A Audiencia deixa en liberdade ao último detido polo crime de Samuel Luiz

Información
Localidades de Galicia | 02 Noviembre 2021 | 1106 votos | Correo electrónico | Imprimir

A Audiencia Provincial da Coruña acolle o recurso de apelación presentado pola defensa do último detido polo crime de Samuel Luiz (A.M.R.) e decide deixalo en liberdade ao entender que non existen motivos neste momento procesual para manter a prisión provisional. O tribunal adopta esta decisión tras a deliberación mantida hoxe despois da celebración da vista sobre a petición de liberdade formulada polo apelante.

 

 

O tribunal impón ao arrestado, que segue como investigado na causa, a obriga de comparecer cada semana e cantas veces fose chamado perante o xulgado que tramita a causa, así como a prohibición de abandonar o territorio nacional. Por iso, acorda a retención do seu pasaporte ou, no caso de que non dispoña dese documento, a prohibición de que se lle expida. A sección primeira da Audiencia Provincial adianta hoxe o fallo ás partes, o que supón a inmediata posta en liberdade do investigado. Nos próximos días notificará o auto completo.

La Audiencia deja en libertad al último detenido por el crimen de Samuel Luiz

 

02/11/2021.- La Audiencia Provincial de A Coruña ha estimado el recurso de apelación presentado por la defensa del último detenido por el crimen de Samuel Luiz (A.M.R.) y ha decidido dejarlo en libertad al entender que no existen motivos en este momento procesal para mantener la prisión provisional. El tribunal ha adoptado esta decisión tras la deliberación mantenida hoy después de la celebración de la vista sobre la petición de libertad formulada por el apelante.

 

El tribunal le ha impuesto al arrestado, que sigue como investigado en la causa, la obligación de comparecer cada semana y cuantas veces fuese llamado ante el juzgado que tramita la causa, así como la prohibición de abandonar el territorio nacional. Por ello, ha acordado la retención de su pasaporte o, en caso de que no disponga de ese documento, la prohibición de que se le expida. La sección primera de la Audiencia Provincial ha adelantado hoy el fallo a las partes, lo que supone la inmediata puesta en libertad del investigado. En los próximos días notificará el auto completo.

social youtube xornalgalicia   feed-image