Política Social e Medio Rural, as consellerías con máis accidentes sen que poñan solucións políticas (PPdeG)

Información
Portada | 29 Septiembre 2018 | 5561 votos | Correo electrónico | Imprimir

“O informe de sinistralidade do primeiro semestre de 2018, non recolle redución no numero de accidentes laborais a pesares das medidas preventivas implementadas”, esta é a conclusión que se deriva dos datos presentados polo Servizo de Prevención de Riscos Laborais.

No Comite Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral do 25 de setembro de 2018, debátense os datos aportados dos que, aínda que escasos, destacamos:

 Acceso Suscriptores Xornal Galicia. Subvención hijo Rosa Quintana Conselleira do Mar
 Acceso Suscriptores Xornal Galicia.
Ángeles Vázquez Conselleira de Medio Rural antecedentes curriculares que no existen..+    -   

  • Política Social leva cabeceira no número de accidentes seguida por Medio Rural nun semestre de pouco incendios. 121 partes en Política Social e 34 en Medio Rural. E 142 mulleres fronte a 43 homes en global na Xunta, polo que queda claro que as traballadoras de Política Social son as que mais accidentes teñen. Pola forma de accidente a maioría son sobreesforzos en centros de día, escolas infantís, residencias, servizo de incendios forestais...
  • A Xunta de Galiza culpa a elevada idade do persoal como posible causa dos accidentes, tamén de malos hábitos posturais e de repetición de dolencias previas. Ao fin con esto están a culpar as traballadoras e din que non se reducen os accidentes a pesar de que están a realizar moitas xornadas de formación e aplicar medidas nos centros (Política Social).
  • Houbo un accidente mortal no Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Incendios Forestais, en Medio Rural (en investigación).

Dende a CIG denunciamos como causa a carga de traballo, sexa porque non se cubren as vacantes ou polo excesivo tempo de xornada laboral. Polo que REITERAMOS a necesidade da DERROGACIÓN da devastadora Lei de medidas 2/2012 que anulou o artigo 19 do V convenio e que o persoal RECUPERE O DESCANSO COMPENSATORIO. Necesitamos a xornada semanal de 35 horas, a xubilación parcial e a xubilación anticipada. Disto non queren nin falar e o Subdirector de Persoal atrévese a contestar á CIG que tempo de traballo non é carga de traballo, aínda que o propio Servizo de Prevención introduciu este factor á corrixir nos Plans de acción preventiva.

Demandamos mellores datos para poder facer unha valoración real, por centros, consellerías e a súa vez porcentaxes de xénero e idade e determinar medidas correctoras reais o que debera ser a finalidade do informe. Aquí o Servizo de Prevención manifesta ter “dificultades” xa que non teñen os datos de persoal por consellería e so teñen dos accidentados porque os “recollen manualmente dos partes de accidente”. ISTO É INAUDITO, COMO PODEN FACER PREVENCIÓN SE NON SABEN CANTO PERSOAL HAI, NIN ONDE ESTA ?

 Acceso Suscriptores Xornal Galicia. Subvención hijo Rosa Quintana Conselleira do Mar
 Acceso Suscriptores Xornal Galicia.
Ángeles Vázquez Conselleira de Medio Rural antecedentes curriculares que no existen..+    -   

social youtube xornalgalicia   feed-image