A Audiencia da Coruña condena un médico por acceder a un historial clínico sen consentimento

Información
Portada | 11 Octubre 2018 | 4633 votos | Correo electrónico | Imprimir

Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, condenou a un médico do Sergas como autor dun delito contra a intimidade a dous anos e sete meses de cárcere e a inhabilitación para o exercicio da súa profesión durante seis anos, así como ao pago dunha indemnización de 1.500 euros.

 

Os maxistrados consideran acreditado que o procesado accedeu os días 23 e 29 de xuño de 2011 á historia clínica electrónica da vítima “coa intención de coñecer o seu estado de saúde, en concreto, a existencia dun parte de baixa por incapacidade temporal laboral”. A actuación produciuse “sen que existise razón asistencial algunha e sen consentimento nin coñecemento do afectado”.

O tribunal, con todo, solicita na sentenza ao Goberno a tramitación do indulto para o condenado, pois argumenta que os accesos sancionados producíronse en “datas afastadas, non constando que o prexudicado sufrise outra afectación que a referida ao delito cometido”. Os maxistrados tamén destacan que a conduta axuizada “atópase no rango inferior do estándar de gravidade” que marca a lei neste tipo de casos.

***

La Audiencia de A Coruña condena a un médico por acceder a un historial clínico sin consentimiento

 

10/10/2018.- La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a un médico del Sergas como autor de un delito contra la intimidad a dos años y siete meses de cárcel y a la inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante seis años, así como al pago de una indemnización de 1.500 euros.

Los magistrados consideran acreditado que el procesado accedió los días 23 y 29 de junio de 2011 a la historia clínica electrónica de la víctima “con la intención de conocer su estado de salud, en concreto, la existencia de un parte de baja por incapacidad temporal laboral”. La actuación se produjo “sin que existiera razón asistencial alguna y sin consentimiento ni conocimiento del afectado”.

El tribunal, no obstante, solicita en la sentencia al Gobierno la tramitación del indulto para el condenado, pues argumenta que los accesos sancionados se produjeron en “fechas lejanas, no constando que el perjudicado hubiese sufrido otra afectación que la referida al delito cometido”. Los magistrados también destacan que la conducta enjuiciada “se encuentra en el rango inferior del estándar de gravedad” que marca la ley en este tipo de casos. ​​

social youtube xornalgalicia   feed-image