Instan ao Goberno do Estado a aprazar a obrigación de contratar tesoureiros nos concellos máis pequenos

Información
Portada | 28 Enero 2017 | 6471 votos | Correo electrónico | Imprimir

O pleno da Deputación da Coruña aprobou por unanimidade unha declaración institucional instando ao Goberno do Estado a aprobar unha prórroga da medida imposta polo Ministerio de Facenda, que establece a obrigatoriedade de que todos os concellos conten con tesoureiros habilitados nacionais.

A prórroga solicitase ata para os concellos de menos de 5.001 habitantes e ata que haxa convocatorias públicas suficientes para cubrir os novos postos de tesoureiros, ou se modifique a Lei de Bases de Réxime Local. Así mesmo, a institución provincial solicita que, no caso de reforma da Lei, tamén se elimine a obrigatoriedade en todos os concellos de menos de 20.000 habitantes.

A través desta declaración institucional, a Deputación da Coruña súmase ás reivindicacións da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que na súa xuntanza do 18 de xaneiro adoptou un acordo no que se poñen de manifesto os problemas que ocasiona o artigo 3 do Real Decreto-Lei 10/2015 do 11 de setembro, que impón que o posto de tesoureiro ha de ocupalo obrigatoriamente un habilitado nacional ou un funcionario propio do grupo A1 que voluntariamente se preste a desenvolver a labor.

A Deputación considera que en moitos concellos resulta imposible cubrir estes postos de tesoureiro, por falta de candidatos e polo custe que supón para as economías municipais máis modetas. Ademais, o texto aprobado hoxe considera que esta situación entra en contradición coa Lei de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local, así como co principio de indemnidade das Facendas Locais e a normativa de Estabilidade Orzamentaria.

social youtube xornalgalicia   feed-image