CCOO e UGT en defensa do sistema público de pensións

Información
Portada | 15 Febrero 2018 | 6479 votos | Correo electrónico | Imprimir

MANIFESTO (*)

Ante o incesante cuestionamiento interesado ao que, dende diversos ámbitos, se está sometendo ao noso sistema de Seguridade Social e por tanto, á viabilidade do sistema público de pensións, CCOO xunto con UGT reiniciamos a campaña sostida de apoio e defensa dun sistema que foi , e debe seguir sendo,  garante de cohesión e de protección social, dando así continuidade ás mobilizacións en defensa dunhas Pensións Públicas Dignas.

 

CCOO lamenta que, de forma sutil pero constante, desde diversos foros e a través de diversos voceiros, repítense teorías falaces que presentan unha suposta inevitable inviabilidade do sistema de pensións, argumentando un fenómeno coñecido e previsible como o incremento das persoas de idade avanzada, xunto con outros que se presentan como incuestionables, pero que non necesariamente o son: a menor entrada de poboación estranxeira, a menor natalidade, ou a existencia dun mercado de traballo que ofrece empregos escasos e pouco remunerados.

Desde CCOO denunciamos que esas teses combinan realidades previsibles e  abordables, con outras que deben ser corrixidas con políticas adecuadas, en lugar de insistir en manter as equivocadas políticas de austeridade sen concesións.

CCOO adverte así mesmo que, por outra parte, xunto a esas falacias, concorren outras posicións que se fundamentan en presentar, desde sectores con claros intereses mercantís, ás pensións públicas como inviables, á vez que se ofrece como alternativa imprescindible os sistemas privados de pensións, obviando que non son, de ningún xeito, capaces de protexer mellor ao conxunto da poboación pensionista.

CCOO empraza aos poderes públicos a apostar por garantir desde o sistema público, pensións suficientes como ferramenta fundamental para manter e reforzar a cohesión social, considerando pezas esenciais as cotizacións procedentes do emprego, que deben mellorar a súa diminuída achega actual e o reforzo do financiamento público, como elemento que garante un adecuado cumprimento do pacto  inter-xeracional, ademais dun eficaz mecanismo de redistribución de renda.

CCOO advirte que as cotizacións á Seguridade Social non son, como se repite para tentar denostalas, un imposto que pagan os empresarios e en menor medida os traballadores: a cotización á seguridade social é salario das traballadoras e traballadores que se entrega ao  Estado para financiar as prestacións actuais e definir os dereitos á pensión futura dos actuais cotizantes, para ter cubertas, de forma adecuada, as situacións de enfermidade, falecemento ou vellez.

CCOO lembra que “o problema non está no sistema, cuxas necesidades futuras son coñecidas e previsibles, está, entre outras causas, na vontade de reducir o seu nivel de cobertura, o enfraquecemento das súas fontes de financiamento procedentes do mercado de traballo, debilitando os mecanismos de distribución de renda na empresas e na sociedade, agravado polo uso que, en ocasións, faise da recadación destinando o diñeiro, a outros fins para os que non estaba previsto” e remarca que “o incremento de pensionistas e a maior duración das prestacións, procesos coñecidos, previsibles e saudables, debe ir acompañada de medidas efectivas, acordadas cos interlocutores sociais e, na maior medida posible, forzas parlamentarias, que permitan manter o pacto interxeracional que constitúe o noso sistema de pensións públicas de repartición.

CCOO, en consecuencia, empraza á cidadanía a participar nas mobilizacións promovidas conxuntamente con UGT,  na defensa dun sistema público de pensións que garanta o mantemento do contrato social inherente ao noso sistema de pensións públicas que favoreza  cohesión social e respecte os dereitos construídos ao longo da vida laboral, xunto a medidas efectivas de redistribución da riqueza, que garantan pensións suficientes en todos os casos e que manteñan o seu poder adquisitivo, substituíndo a fórmula actual de revalorización que se limita a garantir un claramente insuficiente incremento do 0,25% anual.

CCOO, así mesmo, traslada ao Goberno, grupos parlamentarios e interlocutores sociais, a necesidade de recuperar os mecanismos de goberno participado do sistema público de pensións a través do Diálogo Social e no marco configurado no Pacto de Toledo.

Ourense, 15 de febrero de 2018

(*) texto moción que se presentará en tódolos concellos

 

Calendario mobilizacións de CCOO e UGT

En defensa de pensións públicas dignas.

Traballo Digno!!! Non ao 0,25%!!!

 

OURENSE

Concentracións Programadas

1 de marzo: ás 11:30h.

CONCENTRACION - diante INSS

22 de marzo: ás 11:30h:

CONCENTRACIÓN - diante INSS

Recollida sinaturas e reparto octavillas informativas

19 de febreiro: de 11:00h. a 13:00h

Rúa do Paseo (diante Centro Cultural Anxel Valente)

21 de febrero: de 11:00h. a 13:00h

Parque San Lázaro (diante Edificio Sindical)

Ourense, 15 de febreiro de 2018

social youtube xornalgalicia   feed-image