Imprimir
Visto: 18502

María del Mar Sánchez Sierra converteu á Fundación Pública Galega Camilo José Cela na maior presunta infractora da Lei de Transparencia de Galicia. A Comisión do Parlamento insta a unha auditoría da fundación

Información
06 Agosto 2019 | 18502 Votos

cargospublicosmarsanchezsierra patrona fundacion camilo jose cela padron


A opacidad, censura, ocultación, negativa a cumprir o mandato das leis de Transparencia de Galicia, a falla de documentos públicos nas páxinas web,s das institucións públicas pagas con diñeiro público, son feitos que non se poden permitir, o xornalista Miguel Delgado esta realizando un amplo dossier sobre as Fundaciones tuteladas pola Xunta de Galicia que dirixe o Goberno de Feijóo, entre outras

Fremss, Cetal, Arao, Océano Vivo, Fundación Knowcosters, etc,

sendo a concreta desta petición a FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CAMILO JOSÉ CELA que á luz da falla de información dirixiuse o día 6 de Xullo á Fundación e á Presidencia da Xunta por rexistro oficial solicitando información, aclaraciones ou desmentidos solicitando por que, a Fundación Pública Camilo José Cela VIVE PERMANENTEMENTE sobre a censura e ocultación dá a información pública reinante na entidade cuxa Patroa Maior é Mar Sánchez Sierra, Directora de Comunicación do PPdeG, Secretaria de medios entre outros abundantes cargos sobre a actividade pública...Incumpliendo o mandato legal da Lei de Transparencia de Galicia, negando calquera tipo de información relacionado coa Fundación Pública Galega Camilo José Cela.

Unha vez cumprido o prazo voluntario e declinando responder, o xornalista solicita á Comisión de Transparencia de Galicia a súa intervención, ao obxecto de que sexa requirida para dar cumprimento legal á Lei de Transparencia de Galicia e entregue a solicitada información.

 Recomendación núm. 14 da REUNIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE NON LEXISLATIVA PARA AS RELACIÓNS CO CONSELLO DE CONTAS do Día: 22.02.2019 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dunha auditoría da Fundación Camilo José Cela. Da que é Patrona María del Mar Sánchez Sierra
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/AxendaParlamentaria/c_cc_2019_02_22_docu.pdf 

Di Delgado que?. O que peticionamos é información e documentos públicos… Polo que o seu ocultación podería amparar DELITOS DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS E CONTRA A FACENDA PÚBLICA. Son efectos públicos os diñeiros de titularidad estatal, autónoma, local, institutos autónomos ou os depositados por particulares en entidades públicas e a Fundación Pública Galega Camilo José Cela, é unha corporación pública… Á que a Lei obrígalle a publicar esa información inclusive na súa web institucional.

Neste sentido, o dereito dos cidadáns a acceder á información pública, previsto no artigo 105.c) da Constitución, réxese en primeiro lugar por esta e, en segundo lugar, por "a Lei de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e demais leis que resulten de aplicación", de acordo co artigo 37 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (LRJPAC) e, a partir da súa entrada en vigor, a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPCAP)

Por que María do Mar Sánchez Sierra Patroa da Fundación Pública Galega Camilo Jose Cela néganos a información, será por temor a que algo non estará ven e eso crea, sobresalto, resquemor, desasosiego, sospecha, recelo, desconfianza que como ven coñece pola súa profesión.

A influencia dos medios de comunicación na sociedade moderna é enorme e crece diariamente en internet, escapando ao control do poder gobernante. Co auxe das redes sociais e o contido xerado polos usuarios, Internet ampliou enormemente a velocidade e o alcance da comunicación audiovisual á que non ten acceso nin control o poder da subvención..

Thomas Jefferson, pai da Declaración de Independencia e terceiro presidente de Estados Unidos, unha vez resumiu os deberes vitais que a prensa asume na sociedade:

Si eu fóra a decidir si debésemos ter un goberno sen xornais ou xornais sen goberno, non dubidaría un momento en preferir o último”.

Dado que son a voz da sociedade, os medios de comunicación poden salvagardar a moral ou ser un instrumento contra a maldade. O seu deber é informar a verdade dos grandes acontecementos que ocorren no mundo de xeito xusto, precisa e oportuna. Deben apoiar a xustiza e condenar os actos inmorales, promovendo ao mesmo tempo a bondade.

A súa misión vai máis aló dos intereses privados de calquera individuo, empresa ou partido político.

O Goberno da Xunta actual apropiouse dos medios de comunicación amordazándolos baixo ducias de centos de miles de euros en subvencións, convenios, contratos a dedo, campañas de información, cuxa única resposta é lograr a ocultación do que non gusta ao poder.

Walter Williams, fundador da educación de xornalismo e da primeira escola de xornalismo do mundo na Universidade de Missouri, creou o Credo do Xornalista en 1914.

Alí defínese ao xornalismo como unha profesión independente que respecta a Deus e honra á humanidade. Os xornalistas deben ser impasibles ante a soberbia dunha opinión ou a sede de poder. Deben prestar atención aos detalles e ejercitar o autocontrol, a paciencia, a valentía e un constante respecto cara aos seus lectores.

A sociedade galega a día de hoxe xa sabe onde esta a verdade, os escándalos , as sociedades libres de Occidente tradicionalmente puxeron énfasis na necesidade de ter unha prensa verídica, obxectiva e xusta como é Xornal Galicia que non se deixa amedrantar por o acoso e persecución.

O fondo do asunto, a censura, ocultación non é outro que o exposto moi adecuadamente na

TESE DOCTORAL Votos por favores: o clientelismo político na actualidade. Estudos de caso na Galicia rural ver en; https://eprints.ucm.es/45524/1/T39402.pdf

A CENSURA, OCULTACIÓN, CORRUPCIÓN ESTÁN ÍNTIMAMENTE LIGADAS SEGUNDO DIVERSOS EXPERTOS DA COMUNICACIÓN.

Segundo diversos medios a corrupción está xeneralizada e fan faltan mecanismos que favorezan a transparencia na xestión pública. En Galicia baixo o Goberno de Feijóo os obxectivos suscitados neste sentido non foron alcanzados e a falLa de transparencia nas entidades públicas alcanza niveis sen precedentes, MOI GRAVES E QUE POÑEN EN RISCO AS LIBERDADES e o patrimonio da rexión.

O orzamento galego baixo goberno de Feijóo na redistribución de recursos públicos, salarios, subsidios e outras subvencións sociais, infraestructura, saúde, educación, etc é posto en grave risco polo seu equipo asesor alarmando á poboación que non lle queda diñeiro para pagar salarios e pensións, mentres as súas máis próximos asesores reparte millóns en subvencións, convenios e axudas coma se fosen a non esgotarse xamais..

A corrupción asociada á falta de recursos destinados á resolución de problemas sociais impide satisfacer as necesidades da gran maioría dos galegos/as.

Xunta de Galicia, Consello de Contas, Parlamento de Galicia, BNG, PSdeG, PPdeG, Corrupción e falta de transparencia é a tónica dominante sen que se entere a poboación a salvo de que acceda por internet a medios que nada teñen que ver co poder nen coa corrupción.

En canto á loita contra a corrupción, novas leis para facer máis transparentes os negocios públicos e permitir un mellor seguimiento do gasto presupuestal, non deu resultado, máis ben a creado total impunidade, que xa penetrou profundamente na poboación galega na que a día de oxe incumplen impunemente a Transparencia que debe rexir nas institucións.

A impunidade é a regra e non existe ningún órgano de control susceptible de exercer coerción contra a mala xestión do Goberno de Feijóo na Xunta de Galicia, mentres que o Parlamento non fai máis que mirar para outro lado non querendo ver e os sres deputados/as non se queren mollar nen cumprir con suas obligacións.

En canto á estratexia de información aos cidadáns sobre a xestión do Goberno de Feijóo e sobre todo nos múltiples cargos que asume María do Mar Sánchez Sierra, esta é inexistente, navega impunemente, a censura, a ocultación, a impunidade e a infracción xeneralizada ás leis de transparencia pública.

Diversas resolucións da Comisión de Transparencia a nivel Nacional acreditan que as evidentes carencias institucionais e informativas favorecen ampliamente a corrupción.

O veterano xornalista e ex director do diario ABC José Antonio Zarzalejos di nunha entrevista ethic.es, En España, si, si concibimos como sistémico aquilo que está enraizado nos hábitos de funcionamento dos aparellos públicos, entendendo por tales os partidos políticos e as Administracións Públicas. A corrupción sistémica prodúcese porque temos un sistema de contratación pública moi pouco transparente, moi opaco, e que alimenta o volume de negocio das grandes compañías nunha competencia na que vale todo. Segundo, porque o sistema entregou aos municipios, normalmente sen suficiente aparello técnico e asesoramiento funcionarial, as competencias urbanísticas, e no urbanismo prodúcense grandes pelotazos. Esas dúas circunstancias fan que as condutas corruptoras e corruptas estean moi imbricadas co funcionamento do propio sistema. O beneficio ilexítimo e ilegal que se provoca cos actos de corrupción vai financiar en parte aos propios corruptos, pero tamén aos partidos políticos. Polo tanto, todo isto fai que a corrupción en España, lamentablemente, sexa sistémica.

https://ethic.es/2017/02/la-falta-de-transparencia-es-la-causa-de-nuestra-corrupcion-sistemica/

El PSdeG tras conocer nuestras investigaciones ha borrado de su página web la denuncia de oscurantismo contra la Fundaciónj que preside Mar Sa´nchez Sierra dandole encubrimiento a su gestión.

Escurantismo na xestión da Fundación Cela por parte da Xunta ...

www.psdeg-psoe.com/escurantismo-na-xestion-da-fundacion-cela...

6 may. 2016 - ... denunciou hoxe o “escurantismo” na xestión da Fundación Camilo José Cela, asumida ... co ex conselleiro e ex membro do Consello de Contas, Dositeo Rodríguez, nun presunto ...

O DOG Núm. 247 Viernes, 28 de diciembre de 2018 Pág. 54102 dinos que as Fundaciones do sector público autonómico e en concreto a Fundación Camilo José Cela adxudícanselle 290.000 euros para a súa Explotación.

https://www.boe.es/ccaa/dog/2018/247/g54007-54318.pdf e para este 2019 308.000 euros según

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaOrzamentos/FUNDACIONS_2019.PDF

É curioso que na súa previsión destinada ao Parlamento de Galicia xurda no seu certificación.

OUTROS GASTOS CORRENTES 110.200 euros, do que nada se explica na súa memoria anual.… Que tipo de correntes, electricas, comilonas, viaxes sen control ou sobre que son esos gastos correntes, imaxinamos que Facenda o debe saber...

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DÁ Xunta de Galicia CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 277.294 euros.

A Consellería de Emigración da Xunta de Galicia mantén unha profunda e extensa vinculación-relación de actividades-viaxes por todo o mundo, sen que conste a información na páxina web da Fundación..? Os mesmos serviron para que Feijóo utilíceas como forma de promoción da súa política a nivel internacional sempre en datas ás actividades de carácter electoral.

https://www.google.es/search?q=site;xunta.gal+FUNDACIóN+PúBLICA+GALLEGA+CAMILO+JOSé+CELA

Solo a modo de ejemplo; https://emigracion.xunta.gal/es/actualidad/noticia/cerca-150-actividades-llenan-buenos-aires-cultura-gallega

(…., la 42ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La producción literaria, el sector editorial y la cultura de nuestra tierra se proyectarán en la ciudad porteña a través de un programa de cerca de 150 actividades que se desarrollará desde mañana hasta el 9 de mayo. El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presidirá la inauguración de este evento de referencia internacional desde el ‘stand' de Galicia….)

En la programación también tendrán cabida, sobre los que se organizará la Fundación Pública Camilo José Cela.

Un “modus operandi” moi afinado no Instituto Cervantes foi reiteradamente denunciado por feitos da sua utilización como hoteles turísticos do Goberno de Rajoy para viaxar gratis por todo o Mundo.. https://www.lamarea.com/2012/12/24/la-sombra-del-fraude-se-cierne-sobre-el-instituto-cervantes/

Os descargables ofrecen unha maior e profusa información sobre a censura e ocultación da información pública da Fundación Pública Camilo José Cela?.

Orquestada por quen debería exercer con maior fortuna para a súa publicación…

A nova Defensora do Pobo a vez Presidenta da Comisión de Transparencia de Galicia, ten unha difícil misión, resolver conforme a dereito ou buscar por onde sair inmaculada da comprometida situación...Facer públicos os datos que a día de oxe infrinxen directamente a Ley de Transparencia de Galicia.

O BNG se fixo cargo de reclamacións no Parlamento sobre as xestións da Fundación Pública Camilo Jose Cela sen resposta coñecida a día de oxe.

http://www.parlamentodegalicia.com/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90372_1.pdf 

Datos capturados el día 6 de Agosto de 2019 en Google sobre la información que ha LITERALMENTE BORRADO EL PSDEG:

Paxina 53 - PSdeG-PSOE

www.psdeg-psoe.com/participa/tema/como-podo-comentar.../53/

Traducir esta página

Últimas Novas. A Xunta aínda adebeda 400 millóns de euros de recorte ao ensino ... Escurantismo na xestión da Fundación Cela por parte da Xunta ...

 

social youtube xornalgalicia   feed-image