social youtube xornalgalicia   feed-image

Feijóo en nome dos galegos/as nun Concerto con  POVISA  regaloulle dende o SERGAS 75 millóns polas súas 400 camas e a permitiulle  a maiores  captar clientes públicos en todo a área sanitaria de Vigo.....

Ante a información de que a  Xunta pretende salvar novamente a POVISA (do grupo empresarial que controla a naviera Elcano) dunha situación de quebra pola súa mala xestión cunha inxección de 15 millóns de euros para pagar os fármacos de dispensación  ambulatoria entre o 2014 e o 2018,  a pesar de que estes estaban incluídos no Concerto Singular ( polo que o  SEREGAS paga  a este centro privado 75 millóns anuais), desde a Asociación  Galega para a Defensa dá  Sanidade Pública queremos comunicar:

1.- Que POVISA volve impoñer a súa estratexia de incrementar as súas ganancias por encima do acordado no Concerto Singular, como ven facendo desde sempre.

2.- Este centro privado consegue este obxectivo grazas a estar xestionado por persoas  con fortes relacións coa administración (as coñecidas portas  xiratorias) e ás ameazas de peche en caso  de non alcanzar os incrementos sobre o pactado. Con esta finalidade POVISA presentou un  pre- concurso de acredores o pasado setembro.

social youtube xornalgalicia   feed-image

"Seguen dimitindo" os xefes de servizo, apuntou o rexedor, con "practicamente todos" os responsables dos centros de saúde, 25 de 31, deixando as súas responsabilidades polo que "constatamos a gravidade" da situación sanitaria en Vigo, denunciou. 


Abel Caballero criticou que Núñez Feijoo leve "10 anos gobernando, di agora que non hai médicos e parece que non pasa nada", advertindo que debería ter previsto esta situación de falta de persoal sanitario.

Amais, dixo, o presidente da Xunta desbotou o proxecto integrador que existía para ampliar a atención primaria en Vigo, que contemplaba a creación de cinco centros novos, pactados e acordados con toda a sanidade viguesa e "non só non fixo centros senón que cerrou un".

O rexedor cualificou de "fracaso con maiúsculas" recoñecer dez anos despois de comezar a gobernar que non está en condicións de garantir a calidade asistencial en Vigo e Galicia. "É gravísimo e esíxolle que se poña a arranxalo e garantir a sanidade na cidade".

social youtube xornalgalicia   feed-image

Reclaman 3,3 millones a FCC por fraude en la recogida de basuras ... Contenedores de reciclaje

A partir del próximo domingo 16 de diciembre los deportivistas que acudan al Estadio ABANCA-RIAZOR podrán hacer uso de alguna de las 122 papeleras y contenedores nuevos de recogida selectiva repartidas en todo el recinto. 56 contenedores con anclaje, 44 papeleras para la recogida selectiva de envases de 120 litros cada uno ( cita; Solo se pueden entrar envases de menos de 500 ml, sin tapón en campos de fútbol . No está permitido el acceso con envases de vidrio y latas ) , 10 contenedores con una capacidad total de 800 litros y 12 cubos que estarán localizados en las oficinas. La Xunta destapa un fraude en la recogida selectiva de basuras

Esta iniciativa es parte del acuerdo entre la Xunta de Galicia y Ecoembes para promover la economía circular en Galicia y, más específicamente, en el entorno deportivo de alta competición.

Residuos impropios: un sobrecoste de 20 millones para el sector

 

ERC Mataró demuestra con un vídeo cómo mezclan los residuos

El pago irregular de la recogida de basura en A Coruña

La Xunta de Galicia, el Real Club Deportivo y Ecoembes, la organización ambiental sin ánimo de lucro que promueve la economía circular a través del reciclaje de envases, son los promotores del reciclaje mediante la implantación de contenedores de recogida selectiva.

social youtube xornalgalicia   feed-image

Caminho que liga Braga a SantiagoO historiador Joel Cleto defende uma candidatura transfronteiriça luso-espanhola a fundos da União Europeia para financiar um projeto de valorização do caminho jacobeu que liga Braga a Santiago de Compostela pela Geira Romana, que vai crescer “exponencialmente” em número de peregrinos.

social youtube xornalgalicia   feed-image

Letrados y altos cargos de la UDC en el Concello de A Coruña, con información de relevancia pública que nadie conoce, Xornal Galicia, documenta la información con documentos relevantes de derecho público, si atrubuir ningún tipo de irregularidad o delito, simplemente información veraz y documentada donde cada lector puede tomar sus propias conclusiones a la luz de la misma, entre los que destacan, letrados, Funcionarios de la UDC, Asesores, Afines y actividades privadas y públicas intimamente ligadas entre si donde el verdadero interés no consta por ninguna parte que sea el público, la siguiente exposición de motivos ayuda a comprender, como y hasta donde pueden llegar las gestiones universitarias y sus funcionarios, y más concretamente en la UDC y el Concello de A Coruña.

*2.- #XulioFerreiro y Carril se auto regalaron encuestas de valoración realizadas por ellos mismos como profesores de la UDC colocándose como más valorado Xulio Ferreiro y en segundo lugar el Sr carril para el Concello de A Coruña, o lo que es lo mismo, se publicitan como los más votados de la Ciudad, algo a todas luces falso como demuestran los resultados electorales.

#XulioFerreio es acusado en las redes sociales de "bufón de Casas Novas" tras acceder a la alcaldía de A Coruña.

Letrados sin compatibilidad en el Concello de A Coruña relacionados con la UDC: María José Macías Mourelle, Javier Mato fariña, Miguel Anxo López Prado, María Hernandez Gracía, Marta Gracía Pérez.

social youtube xornalgalicia   feed-image

 A Asociación de Usuarios da Comunicación (AUC) mostrou a súa preocupación polas actuacións xudiciais que afectan a diferentes xornalistas en Baleares.

 AUC sinala que, sen menoscabo do sinalado na lexislación española, e especialmente no Código Penal, sobre o deber de colaboración coas autoridades, calquera medida que se adopte neste terreo debe ser proporcionada, e comprensiva co papel necesario dos medios de comunicación para garantir o dereito constitucional dos cidadáns a recibir información veraz.

auc  A Asociación recorda que o segredo profesional é condición sine qua non para o exercicio efectivo dese dereito, e insta a non facer recaer o peso da identificación da orixe de determinadas informacións nos xornalistas, os cales débense á obrigación de difundir aqueles feitos veraces, contrastados e de relevancia social que a cidadanía e o desenvolvemento democrático da sociedade demandan.

social youtube xornalgalicia   feed-image

 La "Xunta de Goberno" de esta Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria del día 22 de Diciembre de 2010, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Por acuerdo de la “Xunta de Goberno” en la sesión del día 17 de noviembre de 2010, se aprobó el expediente de contratación, para la adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad, de los servicios de publicidad en el canal de televisión “TVSB” y en la página web “ www.canalriasbaixas.com ”, por un importe total de noventa mil setecientos sesenta y dos euros (90.762,00 €), IVA incluido. Copia peritada online;

https://web.archive.org/web/20180701081030/http://www.depontevedra.es/?1,161,23292 que gobernaba el Sr Rafael Louzán PPdeG, adjudicaciones que según nuestras fuentes eran solicitadas intermediando las llamadas de la Sra Pastora Cahrlin desde el despacho en la Consellería do Mar, un dinero que también pudo haber sido destinado a dar una amplia cobertura al PPdeG en la Comarca do Salnes. {attachments}

Pastora Charlin González

Na actualidade forma parte do equipo de redactores de TVSB CANÁL RÍAS BAIXAS, tamén guioniza videos sectoriais e ------- (institucionais )----, e se encarga da supervisión de esta páxina web: http://xornalgalicia.com/attachments/article/7278/canalriasbaixas7-pastoracharlin.pdf