O Xulgado obriga ao PPdeG ná Xunta a pagar o IPC galego a unha funcionaria

Información
Portada | 21 Enero 2020 | 4130 votos | Correo electrónico | Imprimir

O Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Vigo acolleu o recurso contencioso-administrativo interposto por unha funcionaria xudicial fronte á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza por non recoñecer o dereito ao pagamento da contía correspondente ao IPC galego. En consecuencia, o xuíz declara, “como situación xurídica individualizada”, que a demandante ten dereito a percibir a contía correspondente ao IPC galego, así como ao pagamento das cantidades correspondentes aos cinco últimos anos computados con referencia á data da reclamación administrativa, máis os intereses legais correspondentes. O xuíz indica que non procede efectuar expresa condena en custas debido “ás serias dúbidas de dereito que a nova cuestión controvertida expón, pois trátase do primeiro preito resolvido nesta comunidade autónoma sobre o particular”. A sentenza non é firme, pois contra ela cabe presentar recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La Xunta sigue acumulando condenas por vulnerar el derecho de huelga y Feijóo le resta importancia

 

El Tribunal Superior criticó el reiterado “comportamiento malicioso” del Gobierno gallego, pero el presidente dice que son más las sentencias que lo avalan y considera esos casos como “condenas” de los sindicatos denunciantes 

O titular do Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Vigo sinala na resolución que, aínda que é certo que cando se creou o denominado IPC galego, en 1992, aínda non se transferira o persoal da Administración de Xustiza desde o Estado á comunidade autónoma, esa circunstancia “non impide” que aos funcionarios lles sexa aplicable, xa que esa lei “non creou unha situación xurídica inherente exclusivamente a quen naquel preciso momento formase parte da Administración autonómica”.

A sentenza non interpreta que o IPC galego constitúa un novo complemento retributivo, “senón unha mera actualización de certos haberes conforme a un índice obxectivo, en aras a manter o poder adquisitivo”. O xuíz salienta que “se trata de corrixir unha situación de diferenciación do índice de prezos ao consumo, como compensación pola desviación que presenta en Galicia, cunha vixencia indefinida, e que afecta a todos os empregados públicos retribuídos pola Xunta”. “Se se contempla anualmente unha partida orzamentaria consignada e destinada a actualizar as retribucións deste persoal de acordo coas variacións do IPC, non se comprende que outra implementación ou utilidade poida ter máis que restañar esa perda de poder adquisitivo”, recalca o xuíz.

 

***

 

El Juzgado obliga a la Xunta a pagar el IPC gallego a una funcionaria

 

21/01/2020.- El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una funcionaria judicial frente a la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza por no reconocerle el derecho al abono de la cuantía correspondiente al IPC gallego. En consecuencia, el juez declara, “como situación jurídica individualizada”, que la demandante tiene derecho a percibir la cuantía correspondiente al IPC gallego, así como al pago de las cantidades correspondientes a los cinco últimos años computados con referencia a la fecha de la reclamación administrativa, más los intereses legales correspondientes. El juez indica que no procede efectuar expresa condena en costas debido “a las serias dudas de derecho que la novedosa cuestión controvertida plantea, pues se trata del primer pleito resuelto en esta comunidad autónoma sobre el particular”. El fallo no es firme, pues contra él cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

 

El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo señala en la resolución que, si bien es cierto que cuando se creó el denominado IPC gallego, en 1992, aún no se había transferido el personal de la Administración de Justicia desde el Estado a la comunidad autónoma, esa circunstancia “no impide” que a los funcionarios les sea aplicable, ya que esa ley “no creó una situación jurídica inherente exclusivamente a quienes en aquel preciso momento formasen parte de la Administración autonómica”.

 

La sentencia no interpreta que el IPC gallego constituya un nuevo complemento retributivo, “sino una mera actualización de ciertos haberes conforme a un índice objetivo, en aras a mantener el poder adquisitivo”. El juez subraya que “se trata de corregir una situación de diferenciación del índice de precios al consumo, como compensación por la desviación que presenta en Galicia, con una vigencia indefinida, y que afecta a todos los empleados públicos retribuidos por la Xunta”.   “Si se contempla anualmente una partida presupuestaria consignada y destinada a actualizar las retribuciones de este personal de acuerdo con las variaciones del IPC, no se comprende qué otra implementación o utilidad pueda tener más que restañar esa pérdida de poder adquisitivo”, recalca el juez.

social youtube xornalgalicia   feed-image