Imprimir

O Goberno de Feijóo esta dando trámite ENCUBERTO PARA A MINA DE TOURO para AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS CONTAMINANTES

Información
Localidades de Galicia | 27 Octubre 2021 | 683 Votos

Xornal Galicia | La democracia muere con la perdida de la Libertad de  Expresión..PLADESEMAPESGA INFORMA QUE A LA LUZ DE LAS NORMATIVAS EUROPEAS SE PEUDE PARALIZAR TOTALMENTE EL RPOYECTO.

A actuación proposta requeriría a revisión do plan de restauración da mina e do proxecto de abandono e clausura das instalacións de residuos mineirosA actuación proposta requeriría a revisión do plan de restauración da mina e do proxecto de abandono e clausura das instalacións de residuos mineirosproxecto en trámite pretende autorizar o vertido de augas de mina de forma encuberta, simulando un trámite de obra en zona de cauces. todos os inetresados neste asunto poden presnetar denuncia ante 

PRTR-España es el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. En este registro se pone a disposición del público información sobre las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo de las sustancias contaminantes y datos de transferencias de residuos de las principales industrias y otras fuentes puntuales y difusas, de acuerdo a lo establecido en la legislación internacional (Protocolo de Kiev y Convenio de Aarhus), europea (Reglamento E-PRTR) y nacional (Real Decreto 508/2007 y modificaciones posteriores). Puede consultarse información a nivel de complejo industrial o agregada por sectores de actividad, sustancias contaminantes, tipo de residuo y ámbito geográfico.

De acuerdo a la normativa, los titulares de los complejos industriales deben comunicar a sus autoridades competentes anualmente información sobre: 

además de otra información adicional, tal y como se recoge en los anexos del Real Decreto 508/2007 por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de autorizaciones ambientales integradas.Se ofrece tanto información de detalle, a nivel de complejo o instalación, como agregada por tipos de sustancias y residuos, ámbito geográfico y sectores industriales o económicos.

También, se ofrece información de emisiones generadas por otras fuentes, puntuales y difusas, así como toda aquella otra información disponible relacionadas con otros inventarios y requisitos internacionales de información (Inventario nacional de emisiones, Informes de gases de efectos invernadero, calidad del aire, calidad del agua, techos nacionales, etc.).

Declaración de impacto ambiental desfavorable de la mina de Touro

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2021. Esta semana finaliza o prazo de exposición pública ao que Augas de Galicia someteu o “Proyecto de Drenaje Integral de la Concesión de Explotación San Rafael”, presentado pola empresa Explotaciones Gallegas, S.L., facéndoo pasar por unha obra en zona de cauces.
Mais, en realidade, o proxecto implica unha autorización de vertidos de augas residuais mineiras nos cauces pluviais da zona e supón ademais unha modificación substancial do proxecto definitivo de abandono e clausura da instalación e do plan de restauración. 
Unha das autorizacións solicitadas afecta o río Portapego, que atravesa o Concello de Touro. Este cauce fluvial é coñecido pola súa profunda degradación e os altos niveis de contaminación, e tamén por ter protagonizado desbordamentos que puxeron en risco o ambiente da zona, a calidade das augas e a saúde das persoas.  
Trámite encuberto en beneficio da empresa A pesar do calado das actuacións previstas, o proxecto foi tramitado como “obras en zona de cauces”, que é o mesmo previsto para actuacións menores, como o peche de fincas, ou a realización de obras en vivendas. O trámite implica menos días de exposición pública en comparación co da autorización de vertido, e non require informes sectoriais.
Segundo denuncian desde Ecoloxistas en Accións, “o que está tramitando actualmente Augas de Galicia como mera obra en zona de policía de cauces, é unha modificación do sistema de drenaxe dunha instalación de residuos mineiros dunha instalación de clase A, as de maior perigosidade”. De feito, o depósito figura no “Inventario de instalaciones de residuos de industrias extractivas cerradas y abandonadas en España que tienen un impacto medioambiental grave o que pueden convertirse a medio o corto plazo en una amenaza grave para la salud de las personas o para el medio ambiente” do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (ver inventario).  Explotaciones Gallegas, Cobre San Rafael e Augas de Galicia pretenden darlle saída a este trámite con apenas 20 días de exposición pública e sen os preceptivos informes sectoriais que esixe o procedemento de autorización de vertidos. Augas de Galicia tenta camuflar o seu proceder ilegal utilizando eufemismos como “puntos de devolución” para o que en realidade son “puntos de vertido”.Responsabilidade do Departamento de MinasPara Ecoloxistas, “as modificacións propostas non son de feito competencia de Augas de Galicia, e só terían cabida dentro dos procedementos de modificación do proxecto definitivo de abandono e clausura da mina”. En engaden: “o motivo de non facerse así representa unha tentativa de encubrir a actuación do Departamento de Minas que dirixe Paula Urías e supón un proceder ilegal por parte de Augas de Galicia”.
Organizacións ecoloxistas e veciñais da zona teñen solicitado repetidamente o acceso tanto ao plan de restauración vixente como ao proxecto de abandono e clausura das instalacións de residuos, atopando sempre coa negativa da Xunta. Por esta razón, consideran que se pode estar encubrindo a súa inexistencia. 
En palabras de Cristóbal López, representante de Ecoloxistas en Acción, “están a forzarse os procesos administrativos en favor dos intereses das empresas mineiras. Isto pon en risco o medio ambiente e a saúde pública en áreas xa moi afectadas e vulnera os nosos dereitos cidadáns. Algo se esconde na política mineira da Xunta”.
Algo se escondeCo obxectivo de denunciar a falta de transparencia da Xunta de Galicia na autorización de proxectos mineiros altamente contaminantes por todo o país, Ecoloxistas en Acción comezou a campaña “Algo se Esconde”. Só nos últimos anos, a Xunta aprobou proxectos para minas que non foron sometidas a avaliación ambiental, negou a personación no proceso de autorización tanto a organizacións ecoloxistas como a veciños e agochou información fundamental sobre os expedientes, que debería ser pública.
Ecoloxistas en AcciónEcologistas en Acción é unha confederación de máis de 300 grupos ecoloxistas distribuídos por cidades, vilas e aldeas de todo o Estado español. Ecoloxistas en Acción Galiza é a federación da entidade nesta comunidade autónoma.
Para avanzar na transformación do modelo de consumo e enfrontar os problemas medioambientais causados pola globalización, realizan campañas de sensibilización, denuncias públicas ou legais contra aquelas actuacións que danan o medio ambiente, ao tempo que elaboran e promoven alternativas concretas e viables de xestión sostíble dos recursos.

social youtube xornalgalicia   feed-image
Categoría: Localidades de Galicia
Visto: 683