O Xulgado pecha a investigación sobre abusos sexuais na Escola de Arte Dramática de Galicia

Información
Localidades de Galicia | 27 Enero 2022 | 775 votos | Correo electrónico | Imprimir

O Xulgado de Instrución número 4 de Vigo pechou a investigación respecto aos presuntos abusos sexuais sucedidos na Escola Superior de Arte Dramática (ESAD) de Galicia, con sede en Vigo, e ordenou que a causa se siga contra dous profesores por se os feitos que lles imputa, acaecidos con posterioridade ao 19 de outubro de 2015, fosen constitutivos de delitos de abuso sexual e/ou acoso sexual. No procedemento estaban investigados tres docentes, pero o maxistrado decretou o sobresemento dos feitos imputados a un deles porque entende que están prescritos.

 

 

O instrutor acordou no auto, contra o que cabe presentar recurso, que se dea traslado ao Ministerio Fiscal e, no seu caso, ás acusacións persoadas, para que formulen escrito de acusación solicitando a apertura do xuízo oral ou o sobresemento da causa, sen prexuízo de que poidan, excepcionalmente, solicitar a práctica de dilixencias complementarias que consideren imprescindibles para formular a acusación.

 

O instrutor explica na resolución que o cómputo do prazo de prescrición, que entende que é de cinco anos, debe finalizar o 19 de outubro de 2020, data na que foron denunciados os feitos ante o órgano xudicial. Por iso, acordou o sobresemento, por prescrición, dos feitos denunciados por sete alumnas, xa que sucederon con anterioridade ao 19 de outubro de 2015. Os dous profesores contra os que o instrutor ordenou que se siga a causa foron denunciados por dúas alumnas. Unha das estudantes denunciou aos dous docentes por supostos delitos de abusos e/ou acoso e, a outra, a un deles. 

 

O instrutor destaca no auto que as declaracións das prexudicadas realizadas no xulgado e na policía constitúen o principal indicio contra os sospeitosos. Ademais, sinala que “non hai dúbida” de que a distancia dos feitos denunciados polas vítimas “dificulta, de maneira clara, a determinación concreta de datas e actos”. A iso tense que unir, segundo o xuíz, que moitos dos feitos suceden “durante a práctica de actividades de interpretación teatral, onde o contacto corporal adoita ser innato á propia actividade docente e, como algunha das vítimas declarou, os feitos denunciados son actos que definen como de acoso ‘sutil’”.

 

“En definitiva, valorando todas as circunstancias, admite este xulgador o efecto estigmatizador e pernicioso que implica o mero feito de verse envolto nun procedemento penal desta natureza, por feitos tan graves e delicados, e máis se finalmente se abre xuízo oral; pero, xunto a iso, conclúese que non se pode privar ás vítimas da posibilidade de defender en xuízo a presunta existencia de feitos tan graves como os que se denuncian”, salienta o maxistrado na resolución.

 

***

 

El Juzgado cierra la investigación sobre abusos sexuales en la Escuela de Arte Dramático de Galicia y ordena que la causa se siga contra dos profesores

 

27/01/2022.- El Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo ha cerrado la investigación respecto a los presuntos abusos sexuales sucedidos en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Galicia y ha ordenado que la causa se siga contra dos profesores por si los hechos que les imputa, acaecidos con posterioridad al 19 de octubre de 2015, fuesen constitutivos de delitos de abuso sexual y/o acoso sexual. En el procedimiento estaban investigados tres docentes, pero el magistrado ha decretado el sobreseimiento de los hechos imputados a uno de ellos porque entiende que están prescritos.

 

El instructor ha acordado en el auto, contra el que cabe presentar recurso, que se dé traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones personadas, para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan, excepcionalmente, solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.

 

El instructor explica en la resolución que el cómputo del plazo de prescripción, que entiende que es de cinco años, debe finalizar el 19 de octubre de 2020, fecha en la que fueron denunciados los hechos ante el órgano judicial. Por ello, ha acordado el sobreseimiento, por prescripción, de los hechos denunciados por siete alumnas, ya que sucedieron con anterioridad al 19 de octubre de 2015. Los dos profesores contra los que el instructor ha ordenado que se siga la causa fueron denunciados por dos alumnas. Una de las estudiantes denunció a los dos docentes por supuestos delitos de abusos y/o acoso y, la otra, a uno de ellos.

 

El instructor destaca en el auto que las declaraciones de las perjudicadas realizadas en el juzgado y en la policía constituyen el principal indicio contra los sospechosos. Además, señala que “no hay duda” de que la lejanía de los hechos denunciados por las víctimas “dificulta, de manera clara, la determinación concreta de fechas y actos”. A ello, ha de unirse, según el juez, que muchos de los hechos suceden “durante la práctica de actividades de interpretación teatral, donde el contacto corporal suele ser innato a la propia actividad docente y, como alguna de las víctimas ha declarado, los hechos denunciados son actos que definen como de acoso ‘sutil’”.

 

“En definitiva, valorando todas las circunstancias, admite este juzgador el efecto estigmatizador y pernicioso que implica el mero hecho de verse envuelto en un procedimiento penal de esta naturaleza, por hechos tan graves y delicados, y más si finalmente se abre juicio oral; pero, junto a ello, se concluye que no se puede privar a las víctimas de la posibilidad de defender en juicio la presunta existencia de hechos tan graves como los que se denuncian”, subraya el magistrado en la resolución.

social youtube xornalgalicia   feed-image