Bap Conde C Grupo de Empresas de Comunicación Marketing e Investigación, SA, no que se recollen a totalidade dos datos económicos relativos á campaña de Día de Galicia se embolsa de la Campaña del Día de Galicia 3.623,71 euros de un toal de la campaña de 364.985,27, aparte pide comisiones a los adjudicatarios de la campaña, esas comisiones rondan entre el 12& y el 18% lo que sumaria un minimo de 40.000 euros que se suman al 1% de la Secretaria de Medios. UNA GESTIÖN  DE CONTRATACION PUBLICITARIA CON MEDIOS DE CUATRO DÍAS DE TRABAJO COMO MUCHO.

En documentos a los que ha tenido acceso Xornal Galicia, Mar Sánchez Sierra adjudicó a Bap Conde para que gestionara la Campaña del Día de Galicia 364.985,27 euros de los que se ha quedado en concepto de comisión para su gestión  3.623,71 euros, a parte solicitaba comisiones a los medios que querían acceder a la campaña del Día de Galicia financiada con fondos públicos, entre ellos a este diario digital, que tras conocer que la Sra María del Mar Sánchez Sierra tenía enemistad manifiesta con nosotros nos retira los anuncios contratados "isofacto" sin más explicación, tras publicar los hechos documentados nos pone una demanda judicial por calumnia, para satisfacer las ansias y hostigamiento de la Asesora de Feijóo que dias depués pone otra conciliación por los mismos hechos, unos hechos sobre los que curuosamente ya hay una denuncia penal desde hace más de cuatros meses, algo que no les importó a ambos para seguir con su hostigamiento contra el Presidente de Pladesemapesga y Miguel Delgado.

Nosotros publicamos los documentos el lector puede juzgar por si mismo, si esta alguien inetresado ponemos a su disposición otros 140 documentos públicos sobre los mismos hechos que puede solicitarlos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. con el asunto, solitud de documentos expediente Secretaría de Medios Xunta de Galicia..

Concurso de Medios de 1.720.000 euros de la Xunta de Galicia. Secretaría Xeral Medios 
Presupuesto: 1.421.487,61 €. años 2017 y 2018. •El valor estimado del contrato es de 794.111,62 EUR + IVA y la duración del mismo será de 12 meses con posibilidad de renovación con una prórroga de 6 meses.  Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 693.202,52 euros. Importe total: 838.775,05 euros. Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2018.- La secretaria general de Medios. Mar Sánchez Sierra.

NON É FUNCIONARIA SO É ALTO CARGO DE CONFIANZA DE FEIJÓO. Mar Sánchez, a vicepresidenta na sombra.

Manda máis que calquera dos conselleiros....(+)

E se o seu poder se mide polo respecto que lle teñen os que se sentan nos consellos da Xunta o da secretaria xeral de Medios, Mar Sánchez Sierra pode superar o do vicepresidente, Alfonso Rueda. “Mar contrólao todo”... “Na práctica ela é a número dous da Xunta desde o comezo, pois ninguén tivo o seu nivel de influencia transversal”, sinala un gran coñecedor de como se moven os fíos de San Caetano.

albertofuenteslosadaEl Secretario de la Consellería de Sanidad - Sergas y alto cargo del PPdeG en la Xunta Sr Alberto Fuentes Losada, ante la solicitud de su propia recusación por "turbios asuntos para acosar y perseguir judicialmente al Presidente de Pladesemapesga bajo un ardid de resoluciones hechas a medias para que prosperara una querella criminal y tras pedirle explicaciones se niega a ofrecerlas....El titular de la entidad asociativa inicia un procedimiento de recusación que tiene que resolver su superior, pero que a franado el mismo recusado con la inadmisión, falseando datos en documento público, por lo que PLADESEMAPESGA a solicitado al Conselleiro el procedimiento de acto nulo de pleno derecho..

Reproducimos el escrito registrado, muy esclarecedor

SOLICITUD DE EXPEDIENTE E INVESTIGACIÓN, AO OFICIO RESOLUCIÓN NOTIFICADO O 22-11-2018 FIRMADO, INSTRUÍDO Y RESOLTO POLO RECUSADO Sr Alberto-Fuentes-Losada-PX006A-2018052.
Damos por reproducido A TOTALIDADE DOS ESCRITOS E DOCUMENTOS QUE DEBERÍAN CONSTAR NO EXPEDIENTE E QUE ACREDITAN A FALSEDADE DO OFICIO REMITIDO, VULNERANDO AS LEIS E O ESPÍRITU e a letra do art. 9.3 da Constitución Española COMO SE EXPOÑERÁ;
FEITOS E ALEGACIÓNS SOBRE A BURLA A NOSA INTELIXENCIA COMO USUARIOS E CONSUMIDORES DOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SANIDADE-SERGAS, FIRMADA POLO RECUSADO SR FUENTES COMO SE EXPON.
ANTECEDENTES que damos por reproducidos en aras a brevedade xunto ao  oficio Notificado o 22 de Novembro de 2018, que teñamos coñecemento o Sr Alberto-Fuentes-Losada-PX006A-2018052 non deu traslado dos referidos escritos ( quedando sepultados sobre suas propias e personales resolucións e oficios de costas a normativa AUTOOTORGÁNDOSE IMPUNIDADE ) e de, conformidade co establecido no artigo 24 da Lei da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, comunicando, así mesmo, aos efectos establecidos no artigo 23, co fin de evitar calquera recelo ou dúbida acerca da obxectividade e imparcialidade do órgano administrativo, a súa vontade de absterse de intervir en calquera procedemento administrativo ou actuación, presentes ou futuros, en que interveña directamente Miguel Ángel Delgado González ou a Asociación PLADESEMAPESGA.

foto; Cayetana Lado Castro rial ex xefa Asesoría Xurídica da Xunta y su marido Francisco José Vidal Pardo y Pardo ex secretario consellería do Medio Rural e do Mar, ( altos cargos de confianza del PPdeG)  intervenían en los mismos expedientes, y superaban los 25.000 euros al mes, entre sueldos , dietas y pluses....

 Recibimos a diario multitud de peticiones denunciando el desprecio del Gobierno de Feijóo contra los desfavorecidos de Galicia, ataques a sus derechos sociales, sumiéndolos en la más abasoluta de las miserias humanas dignas de los gobiernos que denuncian como el de Maduro en venezuela, solo a modo de ejemplo publicamos esta que pro su humildad y dureza nos convence de que los lectores pensaran con objetividad a quien o quienes entregarán su voto en las próximas elecciones a los ayuntamientos y Xunta de Galicia, "hola soy Ivonne xxxx xxxxx con DNI xxxxxxxxxx mi marido xxxxx xxxxx con DNI xxxxx se encuentra recluido en la cárcel de teixeiro desde el 26 de septiembre del 2018 con una condena asta abril del 2021 tenemos en común cuatro niños de 6,3,2 y ocho meses hemos vivido durante 3 años y hasta el día de hoy con una risga de 650 y por mucho que mi marido se a volcado en encontrar un puesto de trabajo le ha sido imposible todo esto más las presiones del día día y de que comerán nuestros hijos se vio forzado a cometer los retos más grandes de su vida y por los que hoy en día se ve obligado a pagar.

Un "logro terrible contra a sociedade galega" do goberno de Feióo que coverteu a taxa de risco de pobreza ou exclusión social no 22,6% con mais de Europa mentre o soldo de seu equipod e goberno o sube un 7% anual.

VOTAR AO PPdeG E VOLTAR AO SÉCULO 15 CONVERTIDOS EN LACAYOS DO CAPITAL

Denuncian ingresos inferiores á media estatal; unha taxa de risco de pobreza e exclusión social demasiado elevada para unha economía que se supón que está nunha etapa expansiva; as persoas que viven en fogares con baixa intensidade no traballo increméntanse progresivamente; e unha taxa de pobreza, excluídas as transferencias sociais, que xa se sitúa no 34,64% nesta Comunidade.


O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, deu hoxe a voz de alarma fronte á intención do Grupo do PP de “colar” no debate da Lei de Acompañamento emendas a leis que non están incluídas na mesma. Desta forma, o PP quere modificar a Lei de Caza, a Lei do Consello Económico e Social ou o decreto que regula os Centros de Menores e a Atención á Infancia.

Logo de que a Mesa da Comisión de Orzamentos fixera caso omiso dunha queixa formal presentada polo Grupo Socialista, o portavoz confirmou que elevarán a queixa á Mesa do Parlamento diante dunha “innovación técnica” que ameaza con converter o debate de Orzamentos nun “sinsentido”. Advertiu que seguindo este exemplo “o ano que vén poderiamos aproveitar a Lei de Acompañamento para introducir emendas a todo o corpo normativo da Xunta”.

Advertiu que a decisión do PP “anula” aos grupos da oposición nunha situación de indefensión, reducindo de facto os seus dereitos para exercer as obrigas parlamentarias, xa que introducindo estas emendas a leis a priori non afectadas pola Lei de Acompañamento impide que o resto dos actores parlamentarios poidan emendalas á súa vez.

A adquisición por parte de Abanca do negocio da Caixa Geral no Estado español, ten un impacto moi significativo sobre o sistema financeiro galego, do que xa os propios informes da Xunta de Galiza alertaban pola excesiva concentración bancaria no país.

CON CAIXA GALICIA OS CARTOS ESTABAN EN GALICIA, COA FAMILIA ESCOTET AMIGA DE FEIJOO EN CALQUER SITIO MENOS EN GALICIA...   (BANESCO  PROPIEDAD DE ESCOTET EN VENEZUELA INTERVENDIA POR BLANQUEO DE CAPITALES)....(+)

Núñez Feijoó, el gran apoyo de Escotet para hacerse con Bankia y para mantener el control, quiere olvidarse del ‘bolichico’...?... Ante las elecciones en Galicia ; Y es que las cosas no pintan bien en Venezuela para Banesco y Feijoó le ha retirado su apoyo...(+).?

Finalmente Abanca Corporación Bancaria, S.A. foi a adxudicataria da rede comercial de Caixa Geral de Depósitos no Estado español. Unha rede que en gran parte tivo a súa orixe no Banco Simeón. Deste xeito, o Goberno de Portugal, malia que no prego de condicións da poxa pública incluíu, a efectos de valoración das ofertas, o impacto sobre o emprego, decidiuse pola opción que pode ter un maior custe laboral debido tanto ás duplicidades existentes en Galiza, coma ao réxime laboral que impera en Abanca.

El Juzgado de 1ª Instancia nº 92 de Madrid ha dictado Sentencia en la cual se estima sustancialmente la demanda interpuesta, a través de los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, contra VIDACAIXA Adeslas S.A. de Seguro y Reaseguro y Zúrich Insurance PLC Sucursal en España, por ser las Aseguradoras del Hospital Q. de A Coruña, condenándolas al pago de una indemnización de 95.862 Euros a Don J.D.D. y a Don D.D.S. como viudo e hijo respectivamente de una paciente fallecida como consecuencia de las secuelas originadas a raíz de una intervención de estómago. A la suma indemnizatoria hay que añadir el abono de los intereses legales desde la interposición de la demanda hasta la sentencia y los de la mora procesal desde esta, así como al pago de las costas.

Información
Noticia destacada de Galicia

PATRIA, MINERVA E MARIA TERESA

Información
Galicia 24 Noviembre 2018 2281 votos

O 25 de novembro do ano 1960 un infame ditador, Rafael Leónidas  Trujillo, ordenou matar a estas tres irmáns, as irmáns  Mirabal. Loitadoras activas contra a a represión do réxime fascista do tamén auto proclamado xeneralísimo da República Dominicana, coincidencia.

         Loitaron as “Mariposas”, asía as chamaban,  pola liberdade dos seus, sufriron torturas, violacións e unha crúa represión, máis forte polo feito de ser mulleres. A súa morte a golpes serviu para que o pobo dominicano tomara conciencia do que era o fascismo e supuxo o inicio do fin do réxime de Trujillo. Dende o ano 1981 este día é o elixido como o Día Internacional da eliminación da violencia contra a muller.

El Presidente de Pladesemapesga solicita la adhesión de los ciudadanos que quieran compartir el escrito de denuncia contra la gestión de la pandemia del Coronavirus por la Xunta de Galicia.  ver más...+ Documentos descagables; 

Descargar este archivo (adhesionaladenuncia-coronavirus-gestionpublica-xunadegalicia.pdf)presentacion adhesiones denuncia-coronavirus.pdf  Descargar este archivo (denuncia-contra-Feijoo-TSXG.pdf)denuncia-contra-Feijoo-TSXG.pdf  Descargar este archivo (escrito de adhesiones a la denuncia..pdf)escrito de adhesiones a la denuncia..pdf  Descargar este archivo (anexo-5-denuncia-feijoo-coronavirus-anexo5.pdf) anexo-5-denuncia-feijoo-coronavirus-anexo5.pdf    DENUNCIA Nº 2 MASCARAS y 3 DONATIVOS Descargar este archivo (denuncia la Fiscalía Anticorrupción y el Crimen Organizado Gestores Coronavirus Xunta de Galicia.pdf)denuncia la Fiscalía Anticorrupción y el Crimen Organizado Gestores Coronavirus Xunta de Galicia.pdf -  último decreto judicial...+  Funcionario Público Millán Calenti "ofendidito "..+

COMUNICADO XORNAL GALICIA; Mar Sánchez Sierra esta utilizando el " modus operandi en Gestión Reputacional..+ " de la Operación Púnica a través  de contratos publicitarios del coronavirus usando intermediarios. ver comunicado completo..haciendo clic aquí.+

Puedes seguir este artículo en; @cayetanaAT @FeijooGalicia @_MartaGonzalez_ #secretariademedios @pp @ppdeg #ppdegalicia @xunta #xunta #retegal #amtega #eleccionesxunta @IdiazAyuso @idiazayuso2019 #retegal #amtega #bng #psdeg #enmarea #ciudadanos #feijoogalicia #galiciafeijoo @TurismoGalicia @Turgalicia @TurismoGalicia1) @turismoriasbaixas @PresumeDGalicia

@ppdegalicia #turismogalicia #costadamorte #xunta #xuntadegalicia #pp #ppdeg #ppdegalicia #riasbaixas #riasaltas #costadamorte #islascies #ascatedrais #ribeirasacra #ribeirasacra #vigo #lavozdegalicia #lacozdegalicia #mermeleros #cloacasperiodismo #TEM_RistoMejide #RistoMejide #TEM #FeijóoConVox #GaliciaSuma #EspañaSuma #EvoMorales #Bolibia #galiciafeijoo #feijoogalicia #turismogalicia #FeijóoConVox.

@AIDADEHAYDEE33 #LeyDeMemoriaHistorica #MemoriaHistórica #MemoriaVerdadJusticia #VerdadJusticiaReparacion #EspañaVaciada
@clorenper @garxetdelilla @Cristin38362377 @JoseGarciazx @Luis_iure @lachochona1 @Adho12598420 @asdena95 @etsh_uah @UAHes #DerechosHumanos #TrataSeresHumanos @rafamarcvxii @TSXGalicia @Ruth_9372 @GuisanteHuertas @MONICA78321384 @FarreroAna @AVTDC3 @newstwtt @magnoliafergon @BigDataJurist #ComparteTuCaso @CasosReales_net #PremiosEconomistJurist #GLOBALEconomistJurist @informativoj @AgM0811 @JFerandezG @generoenaccion

#Fiscalia @fiscal_es #FiscalíaSuperior @juecesAPM @AFiscales @RFAI_AIAMP @IgnaciodeLucas3 @TSXGalicia @MinSeg #FiscalGeneral #FiscalSuperiorCyL @cejmjusticia #FiscalíaGalicia #FiscalGalicia #FiscaliaSantiago