A Audiencia condena por suborno á secretaria do Concello de Barreiros e imponlle unha multa de 75.000 euros

Información
Localidades de Galicia | 29 Abril 2021 | 2795 votos | Correo electrónico | Imprimir

A Audiencia Provincial de Lugo condenou, por cometer un delito de suborno, á secretaria-interventora do Concello de Barreiros no ano 2007 a pagar unha multa de 75.000 euros e á suspensión de emprego ou cargo público durante catro meses e quince días. O tribunal, que tivo en conta a atenuante de dilacións indebidas, considerou acreditado que a acusada cobrou 100.000 euros a un promotor de varios edificios da zona “como contraprestación por determinados favores que ela, no exercicio do seu cargo, lle realizaba”. A Audiencia tamén lle impuxo ao construtor o pago dunha multa de 35.000 euros, así como sesenta días de suspensión de emprego ou cargo público, por cometer un delito de suborno. Neste caso, optou pola tipificación máis beneficiosa para el porque descoñece se o pago foi por solicitude da secretaria ou ofrecido polo acusado.

 

 

Ademais, o tribunal condenou por un delito de falsidade en documento público á persoa que naquela época exercía como auxiliar administrativa no Concello de Barreiros por realizar unha anotación favorecendo un expediente para a construción de 51 vivendas. Os maxistrados indican na sentenza que se descoñece quen lle indicou “a conveniencia” de engadir a anotación, algo do que acusaban á secretaria, polo que a absolveron do delito de falsidade en documento público que lle imputaban. A auxiliar administrativa foi condenada a dezaoito meses de prisión, ao pago dunha multa de 540 euros e á inhabilitación para o desempeño de traballo en calquera administración pública durante un ano.

 

Os xuíces salientan na sentenza, contra a que cabe presentar recurso, que o ingreso dos 100.000 euros é “un dato obxectivo e irrefutable” e destacan que os investigados non deron unha explicación que xustificase ese pago. Ademais, indican que nunha gravación que consta na causa, o construtor “non negou en absoluto o pago de cartos á secretaria, senón que o que pretendía era o determinar como disimular ese pago”.

La Audiencia condena por cohecho a la secretaria del Ayuntamiento de Barreiros y le impone una multa de 75.000 euros

 

29/04/2021.- La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado, por cometer un delito de cohecho, a la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Barreiros en el año 2007 a pagar una multa de 75.000 euros y a la suspensión de empleo o cargo público durante cuatro meses y quince días. El tribunal, que ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, ha considerado acreditado que la acusada cobró 100.000 euros a un promotor de varios edificios de la zona “como contraprestación por determinados favores que ella, en el ejercicio de su cargo, le realizaba”. La Audiencia también le impuso al constructor el pago de una multa de 35.000 euros, así como sesenta días de suspensión de empleo o cargo público, por cometer un delito de cohecho. En este caso, optó por la tipificación más beneficiosa para él porque desconoce si el pago fue por solicitud de la secretaria u ofrecido por el acusado.

 

Además, el tribunal ha condenado por un delito de falsedad en documento público a la persona que en aquella época ejercía como auxiliar administrativa en el Ayuntamiento de Barreiros por realizar una anotación favoreciendo un expediente para la construcción de 51 viviendas. Los magistrados indican en la sentencia que se desconoce quién le indicó “la conveniencia” de añadir la anotación, algo de lo que acusaban a la secretaria, por lo que la han absuelto del delito de falsedad en documento público que le imputaban. La auxiliar administrativa ha sido condenada a dieciocho meses de prisión, al pago de una multa de 540 euros y a la inhabilitación para el desempeño de trabajo en cualquier administración pública durante un año.

 

Los jueces subrayan en la sentencia, contra la que cabe presentar recurso, que el ingreso de los 100.000 euros es “un dato objetivo e irrefutable” y destacan que los investigados no dieron una explicación que justificase ese pago. Además, indican que en una grabación que consta en la causa, el constructor “no negó en absoluto el pago de dinero a la secretaria, sino que lo que pretendía era el determinar cómo disimular ese pago”.

social youtube xornalgalicia   feed-image