Información
Localidades de Galicia

SOCIALISTAS RECLAMAN UN INFORME DA XUNTA PARA CLARIFICAR OS RESULTADOS REAIS DAS FUSIÓNS DE OZA – CESURADS E CERDEDO – COTOBADE

Información
15 Febrero 2019 211 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas deputadas e dos seus deputados, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín Losada Álvarez, Juan Manuel Díaz Villoslada e Patricia Vilán Lorenzo, a través do portavoz e aoabeiro do disposto no artigo 160do Regulamento da Cámara, presentaante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª.

 

Nos anos 2013 e 2016 materializáronse dúas fusións de concellos galegos, os concellos de Oza dos Ríos e de Cesuras dando lugar ao novo concello Oza-Cesuras e os concellos de Cerdedo e Cotobade dando lugar ao novo concello Cerdedo-Cotobade.

No primeiro caso, os gobernos municipais dos concellos de Oza dos Ríos e Cesuras aprobaron, no seo dos seus concellos-plenos, a fusión dos seus respectivos municipios, que tiñan unha poboación a 1 de xaneiro de 2013 (IGE) de 3.204 e 2.131 habitantes, respectivamente.

No DOG do 7 de xuño de 2013, publicouse o Decreto 83/2013, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, polo que se aprobou a Fusión voluntaria dos concellos de Oza dos Ríos e Cesuras e se constituíu o Concello de Oza-Cesuras, dando orixe a un novo concello cunha poboación de 5.275 habitantes (IGE do 01 de xaneiro de 2014) que a 1 de xaneiro de 2017 ten descendido a 5.133 habitantes (IGE).

No segundo caso, os gobernos municipais dos concellos de Cerdedo e Cotobade aprobaron, no seo dos seus concellos-plenos, a fusión dos seus respectivos municipios, que tiñan unha poboación a 1 de xaneiro de 2016 (IGE) de 1.781 e 4.290 habitantes, respectivamente.

No DOG do 17 de outubro de 2016 publicouse o Decreto 134/2016, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 22 de setembro, polo que se aproba a fusión voluntaria dos municipios de Cerdedo e Cotobade e se constitúe o municipio de Cerdedo-Cotobade, dando orixe a un novo concello cunha poboación de 6.107 habitantes (IGE 01.01.2017).

Na propia exposición de motivos dos decretos de fusión establéceseque "A Administración Autonómica vese na obriga de impulsar medidas innovadoras relativas á xestión eficaz e eficiente dos recursos dispoñibles".

E, neste senso, a Administración autonómica considera que concorren razóns de conveniencia e de oportunidade que aconsellan a fusión dos concellos de Oza dos Ríos e de Cesuras en 2013, e de Cerdedo e Cotobade en 2016, baseados na creación dun novo concello, xurdido da fusión, que estará en disposición de garantir unha "prestación de servizos máis eficaz e eficiente sen mingua da calidade da democracia local",supoñendo unha vantaxe na prestación de servizos e na adquisición de "máis cuantiosos ingresos" por parte doutras administracións públicas que dos que poidan adquirir por separado.

Pasados 5 anos desde a primeira fusión edous dende a segunda, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia instaá Xunta de Galicia a que, con relación aos Concellos de Oza-Cesuras e Cerdedo-Cotobade:

1. Elabore, antes de que remate o actual período de sesións,un Informe que recolla especificamente:

1º)Os resultados da eficiencia e eficacia acadadas na prestación de servizos municipais dos concellos fusionados, en relacióncosprestados antes da fusión.

2º) Osrecursos achegados pola Administración autonómica aos concellos fusionados, con relacióncos achegados a cada un dos concellos antes da fusión.

3º)Remita o dito Informe a todos os

17 Abr 2019 14:55

O VIII Festival Primavera do Cine proxectará 10 longametraxes...

Agenda de Galicia
17 Abr 2019 13:57

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo aprobou na súa sesión...

Agenda de Galicia
17 Abr 2019 13:55

O pavillón municipal de Luintra acollerá o vindeiro sábado,...

Agenda de Galicia
17 Abr 2019 13:52

Tras a experiencia positiva do ano pasado, este ano volve celebrarse...

Agenda de Galicia

caion laracha evaristo alcalde hermanoscalatrava


La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia ha interpuesto a través de un prestigioso gabinete de bogados especializados en asuntos de la administración pública, querella criminal contra el Alcalde de Laracha y subsiadiariamente contra todo su grupo de gobierno en el Concello de A Laracha y Evaristo Lareo Viñas en su condición de Presidente del GAC3 sito en Buño, por haber cometido presuntamente varios delitos penales a lo largo de los últimos diez años entre los más graves, de prevaricación, electorales, medio ambiente, contra el territorio, etc, en la misma constan hechos de verdadera "TRACA CARNAVALESCA" en la que se acredita como Evaristo Lareo Viñas compra con fondos europeos un monocular térmico de visión nocturna por 3.626, 37 euros, para tener bajo control presuntamente un Solar de 15 mil metros cuadrados que recalificó en conveniencia con el Alcalde Popular para acometer un

lineaazul 1600

Estrenos de Cine y Televisión

Siguenos en  -        -  -   Contacte (+) -  feedimagePublicidad +  -  Legal Proteccion de Datos UE.(+)