As xestión de Feijóo (PPdeG) está a destruir a xuventude galega que xa descendeu en Galicia en case 40.000 persoas na última década agas dos expulsados a emigración.

Información
Portada | 23 Agosto 2017 | 6869 votos | Correo electrónico | Imprimir

estafapoliticamegracionPP exuventudeUnha análise da evolución da poboación en idade laboral en Galicia, é dicir, aquela que ten 16 ou máis anos, reflicte unha tendencia negativa moi á baixa cunha perda de 39.400 persoas na última década, dende o primeiro trimestre de 2007, antes da crise, ao mesmo período do 2017.

Por otro lado,. Venir a España y vivir de paguitas. ... “Aquí hay muchos inmigrantes que vienen sin dinero y entran. con más de 1.400 euros..... al mes garantizados y una casa gratis por el simple hecho de venir a España si ni siquiera haberse bajado del avión. Es decir, 'La paguita del morito', 'vienen aquí con lo puesto y se llevan ... En España hay 4.718.864 inmigrantes, un 10,1% de los 46,6 millones de la ...

 

Unha tendencia que resulta moi preocupante e que, evidentemente, ten detrás dúas causas, o efecto poboación dunha pirámide cada vez máis truncada e envellecida, e, por outra banda, un mercado laboral deficitario en oportunidades de futuro que obriga a moitos a saír fóra e impide sumar novos efectivos procedentes doutras comunidades ou países. Non obstante, esta é a pescada que se morde a cola. O envellecemento poboacional, motivado polos baixos índices de nacementos, de seguro, que ten, na maior parte dos casos, a súa orixe na falta de oportunidades de futuro e nun mercado laboral contraído e cada vez máis precario que bota para atrás os proxectos de futuro de descendencia das parellas máis mozas.

GALICIA É A SEGUNDA COMUNIDADE AUTÓNOMA CON MAIOR PERDA DE POBOACIÓN EN IDADE LABORAL

Ademais, hai que ter en conta que esta non é a tendencia da maioría das comunidades autónomas que si estiveron a gañar poboación en idade de traballar na última década. Pero é que Galicia, ademais de atoparse no grupo minoritario das que perden poboación, está á cabeza, só superada en termos absolutos por Castela e León, con 88.300 persoas menos. En termos relativos, Galicia (-1,65 por cento) é a terceira comunidade con maior perda, superada de novo por Castela e León (-4,09 por cento) e Asturias (-4,01 por cento).

Así, Galicia de representar o 6,35 por cento da poboación nesas idades no Estado no ano 2007, pasa a supoñer o 6,08 por cento.

A PERDA DE POBOACIÓN AFECTA MOITO MÁIS Á POBOACIÓN ACTIVA. UNHA MOSTRA MÁIS DA CONTRACCIÓN DO MERCADO LABORAL GALEGO

Outra das características do mercado laboral galego é que a baixada da poboación repártese de xeito desigual entre poboación activa e poboación inactiva. Afectando con máis intensidade á primeira, xa que a activa baixa en 26.200 persoas, fronte ás 13.100 da inactiva.

Isto é unha mostra máis da contracción do mercado laboral galego. Lembrar que a poboación activa engloba ás persoas que están empregadas e ás que queren estalo (poboación parada). Todo isto significa que dez anos despois do comezo da crise Galicia conta cun mercado de traballo máis pequeno, a caída en 26.200 persoas da poboación activa é froito da conxugación dun descenso de 132.000 persoas ocupadas e un incremento do desemprego en 105.800 persoas.

A ÚNICA VARIABLE DO MERCADO LABORAL QUE SE INCREMENTA EN GALICIA NA ÚLTIMA DÉCADA É O DESEMPREGO

Xa non é só que se reduza o mercado laboral, senón que dentro del aumenta o desemprego e diminúe a ocupación. En Galicia a única variable que medra nos últimos anos no mercado laboral é o desemprego.

Como consecuencia do anterior, a taxa de ocupación, que reflicte o número de persoas ocupadas en relación ás persoas activas, pasa do 48,8 por cento en 2007 ao 44 por cento en 2017.

Por idades, nos únicos tramos nos que se recupera totalmente a poboación ocupada dende o momento previo á crise en termos absolutos é entre as persoas maiores de 55 anos, con 34.100 máis na actualidade en relación ao 2007; entre os 45 a 54, con 20.100 máis; e nos tramos de 35 a 44 anos, con 8.200 máis.

A PERDA DE POBOACIÓN OCUPADA ENTRE OS MENORES DE 35 ANOS ACHÉGASE ÁS 200.000 PERSOAS 

Pola contra, os tramos de 25 a 34 perden 141.200 persoas ocupadas; o de 20 a 24, baixan en 38.100; e entre os 16 e 19 anos descende en 15.100 persoas ocupadas.

En termos relativos, a redución da ocupación na década alcanza dimensións dramáticas nas idades máis novas. Mentres a perda de ocupación no conxunto de idades foi do 11,33 por cento, entre os 16 e 19 anos esta porcentaxe elévase ao 89,35 por cento; é do 51,28 por cento entre os 20 e 24 anos; e do 42,40 por cento entre os 25 e 34 anos.

CORRESPÓNDELLE AO GOBERNO DA XUNTA ARTICULAR MEDIDAS PARA POÑER FREO A ESTA REALIDADE

É evidente que a realidade estatística descrita esconde detrás unha realidade social, económica e laboral preocupante e que correspóndelle ao Goberno da Xunta mudar o rumbo. Urxen políticas que aposten por un novo contrato social, cun plan de choque polo emprego, loitando contra a precariedade, defendendo a igualdade efectiva entre homes e mulleres e avanzar no deseño dunha alianza polo sector industrial galego. Corrixir o efecto poboacional e o efecto desánimo que están detrás desta realidade está en mans do Executivo galego. O contrario, se esta foi a evolución nos últimos dez anos, pode ser nun prazo non moi amplo, que Galicia chegue a ser unha sociedade en recesión, cunha estrutura poboacional totalmente envellecida e cun mercado laboral condenado á parálise, o que poñería en dúbida a sustentabilidade do sistema e a posibilidade de xerar riqueza. Precisamente, a día de hoxe Galicia xa é a terceira Autonomía con maior déficit no referente aos ingresos por cotas, en relación co gasto en pensións. E un mercado laboral paralizado aínda pode agudizar máis esta situación.

ayudasde1400euros2

Un venezolano afincado en España explica en YouTube cómo venir y ...

casoaislado.com/venezolano-afincado-espana-explica-venir-aqui-vivir-paguitas/
 
22 jun. 2017 -Venir aEspañay vivir depaguitas. ... “Aquí hay muchosinmigrantesquevienensin dinero y entran. ..... al mes garantizados y una casa gratisporel simple hecho de venir aEspañasi ni siquiera haberse bajado del avión.

Un venezolano residente en España explica como venir y “vivir de ...

elmunicipio.es › Noticias Generales
 
22 jun. 2017 -Uninmigrantevenezolano asegura llevar viviendo enEspañavarios años, explica a sus compatriotas lo que necesitan para vivir conpaguitasenEspaña... ... Aquí hay muchosinmigrantesquevienensin dinero y entran. ... de muertes supera al de nacimientos enEspaña porsegundo año consecutivo.

Escandalosas ayudas a inmigrantes. eldia.es.

eldia.es/criterios/2017-05-11/11-Escandalosas-ayudas-inmigrantes.htm
 
11 may. 2017 -2) La cantidad mensual media percibidaporestosinmigrantesde los ... de esa ayuda ni siquiera viven enEspaña, sino en Marruecos, a donde se ... lo mismo si entranporCeuta y Melilla que sivienendel otro lado del mar.

Todos los inmigrantes que lleguen a España en 2017 tendrán ...

www.dupalu.com/2015/06/todos-los-inmigrantes-que-lleguen.html
 
claro que trabajanlos inmigrantes! y los españoles al paro estos cobranpor..... hace esto para que vengan masinmigrantesaespañay encima unapaguitasin ..... Pero cuantosinmigrantes vienenaka y tienen 50000 para que les den las ...

Un venezolano afincado en España explica cómo venir y vivir de ...

www.forotransporteprofesional.es/un-venezolano-afincado-en-espana-explica-en-you...
 
26 jun. 2017 -En el vídeo, uninmigrantevenezolano explica cómo aprovecharse de las ayudas españolas. Venir aEspañay vivir depaguitas. ... En el vídeo, publicadoporun venezolano que asegura llevar viviendo enEspañavarios años, explica a sus ... “Aquí hay muchosinmigrantesquevienensin dinero y entran.

La lista de ayudas al alquiler a inmigrantes desata la xenofobia en ...

www.vozpopuli.com/.../xenofobia-inmigrantes-ayudas-alquiler_0_1001300954.html
 
20 feb. 2017 -Circulaporredes sociales desde hace tiempo y todos los años se repite. ... Es decir, 'Lapaguitadel morito', 'vienenaquí con lo puesto y se llevan ... EnEspañahay 4.718.864inmigrantes, un 10,1% de los 46,6 millones de la ...

¿Por qué siguen arriesgando sus vidas los inmigrantes para venir a ...

www.publico.es/internacional/siguen-arriesgando-vidas-inmigrantes-venir.html
 
13 jul. 2016 -¿Porqué siguen arriesgando sus vidaslos inmigrantespara venir aEspaña? ..... esaspaguitassolo se la dan ainmigrantesilegales donde gobierna la ....Españatiene la tasa de paro más alta de la UE, sivienenesporlas ...

Aumenta la percepción de que los extranjeros no se integran en ...

www.elmundo.es › España › Madrid
 
18 ene. 2017 -Asimismo, la percepción de quelos inmigrantesson beneficiosos para la economíaespañolabaja ocho puntos, de 84 ...Porsu parte, la población extranjera cree mayoritariamente (50,2%) que ... Uninmigranteviene a trabajar en cosas que losespanolesno quieren, ovienena trabajar porque no se ha ...

18 de 16.000: Así viven los únicos refugiados acogidos por España ...

www.elmundo.es › Sociedad
 
13 ene. 2016 -18 de 16.000: Así viven los únicos refugiados acogidospor España.... de refugiados ymigranteshan llegado este año a Europapormar y ...

2017 y sube la inmigración 22% tras 7 años, q lleva a venirse con ...

m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=5747879
8 jul. 2017 - 28 entradas - ?19 autores
Es obvioporquévienenpeae que aquí no hay trabajo. ... EnEspañaes mucho más rentable serinmigranteilegal, especialmente marroquí o argelino. .... ¿Paguitaspara todos menos para los nacionales y que trabajan?

 

social youtube xornalgalicia   feed-image