Destapamos a "fraude" na publicidade enganosa que contrata con diñeiro público da Xunta e dos Fondos Europeos a Secretaría de Medios que preside a Asesora do PPdeG Mar Sánchez Sierra nos medios de comunicación.

Información
Reportaxes a fondo | 15 Noviembre 2019 | 7101 votos | Correo electrónico | Imprimir
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
social youtube xornalgalicia   feed-image

marsanchezsierra fraudepublicitariopropiodetrilerosdeferiabarataNo seu artigo tres, a Lei de Publicidade e Comunicación Institucional establece que só se poderán realizar campañas institucionais cando concorran razóns de interese público, ao noso xuízo nas campañas da Xunta só concorren o interés do PPdeG e de Mar Sánchez Sierra como acreditou a sentenza da Xunta Electoral e teñen todos os indicios de ser un "PLAXIO" do vídeo publicitario de GADIS Vivamos como Galegos ! ver; en https://www.youtube.com/watch?v=8Vi3STNjsUo&feature=emb_logo (gratis) . Feito con moita mais antelación.

No que se pode ver que se copia en guión e inclusive os terminos das súas frases de forma literal para XUSTIFICAR O DISPENDIO DE VARIOS MILLÓNS DE FONDOS PÚBLICOS SEN NINGÚN TIPO DE CONTROL que eles mesmos certifican en resolucións.....+

Adjuntos:
ArchivoDescripción
Descargar este archivo (LeydelaPublicidad-2018-2019-estatal.pdf)LeydelaPublicidad-2018-2019-estatal.pdf 

 Antes definiremos a palabra "Publicidade" que nada ten que ver cos anuncios contratados por Mar Sánchez Sierra cuxo único fin é lavar a deteriorada imaxe do seu Xefe o Sr Feijóo. A Lei define como campaña institucional de publicidade, toda actividade orientada e ordenada a a difusión dunha mensaxe ou obxectivo común, dirixida a unha pluralidade de destinatarios, que utilice un soporte publicitario pago ou cedido e sexa promovida ou contratada por algún dos suxeitos enunciados no seu artigo primeiro. E como campaña institucional de comunicación, a que, utilizando formas de comunicación distintas das estritamente publicitarias, sexa contratada por algún dos suxeitos enunciados en o mesmo artigo para difundir unha mensaxe ou obxectivo común a unha pluralidade de destinatarios.

Publicidade: É toda forma de comunicación realizada por unha persoa física ou xurídica, pública ou privada, no exercicio dunha actividade comercial, industrial, artesanal ou profesional, co fin de promover de forma directa ou indirecta a contratación de bens mobles ou inmobles, servizos, dereitos e obrigacións.formaciondual 60milxovenesexpulsadoaemigracion

A quen se dirixe a mensaxe transmitida pola publicidade, son coñecidos como destinatarios, como aqueles que son enganados pola Secretaría de Medios da Xunta de Galicia que preside Feijóo, quen pretende inducir mensaxes que non satisfán as súas necesidades ao cen por cento, contradicindo desta maneira a propia mensaxe publicitaria, en entre outros afirma ante lel 80% do monte galego queimado que "somos moi de monte " ou sendo a autonomía máis pobre de Europa con as pensiones , soldos, paro e familias nas portas da exclusión social con mensaxes " menos impostos" "En Marcha " é considerado unha burla e unha fraude contra o que de momento ninguén pode loitar pola presunta impunidad con que actua Mar Sánchez Sierra,ríndose de Galicia e os galegos/ as con varias sentenzas e resolucións polas súas formas irregulares de xestionar o público, inclusive con anuncios prohibidos pola Lei, sen que ninguén se atreva a pedirlle explicacións, xudiciais, fiscais, políticas e a quen informa ou llas pidele presenta querelas criminais como é o noso caso e noutros utilizando os letrados da Xunta para defender os seus inetreses persoais..

Os destinatarios son conscientes do engano que producen os anuncios da Xunta gobernada polo PPdeG, pero aínda así, ségueno, e seguen comprando xornais impresos e votando ao PP, que non contan unha verdade nin equivocándose, só reproducen como os nenos no encerado os que lles ordena o profesor ( Comunicados de Mar Sánchez Sierra indicando aos medios que reciben subvencións e aununcios o que deben publicar e o que nó ) .

O engano é evidente e está fronte aos nosos ollos, sabemos que o que nos anuncia Mar Sánchez Sierra falsea a realidade.

intermodaldesantiago anunciadaconmiasde3anosanticipadamente paracompetircomontegozomillonesdilapidados

Formas que utilizan as campañas publicitarias da Xunta que xestiona Mar Sánchez Sierra para enganar Publicidade ilícita: é aquela que atenta contra a dignidade da persoa ( prentede facer ver que os excluidos sociais de Galicia son felices ) , os valores e dereitos recoñecidos pola Constitución ( condenada en sentencia firme por vulnerar a constitución) . É a publicidade enganosa; a publicidade desleal ( solo contrata anuncios a quien le obedece y no discrepa ) ; a publicidade subliminar; e toda aquela publicidade que non respecte as normativas impostas para a difusión de determinados produtos, bens, actividades ou servizos. ( Condenada por la Junta Electoral por publicidad prohibida )

Mar Sánchez Sierra foi condenada pola Xunta Electoral a retirar as campañas publicitarias por ser PROHIBIDAS e por que estaban destinadas a lavar a imaxe do PPdeG e financiadas con fondos públicos e fondos FEDER

Publicidade enganosa: Un anuncio enganoso é un anuncio no que a información que podería resultar enganosa para os consumidores ( os anuncios de Mar Sánchez Sierra non contan unha soa verdade nen por equivocación ) . Unha publicidade enganosa contén afirmacións ou omisións explícitas ou implícitas que é posible que dirixan mal a un consumidor para realizar unha acción segundo o establecido no devandito anuncio.

Mar Sánchez Sierra contratou campañas publicitarias co eslogan " se ves lume 085 " que estaban destinadas a lavar a imaxe do PPdeG e financiadas con fondos públicos e fondos FEDER, cando se dilapidaron miles de centos de euros en campañas paraleas e proxectos dignos dunha serie de James Bond, vídeos, drons, militares, voluntariado, helicópteros sen gasolina para voar, anunciso nas súas comunciados de terroristas incendiarios, brigadistas mortos, de todo iso e con anterioridade Mar Sánchez Sierra pecha todo iso cun " se ves lume 085 " “As nosas Rías ( as mais contaminadas de Europa e rios tamen, de Anacleto Agento Secreto en sociedade con Mortadelo e Filemon, unhas campañas que ao noso xuízo carecen de calquera veracidade.....

O engano publicitario que nace na Secretaría de medios da man de mar Sánchez Sierra non ten barreiras, non lle importa o ámbito, non é selectivo, engana a calquera e a quen se deixe enganar, "dixitaliza a túa empresa " cando a Secretaría de Medios ten abertas varias investigacións pola falta de control documentos, xestións sobre os entes que xestionan a dixitalización en Galicia que dependen de mar Sanchez Sierra, Consello Asesor Audiovisual e Dixital de Galicia, Retegal, Amtega, Oficina Técnica d ela TDT, están convertidos nun vertedoiro do abandono das súas webs, falta de actas, recursos segundo di o letrado asesor Sr Murgha, ninguén sabe nada, ninguén controla nada..un Escandalo en toda regra nunha Institución Pública.

4- Publicidade desleal, discrimiantoria e destinada a editoriais que responde os mandatos de Mar Sánchez Sierra:

É aquela publicidade que polo seu contido, forma de presentación ou difusión provoca a denigración, a desaprobación, ou menosprezo directo ou indirecto dunha persoa, empresa ou dos seus produtos, servizos ou actividades ( todos os que se lles nega participación dos anuncios institucionais por cuestións políticas e personais de Mar Sánchez Sierra) ; así como a que leva a confusión coas empresas, actividades, produtos, nomes, marcas ou outros signos distintivos dos competidores ( financian un pretendido Xornal Galicia ilegal que non é tal, que nada ten que ver con este xornal ) , ou os indicios de plagiar a publicidade de GADIS é tamén desleal aquela publicidade que faga uso inxustificado da denominación, siglas, marcas ou distintivos doutras empresas ou institucións e, en xeral, a que sexa contraria ás normas de corrección e bos usos mercantís; e a publicidade comparativa cando non se apoie en características esenciais, afíns e obxectivamente demostrables dos produtos ou servizos, ou cando se contrapoñan bens ou servizos con outros non similares ou descoñecidos, ou de limitada participación no mercado. Só hai que ver os dogas asinados por Mar Sánchez Sierra adxudicando convenios cun denominado Xornal Galicia que nada ten que ver connosco, etc.

5-Publicidade subliminar: é aquela que actúa inconscientemente sobre o destinatario.

A mensaxe subliminar está deseñada xustamente para que non poida ser percibido polo público, a realidade non é perceptible de forma consciente pola persoa e por o tanto por ningún galego/a que non sexa profesional da comunciación. Hai varios tipos de mensaxes, que se poden mostrar en imaxes transmitidas en espazos de tempo, que sendo repetitivos ( millóns de euros dilapidados co mesmo desde mais ou menos o mes de Xuño ata o dia de hoxe que seguen os mesmos anuncios día si, día tamén, con custos que van desde o 36 mil euros anuncio ao 92 mil euros anuncio segundo as tarifas dos medios aos que adxudica Mar Sáncez Sierra a torta publicitaria do diñeiro público..

audienciadeacoruñaunexitodeXulioFerreiocmoalcaldedeEnmareatalantiaqueseadxudicafeijoo

Sabemos que este tipo de práctica non é lícita pero a Mar Sánchez Sierra todo iso dálle igual ( Esta por encima do Bén e do Mal e recorre a ela tanto en publicidade como en propaganda política, simplemente por que non é o seu diñeiro persoal e Feijóo colocouna a "dedo" neses cargos para que se dedique a malgastar.

Mar Sánchez Sierra SÁBEO, ENSINÁRONLLO NA UNIVERSIDADE DE NAVARRA este caso trátase do chamado " Product Placement". Consiste en asociar marcas ( Feijoo e Xunta xunto ao PPdeG) e produtos con escenas pracenteiras para o espectador mediante un sistema que podemos considerar intermedio entre a consciencia plena e o inconsciencia absoluta. Conséguese situando os produtos para publicitar dentro dos escenarios onde ocorre a acción de películas ou series de televisión. Esta asociación entre produto e acción dramática ocorre a un nivel semiinconsciente do espectador e está a demostrar ser de gran eficacia publicitaria e é aí onde xorden os centos de anuncios baixo sobrados indicios de plaxio do vídeo de GADIS Vivamos como Galegos ! que os contratos de mar Sánchez Sierra de deseño de máis de 800.000 euros non foron mais alá do presunto plaxio do feito xa.

Un exemplo moi recoñecido foi, aquel que a partir do libro titulado The Hidden Persuaders de Vance Packard, publicado en 1957, explicábase un estudo levado no cinema Fort Le, de Nova Jersey. O director do devandito cinema encargoulle a James Vicary que deseñase uns carteis publicitarios para aumentar as vendas. A James Vicary ocorréuselle unha nova forma de anunciarse. Influído polas teorías psicanalistas que falan do subconsciente, propuxo ao proxectista a posibilidade de utilizar un taquitoscopio, e inserir unhas simples frases como " Drink Coca-Cola" (Bebe Coca-Cola) ou " Hungry? Eat popcorn" (Fame? Come flocos de millo) durante 1/3000 segundos, cada 5 segundos da película Picnic. A proba foi un éxito, as vendas aumentaron un 57,8%, no caso da Coca-Cola, e un 18,8% no caso dos flocos de millo.

Os medios masivos de comunicación que obedecen a Mar Sánchez Sierra, son os principais encargados de difundir todo tipo de publicidade enganosa a cambio duns poucos cartos públicos da Xunta ( de todos nós), como a televisión CRTVG que asi cobra a duas bandas do mesmo peto, a radio, Internet, afiches, etc. Inxéctannolos diariamente, as súas imaxes están nas nosas casas, traballos, en percorridos cara a calquera lugar onde dirixámonos, todo o tempo están presentes, nos bares, quioscos. É imposible pasar un día sen ver unha publicidade enganosa de Mar Sánchez Sierra financida con fondos europeos, sen querer, e aínda sen predisponernos ou enfocarnos a atopar unha, ou deternos na mesma, as publicidades son parte de a nosa vida cotiá xa que nolos mete en todas partes, só falta o papel de baño rotulado co " Somos moi de monte " ou o Verde que che quero verde...Galicia Verde, Natureza e Biodiversidade, " ou rural e moito " se prefire "Ti Mar" coidado ! anda Rosa Quintana coa campaña campaña " Non sexas pirata!" perseguindo polas praias galegas aos furtivos e tropezando coa campaña de Mar Sánchez " A túa praia " que lle custo 2,5 millóns de euros, case ná , e como caia encima coas ganas que hai de xustificar "un terrorista incendiario..+" ou furtivo

Nas esquinas, frontes e laterais de edificios, cabinas de teléfonos, diarios, e mesmo na televisión e na radio podemos atopar anuncios e carteis nos que Mar Sánchez Sierra ofrece nos seus anuncios "soluciones e promesas de proxectos milagrosas/os" para diferentes tipos de problemas, xa sexan, espirituais, de saúde, e demais, ocultando que somos a autonomía máis fracasada de Europa en cuestións de tipo Social..

Cando morren en sálas de urxencias sen atender moitos galegos/ as, listas de espera propias de TANZANIA, os " mantras dos anuncios de mar Sánchez Sierra entran en acción" vendendo esperanzas falsas, mentres se esperan os resultados que nunca chegarán, algunhas persoas con serios problemas de saúde desperdician o tempo en salas de espera, citas a dous anos vistas sen reclamar , e o que é moito peor, moitos xa morren na espera ou na mesma sala de urxencias sen atender, e se non conseguen morrer teñen tempo para ver como se intoxican nenos de 3 anos nas escolas Galiñas Azuis da Xunta sobre o que os comunicados afirman que a culpa é do " cha, cha, cha, " peixes que non cheiran e que non lles cambiou a cor ( venden iso como marca do Chef ) ou no anuncio " Despensa ".

Os anuncios de mar Sánchez Sierra fan uso das palabras como: "Somos moi de monte", "Rías Galegas", "exclusivo, "secreto" ou "natural".

NADA DISTO Ao noso XUÍZO COMO EXPECIALISTAS EN COMUNICACIÓN CUMPREN OS ANUNCIOS DE MAR SANCHEZ SIERRA NA ACTUALIDADE.

1. Contribuír a unha mellor comprensión da función que cumpre a publicidade dentro do noso sistema de vida exercendo desta maneira a responsabilidade social que nos compete como empresarios relacionados coa comunicación.

2. Propender á dignificación da publicidade como actividade profesional e como factor positivo e determinante do desenvolvemento da comunidade.

3. Contribuír ao bo entendemento e cooperación entre anunciantes, axencias de publicidade e de comunicación e medios de comunicación.

4. Resgardar o correcto acatamento ás normas éticas como o fundamento do bo servizo que a publicidade lle debe ao consumidor e a a comunidade toda.

5. Intervir naqueles conflitos que poidan suscitarse dentro da actividade para actuar con equidade en defensa dos principios aquí sustentados.

6. Cooperar coas autoridades na lexislación relacionada directa ou indirectamente coa publicidade.

7. Contribuír á formación e perfeccionamento profesional da actividade por intermedio das entidades asociadas e colaborando coas escolas e universidades que impartan esta clase de estudos.

Pero ante todo isto tamén e certo que ai que se deixa enganar, é feliz pensando que ten asegurada a súa diginidade por o patriarcado antinatural, aflorando a sumisión do século 15 co señorio feudal. 

Soo ai que ver que as autonomías mais ricas de España con a renta mais elevada o PP non consegue representación institucional...O que demostra que se retroalimenta nas miserias da humanidad, nas mais de 300.000 mil familias por baixo do humbral da pobreza e nos anuncios de Mar Sánchez Sierra esperando as falsas promesas do MANÄ

 

Referencia; El hijo universitario de la conselleira de Mar logra subvenciones como ganadero

El hijo de Rosa Quintana, que cursa la carrera universitaria en Santiago, consigue ayudas de Medio Rural para una explotación en Ordes sin licencia de apertura

https://galicia.economiadigital.es/politica-y-sociedad/el-hijo-universitario-de-la-conselleira-de-mar-logra-subvenciones-como-ganadero_559934_102.html