Información
Localidades de Galicia

A Audiencia absolve os acusados na operación Trucarro tras anular as escoitas telefónicas

Información
06 Febrero 2019 263 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, absolveu os 16 acusados na coñecida como operación Trucarro, na que se investigou a manipulación da quilometraxe de vehículos de segunda man antes de poñelos á venda nas catro provincias galegas. O tribunal decretou a nulidade das intervencións telefónicas no trámite de cuestións previas, unha decisión que, tal e como se indica na sentenza, marcou “o devir do procedemento”. Os maxistrados sinalan na resolución que a nulidade das escoitas, tal e como sostiveron as acusacións durante o xuízo, “determinou que todas as demais probas estivesen contaminadas ao obterse toda a información por mor delas”.

 

A Audiencia argumenta que a investigación, iniciada en 2008 e levada a cabo polo Xulgado de Instrución número 2 de Santiago de Compostela, partiu da información que a Garda Civil obtivo nunha intervención telefónica acordada polo Xulgado de Instrución número 2 de Lalín. O tribunal salienta que os datos conseguidos nesas primeiras escoitas telefónicas, que son os que deron orixe á operación Trucarro, non constan na causa, á que tampouco se incorporaron “nin os autos que as acordaron nin os oficios policiais que as solicitaron”. As defensas dos sospeitosos impugnaron por ese motivo a validez das intervencións.

A Audiencia lembra na resolución que, tal e como decreta o Tribunal Supremo, desde o momento no que se presenta a demanda de nulidade recae nas acusacións, tanto na pública como nas particulares, “a carga de reaccionar e acreditar a lexitimidade das escoitas, ben mediante a achega da documentación ou ben mediante a solicitude ao tribunal para que a solicite”. Neste caso, segundo os maxistrados, tanto o fiscal como as acusacións, mantiveron ante a impugnación das escoitas “unha actitude pasiva”, pois non trataron “de acreditar a súa lexitimidade unha vez que as impugnou unha das defensas meses antes do comezo do xuízo”.

“Tampouco reaccionaron cando a pediron no trámite de cuestións previas, nin días despois cando volveu comezar o xuízo e o tribunal preguntou ás partes se existía algún obstáculo a que se resolvese a nulidade das escoitas solicitada polas defensas”, recalcan os xuíces, que sosteñen que “o intento” do Ministerio fiscal de achegar a documentación cando o tribunal xa declarara a nulidade das intervencións é “claramente improcedente por extemporáneo”.

***

 

La Audiencia absuelve a los acusados en la operación Trucarro tras anular las escuchas telefónicas

 

6/02/2019.- La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha absuelto a los 16 acusados en la conocida como operación Trucarro, en la que se investigó la manipulación del kilometraje de vehículos de segunda mano antes de ponerlos a la venta en las cuatro provincias gallegas. El tribunal decretó la nulidad de las intervenciones telefónicas en el trámite de cuestiones previas, una decisión que, tal y como se indica en la sentencia, ha marcado “el devenir del procedimiento”. Los magistrados señalan en la resolución que la nulidad de las escuchas, tal y como sostuvieron las acusaciones durante el juicio, “determinó que todas las demás pruebas estuviesen contaminadas al haberse obtenido toda la información a raíz de ellas”.

La Audiencia argumenta que la investigación, iniciada en 2008 y llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, había partido de la información que la Guardia Civil había obtenido en una intervención telefónica acordada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Lalín. El tribunal subraya que los datos conseguidos en esas primeras escuchas telefónicas, que son los que dieron origen a la operación Trucarro, no constan en la causa, a la que tampoco se incorporaron “ni los autos que las acordaron ni los oficios policiales que las solicitaron”. Las defensas de los sospechosos impugnaron por ese motivo la validez de las intervenciones.

La Audiencia recuerda en el fallo, que, tal y como decreta el Tribunal Supremo, partir del momento de la demanda de nulidad recae en las acusaciones, tanto en la pública como en las particulares, “la carga de reaccionar y acreditar la legitimidad de las escuchas, bien mediante la aportación de la documentación o bien mediante la solicitud al tribunal para que la recabe”. En este caso, según los magistrados, tanto el fiscal como las acusaciones, mantuvieron ante la impugnación de las escuchas “una actitud pasiva”, pues no trataron “de acreditar su legitimidad una vez que una de las defensas las impugnó meses antes del comienzo del juicio”.

“Tampoco reaccionaron cuando fue planteada en el trámite de cuestiones previas, ni días después cuando se reanudó el juicio y el tribunal preguntó a las partes si existía algún obstáculo a que se resolviese la nulidad de las escuchas planteada”, recalcan los jueces, quienes sostienen que “el intento” del Ministerio fiscal de aportar la documentación una vez el tribunal había declarado la nulidad de las intervenciones es “claramente improcedente por extemporáneo”.