Moitas das estudantes da UDC vémonos na situación de aglomeracións antes e despois dos exames sen ningún tipo de control poñendo en risco a nosa saúde.

Información
Localidades de Galicia | 25 Enero 2021 | 1617 votos | Correo electrónico | Imprimir

anulacionlimpezaplenac

 

24 – 01 – 2021 Sindicato estudantil Acción Universitaria –24 – 01 – 2021 Sindicato estudantil Acción Universitaria –Estudantes en Movemento GalizaAnte a imposibilidade da Universidade da Coruña de garantir uns mínimos de seguridade,temos a necesidade de esixir o cumprimento das medidas sanitarias precisas para un óptimodesenvolvemento dos exames.

Moitas das estudantes da UDC vémonos na situación deaglomeracións antes e despois dos exames sen ningún tipo de control poñendo en risco anosa saúde.A vía telemática é un garante de expoñer a desigualdade e extremar as diferenzaseconómicas entre o alumnado, provocando que as estudantes que carecen de recursos ouque proveñen do rural, situación moi común en Galicia, vexan imposible participar de formacorrecta, e tampouco supón unha forma mellor de avaliar. Nós, como sindicato da clasepopular, posicionámonos en contra do ensino telemático e, por defecto, da avaliacióntelemática. Nos diversos centros da Universidade, algunhas docentes tomaron a decisión deadiantar o período de evaluación ou mudar o xeito de facela. Na outra maioría de casos, aopción semella ser intentar que pareza que non está a pasar nada e realizar os exames comasempre, cuns protocolos na maioría dos casos irrisorios.A maiores, un problema polo que debemos alzar a voz é o asunto que ocorre cos servizos delimpeza. As condicións e os recursos son paupérrimos e a situación non se sostén, así quepor unha banda, a UDC non pode afirmar que se cumpran as condicións sanitarias, e maispor outra, hai un sector de traballadores que está a verse moi precarizado.Agora parece que a UDC vai quitar estes turnos extras de desinfección pola Covid alegandofalta de presuposto mentras firma coa Xunta un plan de 2.8 millóns de euros para dixitalizara universidade, unha medida que vai levar a implantación da semipresencialidade nauniversidade cunha privatización encuberta, provocando que as estudantes das clasespopulares que en moitos casos carecen de recursos como un ordenador propio ou uninternet de calidade poidan estudar.Todo isto é causa dun recorte de recursos acorde a estratexia privatizadora de Xunta, quexoga coa nosa saúde e da a universidade pública moi pouca financiación mentres aprobaplanes como a da Universidade de Abanca, a primeira universidade privada de Galicia e aconstrucción da Cidade das Tic de millóns de euros na que participarán e se lucraránempresas privadas mentres a educación pública segue a capa caída.Dende Acción Universitaria reclamamos que se tomen medidas urxentes para evitar que serepitan situacións coma as vividas estes días. Non pode ser que as estudantes nos vexamosna encrucillada de arriscar as nosas familias e a nosa xente por aprobar unha asignatura, maisnon podemos permitir tampouco que non se asegure unha correcta forma de evaluación quegaranta a igualdade de oportunidades de todo o alumnado.

social youtube xornalgalicia   feed-image