O Xulgado conclúe o sumario da causa na que se investigou ao asasino de Diana Quer por unha agresión sexual a quen era a súa cuñada no momentos dos feitos

Información
Localidades de Galicia | 15 Diciembre 2021 | 2563 votos | Correo electrónico | Imprimir

A xuíza ordena a súa remisión á Audiencia Provincial da Coruña para o seu axuizamento

15/12/2021.- O Xulgado de Instrución número 2 de Noia declara concluído o sumario da causa na que se investigou a J.E.A.G. por unha agresión sexual á súa cuñada en xaneiro de 2005, cando tiña 17 anos, e ordena a súa remisión á Audiencia Provincial da Coruña para o seu axuizamento. A xuíz indica no auto, contra o que cabe presentar recurso, que ao longo da instrución se practicaron “cantas dilixencias se consideraron útiles e necesarias para o esclarecemento e comprobación dos feitos, participación que tivo neles o procesado e as circunstancias que na súa comisión concorreron”.

 

O sumario foi incoado en xaneiro de 2005 e, en agosto dese ano, decretouse o sobresemento provisional e arquivo da causa, que foi reaberta en marzo de 2018. A xuíza emite o auto de conclusión de sumario despois de que a sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña rexeitase, o pasado mes de novembro, o recurso de apelación presentado por J.E.A.G. contra a resolución do mes de xullo que decretaba o seu procesamento pola agresión sexual. Nela, a xuíza asegura que das dilixencias de instrución practicadas “se desprenden indicios bastantes” de que o investigado realizou “actos atentatorios contra a liberdade sexual” da denunciante.

 

A instrutora tamén sinala no auto de procesamento que os feitos revisten, salvo ulterior cualificación, os caracteres dun delito de agresión sexual con penetración vaxinal, coa concorrencia das agravantes de prevalecemento, pois a vítima era a súa cuñada e tiña 17 anos, e de cometer a agresión facendo uso de arma branca. Así, destaca que o relato da vítima durante todos estes anos “foi coherente e consistente” e que se corroborou “polo resultado doutras dilixencias de investigación”. O feito de que J.E.A.G. fose condenado polo asasinato de Diana Quer, cometido en agosto de 2016, e por tentar agredir sexualmente a unha moza en Boiro en decembro de 2017, “reforza os indicios de veracidade” da denuncia da súa cuñada, segundo a instrutora, pois se constata “o mesmo modus operandi”.

 

***

 

El Juzgado concluye el sumario de la causa en la que se investigó al asesino de Diana Quer por una agresión sexual a quien era su cuñada en el momento de los hechos

 

La jueza ha ordenado su remisión a la Audiencia Provincial de A Coruña para su enjuiciamiento

 

15/12/2021.- El Juzgado de Instrucción número 2 de Noia ha declarado concluso el sumario de la causa en la que se investigó a J.E.A.G. por una agresión sexual a su cuñada en enero de 2005, cuando tenía 17 años, y ha ordenado su remisión a la Audiencia Provincial de A Coruña para su enjuiciamiento. La juez indica en el auto, contra el que cabe presentar recurso, que a lo largo de la instrucción se han practicado “cuantas diligencias se estimaron útiles y necesarias para el esclarecimiento y comprobación de los hechos, participación que ha tenido en ellos el procesado y las circunstancias que en su comisión han concurrido”.

 

El sumario fue incoado en enero de 2005 y, en agosto de ese año, se decretó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, que fue reabierta en marzo de 2018. La jueza ha emitido el auto de conclusión de sumario después de que la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña desestimase, el pasado mes de noviembre, el recurso de apelación presentado por J.E.A.G. contra la resolución del mes de julio que decretaba su procesamiento por la agresión sexual. En ella, la jueza asegura que de las diligencias de instrucción practicadas “se desprenden indicios bastantes” de que el investigado realizó “actos atentatorios contra la libertad sexual” de la denunciante.

 

La instructora también señala en el auto de procesamiento que los hechos revisten, salvo ulterior calificación, los caracteres de un delito de agresión sexual con penetración vaginal, con la concurrencia de las agravantes de prevalimiento, pues la víctima era su cuñada y tenía 17 años, y de haber cometido la agresión haciendo uso de arma blanca. Así, destaca que el relato de la víctima durante todos estos años “ha sido coherente y consistente” y que se ha corroborado “por el resultado de otras diligencias de investigación”. El hecho de que J.E.A.G. haya sido condenado por el asesinato de Diana Quer, cometido en agosto de 2016, y por intentar agredir sexualmente a una joven en Boiro en diciembre de 2017, “refuerza los indicios de veracidad” de la denuncia de su cuñada, según la instructora, pues se constata “el mismo modus operandi”.

social youtube xornalgalicia   feed-image