Imprimir

A Audiencia rexeita os recursos contra o arquivo da investigación do accidente do tren Celta

Información
Hoy es noticia | 20 Abril 2022 | 451 Votos

A Audiencia Provincial de Pontevedra rexeitou o recurso interposto por Comboios de Portugal e pola esposa dun dos falecidos, ao que se adheriron outras tres persoas, contra o auto do Xulgado de Instrución número 2 do Porriño que decretou, en marzo de 2021, o sobresemento provisional das dilixencias relativas ao descarrilamento do tren Celta, que une Vigo e Porto, sucedido en 2016 na entrada da estación do Porriño. Dos 420 viaxeiros que ían no convoi, faleceron catro e 47 resultaron feridos.

 

 

Nos autos, o tribunal indica que os recorrentes tratan de imputar “unha hipotética imprudencia na súa conduta” á persoa que decidiu enviar ao tren con pasaxeiros por vía desviada a comprobar unha avaría, o que, segundo o seu criterio, aumentaría o risco de accidente ferroviario. “Esa afirmación non conta co máis mínimo indicio de ser certa. En concreto, do informe da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) despréndese que este procedemento de actuación (facer circular trens por vías desviadas) é levado con total habitualidade por parte do persoal de Adif ao longo de todas as estacións repartidas por España”, salientan os maxistrados, os cales entenden que, por ese motivo, “en ningún caso estamos ante unha situación de excepcionalidade na que os traballadores de Adif actuasen de forma imprudente, sen saber as consecuencias das súas accións”.

 

O tribunal, ademais, afirma que todos os informes periciais son concluíntes “no punto de que o sinistro se produciu por un exceso de velocidade do maquinista falecido”, polo que consideran que os recursos de apelación deben ser rexeitados. O tren, segundo o informe da CIAF, circulaba a unha velocidade de 110 km/h cando a prescrita para pasar polo cambio era de 30 km/h. Os datos obtidos, segundo os autos, demostran que o maquinista “recibiu o sinal de precaución na avanzada e pulsou dúas veces o botón de recoñecer a orde de circular a 30 Km/h. polo desvío de entrada na estación e que, á súa vez, recoñeceu o sinal de precaución na baliza previa ao sinal de entrada da estación e non diminuíu a velocidade, desobedecendo o prescrito polos sinais e recoñecido por el, xa que, se non pulsase o botón de recoñecemento, o tren activaría o freo de emerxencia automaticamente”.

 

Os recorrentes sosteñen que a superación da velocidade permitida por parte do maquinista foi debida “á confusión derivada da sinalización”. A Audiencia, con todo, recalca que “ningún indicio existe de que ocorrese desta forma, sendo o afirmado unha pura especulación, sen base fáctica algunha”.

 

“En todo caso, de todo o informe non se desprende que existise ningún defecto na sinalización que puidese ser considerado como unha imprudencia por parte do administrador de feito ou de dereito da persoa xurídica encargada das sinalizacións da vía”, recalcan os xuíces, os cales indican que o informe da CIAF é “contundente e rotundo sobre esta cuestión, de maneira que non se pode entender que exista culpa algunha na sinalización en cuestión”. Contra os autos da Audiencia Provincial non cabe presentar recurso.

 

***

 

La Audiencia rechaza los recursos contra el archivo de la investigación del accidente del tren Celta

 

20/04/2022.- La Audiencia Provincial de Pontevedra ha desestimado el recurso interpuesto por Comboios de Portugal y por la esposa de uno de los fallecidos, al que se adhirieron otras tres personas, contra el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de O Porriño que decretó, en marzo de 2021, el sobreseimiento provisional de las diligencias relativas al descarrilamiento del tren Celta, que une Vigo y Oporto, sucedido en 2016 en la entrada de la estación de O Porriño. De los 420 viajeros que iban en el convoy, fallecieron cuatro y 47 resultaron heridos.

 

En los autos, el tribunal indica que los recurrentes tratan de imputar “una hipotética imprudencia en su conducta” a la persona que decidió enviar al tren con pasajeros por vía desviada a comprobar una avería, lo que, según su criterio, aumentaría el riesgo de accidente ferroviario. “Esa afirmación no cuenta con el más mínimo indicio de ser cierta. En concreto, del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se desprende que este procedimiento de actuación (hacer circular trenes por vías desviadas) es llevado con total habitualidad por parte del personal de Adif a lo largo de todas las estaciones repartidas por España”, subrayan los magistrados, quienes entienden que, por ese motivo, “en ningún caso estamos ante una situación de excepcionalidad en la que los trabajadores de Adif actuaran de forma imprudente, sin saber las consecuencias de sus acciones”.

 

El tribunal, además, afirma que todos los informes periciales son concluyentes “en el punto de que el siniestro se produjo por un exceso de velocidad del maquinista fallecido”, por lo que consideran que los recursos de apelación deben desestimarse. El tren, según el informe de la CIAF, circulaba a una velocidad de 110 km/h cuando la prescrita para pasar por el cambio era de 30 km/h. Los datos obtenidos, según los autos, demuestran que el maquinista “recibió la señal de precaución en la avanzada y pulsó dos veces el botón de haber reconocido la orden de circular a 30 Km/h. por el desvío de entrada en la estación y que, a su vez, reconoció la señal de precaución en la baliza previa a la señal de entrada de la estación y no disminuyó la velocidad, desobedeciendo lo prescrito por las señales y reconocido por él, ya que, si no hubiera pulsado el botón de reconocimiento, el tren hubiera activado el freno de emergencia automáticamente”.

 

Los recurrentes sostienen que la superación de la velocidad permitida por parte del maquinista fue debida “a la confusión derivada de la señalización”. La Audiencia, sin embargo, recalca que “ningún indicio existe de que ocurriera de esta forma, siendo lo afirmado una pura especulación, sin base fáctica alguna”.

 

“En todo caso, de todo el informe no se desprende que existiera ningún defecto en la señalización que pudiera ser considerado como una imprudencia por parte del administrador de hecho o de derecho de la persona jurídica encargada de las señalizaciones de la vía”, recalcan los jueces, quienes indican que el informe de la CIAF es “contundente y rotundo sobre esta cuestión, de manera que no puede entenderse que exista culpa alguna en la señalización en cuestión”. Contra los autos de la Audiencia Provincial no cabe presentar recurso.

social youtube xornalgalicia   feed-image
Categoría: Hoy es noticia
Visto: 451