O xuíz chama a declarar na causa do Alvia a un xerente e a un xefe de Inspección de Seguridade de ADIF no momento do accidente

Información
Portada | 02 Febrero 2018 | 4479 votos | Correo electrónico | Imprimir

O titular do Xulgado de Instrución  nº3 de Santiago acordou chamar a declarar a dúas novas persoas en calidade de investigados na causa que se segue polo accidente do tren  Alvia. Trátase de Fernando  R.S. e José Antonio  G.D., xerente da área de Seguridade na Circulación do Noroeste de ADIF e xefe de Inspección da citada xerencia, respectivamente, no momento dos feitos.
Para o maxistrado “é indubidable que o seu testemuño resulta moi necesario para esclarecer algúns dos defectos que, no que se refire á xestión da seguridade e riscos inherentes á liña, xustificaron no seu día a imputación do Sr.  C., o cal, na súa condición de director de Seguridade na Circulación de ADIF, é indubidable que tivo que contar coa colaboración dos aludidos xerente e xefe de Inspección, por iso é polo que a súa declaración ten que ser prestada en calidade de investigados co fin de salvagardar o seu dereito de defensa, pois non é descartable que boa parte dos reproches que xustificaron a imputación do Sr.  C. poidan ser extensivos aos seus dous aludidos colaboradores”.


No mesmo auto, o xuíz acorda chamar a declarar a outras nove persoas en calidade de testemuñas e a catro peritos. Acórdase así mesmo “a entrega e posta a disposición de RENFE OPERADORA dos restos do material  rodante para que, unha vez firme a presente resolución, poida conferirlles o destino que os técnicos estimen oportuno”. Indícase na resolución que “a súa preservación non resulta xa necesaria a estas alturas para garantir o bo fin da presente instrución”.
**
El titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Santiago ha acordado llamar a declarar a dos nuevas personas en calidad de investigados en la causa que se sigue por el accidente del tren Alvia. Se trata de Fernando R.S. y José Antonio G.D., gerente del Área de Seguridad en la Circulación del Noroeste de ADIF y jefe de Inspección de la citada gerencia, respectivamente, en el momento de los hechos.
Para el magistrado “es indudable que su testimonio resulta muy necesario para esclarecer algunos de los defectos que, en lo que se refiere a la gestión de la seguridad y riesgos inherentes a la línea, justificaron en su día la imputación del Sr. C., el cual, en su condición de director de Seguridad en la Circulación de ADIF, es indudable que tuvo que contar con la colaboración de los aludidos gerente y jefe de Inspección, de ahí que su declaración haya de ser prestada en calidad de investigados con el fin de salvaguardar su derecho de defensa, pues no es descartable que buena parte de los reproches que justificaron la imputación del Sr. C. puedan ser extensivos a sus dos aludidos colaboradores”.
En el mismo auto, el juez acuerda llamar a declarar a otras nueve personas en calidad de testigos y a cuatro peritos. Se acuerda asimismo “la entrega y puesta a disposición de RENFE OPERADORA de los restos del material rodante para que, una vez firme la presente resolución, pueda conferirles el destino que los técnicos estimen oportuno”. Se indica en la resolución que “su preservación no resulta ya necesaria a estas alturas para garantizar el buen fin de la presente instrucción”.

social youtube xornalgalicia   feed-image