Imprimir

O Xulgado anula a posta en funcionamento da Área Metropolitana de Vigo

Información
Localidades de Galicia | 23 Septiembre 2020 | 3876 Votos

Contencioso-administrativo número 1 de Vigo anulou a posta en funcionamento da Área Metropolitana de Vigo ao considerar que só pode facerse efectiva tras a integración do transporte urbano da cidade olívica no Plan de Transporte Metropolitano. O maxistrado acolleu en parte o recurso interposto pola Xunta de Galicia contra as actuacións administrativas relativas á constitución do ente supramunicipal. Así, declarou inválidos todos os actos posteriores á constitución da asemblea do órgano, celebrada o 1 de decembro de 2016. 

 

Aínda que o xuíz entende na sentenza que a asemblea foi “validamente constituída” e que a toma de posesión do alcalde de Vigo como presidente foi “axustada ao ordenamento xurídico”, considera “inválidos” os actos posteriores á celebración desa reunión constituínte, tales como a sesión constitutiva da Xunta de Goberno Metropolitano e a súa conformación, o 29 de decembro de 2016, e as posteriores reunións dese órgano. 

O maxistrado sostén que constitúen “actos posteriores, enmarcados no concepto de efectiva posta en funcionamento da área, que só pode producirse tras a efectiva integración do transporte urbano de Vigo no Plan de Transporte Metropolitano”. Polo tanto, conclúe que esas actuacións son “contrarias a Dereito, o que comporta a anulación dos acordos que no seu seo se adoptaron”. 

“A convocatoria e celebración da sesión constitutiva da Área Metropolitana de Vigo, a constitución da súa asemblea e a elección do seu presidente quedan inseridos no ámbito da organización dos entes locais e, no noso caso, procede declarar que os actos realizados en aras de alcanzar ese obxectivo foron válidos”, apunta o titular do Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Vigo na sentenza, contra a que cabe presentar recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

****

 

El Juzgado anula la puesta en funcionamiento del Área Metropolitana de Vigo

 

23/09/2020.- El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo ha anulado la puesta en funcionamiento del Área Metropolitana de Vigo al considerar que solo puede hacerse efectiva tras la integración del transporte urbano de la ciudad olívica en el Plan de Transporte Metropolitano. El magistrado ha estimado en parte el recurso interpuesto por la Xunta de Galicia contra las actuaciones administrativas relativas a la constitución del ente supramunicipal. Así, ha declarado inválidos todos los actos posteriores a la constitución de la asamblea del órgano, celebrada el 1 de diciembre de 2016.

 

Aunque el juez entiende en la sentencia que la asamblea fue “válidamente constituida” y que la toma de posesión del alcalde de Vigo como presidente fue “ajustada al ordenamiento jurídico”, considera “inválidos” los actos posteriores a la celebración de esa reunión constituyente, tales como la sesión constitutiva de la Xunta de Goberno Metropolitano y su conformación, el 29 de diciembre de 2016, y las posteriores reuniones de ese órgano.

 

El magistrado sostiene que constituyen “actos posteriores, enmarcados en el concepto de efectiva puesta en funcionamiento del área, que solo puede producirse tras la efectiva integración del transporte urbano de Vigo en el Plan de Transporte Metropolitano”. Por lo tanto, concluye que esas actuaciones son “contrarias a Derecho, lo que conlleva la anulación de los acuerdos que en su seno se hubieren adoptado”.

 

“La convocatoria y celebración de la sesión constitutiva del Área Metropolitana de Vigo, la constitución de su asamblea y la elección de su presidente quedan insertados en el ámbito de la organización de los entes locales y, en nuestro caso, procede declarar que los actos realizados en aras de alcanzar ese objetivo fueron válidos”, apunta el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo en la sentencia, contra la que cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

social youtube xornalgalicia   feed-image
Categoría: Localidades de Galicia
Visto: 3876