Contaminar o Mar "entre eles o de Galicia" é un dos delitos medioambientales que se sitúan como o cuarto negocio ilegal máis lucrativo a nivel mundial.

Información
Portada | 13 Noviembre 2018 | 6689 votos | Correo electrónico | Imprimir

A diversidad de tipos de vertidos contaminantes que van parar ao mar desde vectores moi dispares, fundamentalmente as augas residuales urbanas, os ríos que verten ao mar, as actividades agrícolas, a actividade industrial e o tráfico marítimo. A Garda Civil, no marco da Operación ?30 días no mar?, lanzada por INTERPOL a nivel mundial e coordinada por EUROPOL entre os Estados membros da UE, está investigando a un total de 72 persoas físicas/xurídicas por diferentes delitos vinculados á contaminación mariña. Ademais detectáronse 73 incidentes relacionados con vertidos que se produciron de xeito directo ou indirecta ao mar.

 

 Nesta operación participaron máis de 80 países de todo o mundo. En España, a Garda Civil e a Mariña Mercante levaron a cabo 1.102 inspeccións en buques, portos, instalacións, compañías e lugares anexos ao mar susceptibles de ser focos de emisión de vertidos.

 As investigacións están dirixidas a esclarecer a posible autoría de máis de 70 persoas físicas/xurídicas na comisión de delitos contra os recursos naturais e o medio ambiente. Así mesmo, formuláronse 55 denuncias por incumplimientos da Normativa sobre o tratamento e xestión dos residuos.

 Os detidos e investigados nesta operación enfróntanse a penas de prisión de 6 meses a 5 anos e a multas de ata 24 meses.

 O desenvolvemento desta operación, non só permitiu destapar un número significativo de actuacións irregulares que foron postas en coñecemento das Autoridades competentes, senón que ademais puxo de manifesto a diversidad de tipos de vertidos contaminantes que van parar ao mar desde vectores moi dispares, fundamentalmente as augas residuales urbanas, os ríos que verten ao mar, as actividades agrícolas, a actividade industrial e o tráfico marítimo.

 Na operación participaron efectivos do Servizo de Protección da Natureza (SEPRONA), Unidades do Servizo de Fiscal, do Servizo Marítimo, Servizo Aéreo e o Centro de Coordinación de Vixilancia de Costas e Fronteiras (CECORVIGMAR) da Garda Civil, quen apoiaron nas tarefas de identificación dos vertidos e dos focos emisores dos mesmos, así como na extracción de mostras daqueles vertidos observados; doutra banda, contouse coa colaboración de FRONTEX para a detección de varios vertidos e coa Dirección Xeral da Mariña Mercante para a realización de inspeccións en buques que utilizan combustibles cun nivel de azufre superior ao permitido e que, xa que logo, contaminan en exceso.

 Un negocio ilegal moi lucrativo a nivel mundial

 As estimacións de Interpol sinalan ao delito contra o medio ambiente como un dos que maior crecemento está experimentando a nivel internacional, principalmente motivado polo amplo beneficio económico que obteñen as persoas físicas e xurídicas que, valéndose en moitos casos dunha estrutura legal para a xestión dos residuos, válense desta para realizar unha mala xestión dos mesmos por acción ou omisión.

 Segundo informes de Nacións Unidas e INTERPOL, os delitos medioambientales sitúanse como o cuarto negocio ilegal máis lucrativo a nivel mundial tralo tráfico de drogas, a falsificación de produtos e o tráfico de persoas. As súas ganancias estímanse entre 91.000 e 258.000 millóns de dólares anuais, a un ritmo de crecemento do 5 ao 7%, tamén anual.

 Os vertidos ao mar: unha preocupación a nivel global

 A contaminación por vertidos ao mar constitúe un problema que xerou gran preocupación a nivel nacional e internacional e que acorde con esta preocupación motivou que o delito medioambiental constitúa unha prioridad para a UE na loita contra a delincuencia organizada e grave (2018-2021).

 Cabo destacar que España, pola súa concepción peninsular, dispón de moitos quilómetros de litoral, polo que o problema dos vertidos ao mar é moi importante, sen esquecer que, a nivel mundial, as augas marítimas e continentales representan o 70% da superficie do planeta.

social youtube xornalgalicia   feed-image