Información
Localidades de Galicia

Un Xulgado do Mercantil da Coruña ordena a Vodafone publicar as sentenzas que condenan a compañía a devolver aos clientes a cláusula abusiva que lles cobrou polo desbloqueo de terminais​

Información
25 Octubre 2018 523 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

O Ministerio fiscal calcula que hai máis de medio millón de clientes afectados

25/10/2018.- O Xulgado do Mercantil número 1 da Coruña emitiu este mes un edicto de publicación co obxectivo de que Vodafone dea a coñecer aos afectados as sentenzas firmes que declaran nulas por abusivas as condicións xerais que aplicou a compañía na contratación sobre desbloqueo de terminais. Os fallos foron ditados, en primeira e segunda instancia, en novembro de 2016 e en marzo de 2018.

O Ministerio fiscal promoveu en 2016 a demanda colectiva polo cobro, primeiro de seis euros máis IVE; e, a partir de xullo de 2013, de oito euros máis IVE, pola liberación de teléfonos a usuarios que xa terminaran os seus contratos. A Fiscalía estima que Vodafone cobrou indebidamente a máis de medio millón de clientes.

O edicto emitido polo Xulgado do Mercantil número 1 da Coruña especifica que, ante a imposibilidade de determinar, de forma individual aos consumidores que, "conforme ás leis sobre a súa protección, teñen que entenderse beneficiarios pola condena”, os afectados que desexen reclamar o reintegro dos cartos deberán cumprir cos requisitos establecidos pola Audiencia Provincial da Coruña na sentenza, que son: ter contratado con Vodafone (antes Airtel), tanto na modalidade de prepago como pospago, conforme ás cláusulas que se declaran nulas por abusivas e que entraron en vigor en agosto de 2012; e xustificar o abono da cantidade esixida pola demandada para proceder ao desbloqueo do terminal. Os fallos son firmes, polo que os clientes xa poden presentar demandas de execución. 

O fallo da Audiencia da Coruña ordena a Vodafone “cesar” no uso das cláusulas abusivas, “non só suprimíndoas nos novos contratos, senón tamén eliminándoas dos que teña concertados e as conteña”.

A compañía, como consecuencia das resolucións xudiciais, non poderá negarse a liberalizar o teléfono nin cobrar “cantidade algunha” por facelo naqueles casos “en que concluíse o período de permanencia ou, no caso de que se resolva o contrato antes da súa finalización, cando o cliente abonase a cláusula penal establecida ou estea a cumprir as obrigas derivadas do seu contrato”. O usuario, por tanto, debe ter “a posibilidade de usar libremente o terminal”.

***

Un Juzgado de lo Mercantil de A Coruña ordena a Vodafone publicar las sentencias que condenan a la compañía a devolver a los clientes la cláusula abusiva que les cobró por el desbloqueo de terminales

 

El Ministerio fiscal calcula que hay más de medio millón de afectados

25/10/2018.- El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha emitido este mes un edicto de publicación con el objetivo de que Vodafone dé a conocer a los afectados las sentencias firmes que declaran nulas por abusivas las condiciones generales que aplicó la compañía en la contratación sobre desbloqueo de terminales. Los fallos fueron dictados, en primera y segunda instancia, en noviembre de 2016 y en marzo de 2018.

El Ministerio fiscal promovió en 2016 la demanda colectiva por el cobro, primero de seis euros más IVA; y, a partir de julio de 2013, de ocho euros más IVA, por la liberación de teléfonos a usuarios que ya habían terminado sus contratos. La Fiscalía estima que Vodafone cobró indebidamente a más de medio millón de clientes.

El edicto emitido por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña especifica que, ante la imposibilidad de determinar de forma individual a los consumidores que, "conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiarios por la condena”, los afectados que deseen reclamar el reintegro del dinero deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Audiencia Provincial de A Coruña en la sentencia, que son: haber contratado con Vodafone (antes Airtel), tanto en la modalidad de prepago como pospago, conforme a las cláusulas que se declaran nulas por abusivas y que entraron en vigor en agosto de 2012; y justificar el abono de la cantidad exigida por la demandada para proceder al desbloqueo del terminal. Los fallos son firmes, por lo que los clientes ya pueden presentar demandas de ejecución. 

El fallo de la Audiencia de A Coruña ordena a Vodafone “cesar” en el uso de las cláusulas abusivas, “no solo suprimiéndolas en los nuevos contratos, sino también eliminándolas de los que tenga concertados y las contengan”.

La compañía, como consecuencia de las resoluciones judiciales, no podrá negarse a liberalizar el teléfono ni cobrar “cantidad alguna” por hacerlo en aquellos casos “en que haya concluido el periodo de permanencia o, en caso de que se resuelva el contrato antes de su finalización, cuando el cliente haya abonado la cláusula penal establecida o esté cumpliendo las obligaciones derivadas de su contrato”. El usuario, por tanto, debe tener “la posibilidad de usar libremente el terminal”.​

Que teñen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Envíanos los datos a holgazan@acciónytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+