Imprimir

A Audiencia inhabilita durante dez anos a unha exconcelleira do BNG que en 2017 impediu unha moción de censura en Fene

Información
Hoy es noticia | 22 Marzo 2022 | 398 Votos

A sección primeira da Audiencia Provincial da Coruña inhabilitou durante dez anos para emprego ou cargo público á exconcelleira do BNG no Concello de Fene que en 2017 decidiu suspender un pleno no que se ía a debater unha moción de censura do PP e Somos Fene contra o Goberno local do BNG. O tribunal, que a considerou responsable dun delito de prevaricación administrativa, relata na sentenza que a acusada, na súa condición de concelleira de maior idade, presidía o pleno do Concello e, a pesar de ser informada pola Secretaria de que se estaban cumprindo os requisitos legais e de ter coñecemento de que había resolucións xudiciais que avalaban a súa celebración, decidiu, “de maneira unilateral e abusando da súa posición, sen contar co criterio da outra concelleira integrante da mesa”, que a moción deixara de reunir os requisitos legais e suspendeu o pleno, evitando o debate e a moción de censura.

 

 

Os maxistrados indican que a decisión que adoptou “non pode ser explicada cunha argumentación técnico-xurídica minimamente razoable”, á vez que advirten que é “evidente” que non pode prevalecer un escrito dun partido municipal cando se ditaron varias resolucións xudiciais que pretendía contravir. Así, conclúen que a resolución foi ditada “coa finalidade de facer efectiva a súa particular vontade e co coñecemento de actuar en contra do dereito”.

 

Tanto a proba a documental como as declaracións da acusada e das testemuñas avalan, segundo a sentenza, que “non estamos ante unha mera irregularidade, senón ante unha actuación dolosa, realizada con plena conciencia e vontade de alterar o procedemento electoral”. A procesada, segundo salienta o tribunal, impediu a celebración de pleno “en beneficio do integrante do seu mesmo grupo municipal e con evidente prexuízo para os demais concelleiros que asinaran esa moción”. Os xuíces aseguran na resolución que a ilegalidade cometida pola entón concelleira é “clara e patente”.

 

***

 

La Audiencia inhabilita durante diez años a una exconcejala del BNG que en 2017 impidió una moción de censura en Fene

 

22/03/2022.- La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha inhabilitado durante diez años para empleo o cargo público a la exconcejala del BNG en el Ayuntamiento de Fene que en 2017 decidió suspender un pleno en el que se iba a debatir una moción de censura del PP y Somos Fene contra el Gobierno local del BNG. El tribunal, que la ha considerado responsable de un delito de prevaricación administrativa, relata en la sentencia que la acusada, en su condición de concejal de mayor edad, presidía el pleno del Concello y, a pesar de haber sido informada por la Secretaria de que se estaban cumpliendo los requisitos legales y de tener conocimiento de que había resoluciones judiciales que avalaban su celebración, decidió, “de manera unilateral y abusando de su posición, sin contar con el criterio de la otra concejala integrante de la mesa”, que la moción había dejado de reunir los requisitos legales y suspendió el pleno, evitando el debate y la moción de censura.

 

Los magistrados indican que la decisión que adoptó “no puede ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable”, al tiempo que advierten que es “evidente” que no puede prevalecer un escrito de un partido municipal cuando se habían dictado varias resoluciones judiciales que pretendía contravenir. Así, concluyen que la resolución fue dictada “con la finalidad de hacer efectiva su particular voluntad y con el conocimiento de actuar en contra del derecho”.

 

Tanto la prueba la documental como las declaraciones de la acusada y de los testigos avalan, según la sentencia, que “no estamos ante una mera irregularidad, sino ante una actuación dolosa, realizada con plena conciencia y voluntad de alterar el procedimiento electoral”. La encausada, según subraya el tribunal, impidió la celebración de pleno “en beneficio del integrante de su mismo grupo municipal y con evidente perjuicio para los demás concejales que habían firmado esa moción”. Los jueces aseguran en la resolución que la ilegalidad cometida por la entonces concejala es “clara y patente”.

social youtube xornalgalicia   feed-image
Categoría: Hoy es noticia
Visto: 398