Decenas de organizacións reclaman ao Senado unha Lei de Residuos que reduza os residuos e a toxicidade dos mesmos

Información
Hoy es noticia | 17 Marzo 2022 | 312 Votos | Correo electrónico | Imprimir

Organizacións ecoloxistas e sociais, entre ellas Amigos da Terra, reclamamos aos grupos parlamentarios do Senado que aposten de maneira decidida por unha Lei que priorice a prevención de residuos e que reduza a cantidade de tóxicos e o seu perigo. Agora é o momento de que o Senado actúe e priorice medidas que poñan por diante o medio ambiente, a saúde da poboación e a das futuras xeracións. 

 


A unha semana do próximo pleno do Senado, os grupos políticos teñen a oportunidade de pactar a favor do interese da cidadanía e en prol dunha economía máis xusta acorde cos límites planetarios. Unha vez as emendas apróbense na Cámara Alta, a Lei de Residuos volverá ao Congreso para o seu trámite final, polo que este é un momento crucial para conseguir uns obxectivos efectivos que protexan o medio ambiente e á sociedade.


A pesar da urxencia e a necesidade de aprobar unha Lei á altura da crise ecosocial, as últimas noticias parecen indicar que os representantes no Senado poden poñer en risco cinco medidas clave que propoñemos as organizacións.


5 aspectos irrenunciables na futura Lei de Residuos ao seu paso polo Senado

 

1. Incorporar obxectivos máis ambiciosos de prevención de residuos. 

Non todo é reciclable e a mellor forma de garantir un uso eficiente dos recursos e a enerxía é a prevención en orixe da xeración de residuos. Pero só priorizarase a prevención se a Lei fixa obxectivos viables pero ambiciosos: redución do 20% o 2025 e o 30% o 2030 respecto a os xerados en 2010. 

Para iso é necesario establecer obxectivos específicos como a redución do 50% dos envases dun só uso (independentemente do material) para 2025 e dun 80% para 2030. Outro fito debe ser a redución dos produtos sanitarios menstruais, cueiros e toalliñas húmidas dun só uso nun 30% para 2025 e un 60% para 2030. 

En relación coa ‘fracción resto’, en 2035 non debería exceder o 100 kg anuais por persoa (en 2019 foron 470,35 kg/ hab/ano). 


2. Garantir a protección da saúde das persoas 

Actualmente, moitos envases de uso alimentario teñen presenza de substancias tóxicas. 

Entre elas, algunhas que preocupan singularmente á comunidade científica, como é o caso daquelas que son capaces de causar alteracións hormonais ( disruptoras endocrinas). Estas foron asociadas a infinidade de posibles efectos negativos sobre a saúde, como danos sobre o desenvolvemento do aparello reprodutor, alteracións no neurodesenvolvemento, enfermidades metabólicas ou, entre outros, incremento de risco dalgúns cancros ligados ás hormonas. 

Entre as substancias disruptoras endocrinas máis preocupantes cóntanse algúns bisfenoles e ftalatos, motivo polo cal é prioritario reducir a presenza de tal tipo de substancias en materiais en contacto con alimentos e, en particular, a partir do 1 de xaneiro de 2023, prohibir a utilización de ftalatos e dos bisfenoles A, S, F, B e AF en envases.

 3. Recuperar o 75% da fracción orgánica para 2025 cunha presenza de impropios dun máximo do 5%. 

Os biorresiduos de orixe doméstica deberán recollerse de forma separada antes do 30 de xuño de 2022 polas administracións locais con poboación superior a cinco mil habitantes, e antes do 31 de decembro de 2023 para o resto. Debe considerarse tamén como recollida separada de biorresiduos a separación e reciclado en orixe mediante compostaxe doméstica ou comunitaria.

 A Lei debe establecer que o sistema garanta a recollida de polo menos un 75% da fracción orgánica dos residuos domésticos antes de 2025, e que a recollida se realice sen bolsa. Á súa vez, é imprescindible establecer un máximo de impropios (residuos non orgánicos), dun 5%; na actualidade esta cifra é moi superior e prexudica o funcionamento das plantas e o resultado final do compost. 

4. Prohibir argolas de plástico dun só uso e solta masiva de globos. 

A lei debe prohibir o uso de argolas de plástico de usar e tirar para a distribución agrupada de varios envases. As tristemente famosas imaxes de fauna atrapada por estes elementos son xustificación suficiente para adoptar medidas contundentes, máis aínda cando existen alternativas que non presentan esta ameaza. Do mesmo xeito, o texto debe prohibir a solta masiva de globos, que provocan mortes por asfixia e inanición na fauna.

Precisamente sobre os envases de bebidas, o futuro Sistema de Depósito debe asegurar a incorporación de envases de vidro, latas e bricks xunto ás botellas de plástico. Devolvelos á tenda asegurará a súa reutilización e a súa reciclaxe en novos envases de bebida en máis dun 90% e evitará a contaminación que provoca o seu abandono masivo en rúas, beiravías, campos e praias, co risco engadido de que estes residuos acaben acumulándose no fondo do mar. 

5. Aplicar a responsabilidade ampliada do produtor a máis sectores e incluír custos de limpeza de contornas naturais como praias e medio mariño. 

Os produtores deben asumir todos os custos asociados ao tratamento dos residuos que xeran, incluíndo a súa recollida de vías públicas, zonas verdes e contornas naturais, como praias e medio mariño. Actualmente, é a cidadanía quen asume estes custos a través dos impostos. 

Ademais, é necesario aplicar a responsabilidade ampliada do produtor a sectores produtivos que aínda non asumen custo algún da xestión dos residuos que producen, como no caso do téxtil, os produtos de hixiene íntima, colchóns, monodosis, cápsulas de café, xoguetes, bengalas marítimas e embarcacións recreativas, entre outros.

Más información: 

Teresa Rodríguez Pierrard, Telf. 680 936 327,

*Organizaciones firmantes: 

Acción Clima
Amigos de la Tierra
Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius- Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC)
Clean Ocean Project
Compañía de las 3 erres
Confederación Española de Consumidores y Usuarias (CECU)
Federació d’Ecologistes de Catalunya
Ecologistas en Acción
Eguzki
Fodesam
Fridays for future Madrid
Fundación Cleanwave
GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
Greenpeace
GuraSOS
Hogar sin Tóxicos
Lurra Nafarroa
Mater Museoa
Oceana
Opcions
Plataforma Ciutadana Residu Zero
Red Ecofeminista
Retorna
Rezero
Surfrider España
Sustrai Erakuntza
USO
Verdegaia

social youtube xornalgalicia   feed-image