru√Īa..(+)

Adjuntos:
ArchivoDescripci√≥nTama√Īo
Descargar este archivo (35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF)35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF   168 kB
Descargar este archivo (36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF)36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF   153 kB
Descargar este archivo (actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf)actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf   186 kB
Descargar este archivo (burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf)burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf   221 kB

 El Periodista Miguel Delgado pone en conocimiento de las Principales Organizaciones Internacionales de defensa de los periodistas los ataques contra su persona por Instituciones de Galicia por ejercer la libertad de Prensa.

A comisi√≥n t√©cnica v√©n de seleccionar os proxectos do √°mbito da educaci√≥n non formal de cara √° s√ļa inclusi√≥n no programa..

La primera de las cuatro jornadas con que contará este curso de verano estuvo dedicada a la proyección internacional del..

Que te√Īen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Env√≠anos los datos a holgazan@acci√≥nytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+