Intervidas ballestas, perchas, carabinas, lazos conejeros, cepos, xunto a 70 animais envelenados, entre aves, especies cinexéticas e animais domestico etc

Información
Noticia destacada de Galicia | 02 Marzo 2019 | 6581 votos | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

A Garda Civil ha desenvolvido a sétima fase da operación " Antitox". Trátase dunha operación de alta intensidade que se desenvolve anualmente nunhas datas determinadas coa finalidade de potenciar as actuacións do Servizo de Protección da Natureza para previr, detectar e erradicar o uso de cebos envelenados e outros medios prohibidos de caza no medio natural, así como concienciar á poboación da ilicitud desta práctica.

 

Para a detección deste tipo de cebos contouse coa participación de unidades do Servizo Cinológico especializadas na busqueda e localización deste tipo de cebos.

Foron realizadas 201 actuacións en diferentes espazos naturais, terreos cinexéticos, explotacións gandeiro-agrícolas e establecementos de venda de fitosanitarios nas que foron detidas ou investigadas 21 persoas, foron incautados 876 métodos prohibidos de caza ( ballestas, perchas, carabinas, lazos conejeros, cepos, etc.), e intervidos 25 cebos envelenados, numerosos produtos tóxicos comisados, como aldicarb e carbofurano, e achados 70 animais envelenados, entre aves, especies cinexéticas e animais domesticos.

Esta fase da operación "Antitox" destacou pola cantidade de veleno e medios prohibidos comisados, que superaron en máis de 4 veces a cantidade incautada na pasada edición.
Foron interpostas 66 denuncias por infracción á normativa de sanidade vexetal, lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade e lexislación cinexética.

Uso histórico de veleno no medio natural
O uso do veleno e outros medios prohibidos no medio natural constituíu unha práctica habitual no noso país para eliminar determinados animais debido aos prexuízos que ocasionan a determinadas actividades como a cinexética e o sector agrícola-gandeiro.

Estas condutas representan en moitos casos non só un risco ambiental moi grave para as especies e os ecosistemas en xeral, senón que igualmente constitúe un factor de risco importante para a saúde das persoas pola súa repercusión na cadea trófica.

Esta práctica contribuíu notablemente a que algunhas das especies da nosa fauna situáronse ao bordo da súa extinción (Aguila Imperial, Lince Ibérico, etc.), propiciando a adopción de medidas lexislativas e campañas dirixidas a unha maior concienciación social.

Animais de especies moi ameazadas envelenados
Entre os animais envelenados hai algunhas das especies máis ameazadas como o quebrantahuesos, o milano real e a aguia imperial.

Foron localizados un total de 70 animais envelenados, entre os que cabe destacar o achado do cadáver dunha femia de quebrantahuesos en Asturias pertenecinete ao programa LIFE+ REDE QUEBRANTAHUESOS a cal fora introducida en Picos de Europa.

O Quebrantahuesos é unha especie incluída no catálogo español de especies ameazadas na categoría de "en perigo de extinción". Tras o achado do exemplar atopado morto en Asturias, iniciouse unha investigación que deu como resultado a identificación e detención do presunto autor dos feitos.

Tamén cabe destacar o achado de 5 milanos reais envelenados en Cáceres e o cadáver esqueletizado dunha aguia imperial en Cidade Real.

Ditas especies atópanse igualmente incluídos no catálogo de especies ameazadas na categoría de "en perigo de extinción" e como no caso do quebrantahuesos son obxecto de programas de recuperación con motivo da súa situación. Tamén nos devanditos casos logrouse a identificación e detención / investigación dos presuntos autores.

Investigación Integral e altamente especializada
A investigación dos delitros contra a fauna nos que se emprega veleno e outros medios non selectivos resulta normalmente moi complexa pola dificultade en que se desenvolve (sen apenas testemuñas, en ocasións en lugares moi afastados, de dificil acceso e nos que o autor conta cunha imporante vantaxe polo seu dominio do medio e as súas circunstancias).

Ademais, a propia natureza dos ilíctios demanda unha formación policial cada vez máis especializada, conxugada con outros aspectos tan diversos como a análise forense dos escenarios cadáveres ou novos métodos ou modus operandi. Por devandito motivo, a Garda Civil realiza un importante esforzo na planificación e organización deste tipo de operativos, sendo a intelixencia ambiental peza crave na planificación previa e despregando con posterioridade tecnicas sofisticadas como análise de ADN, cotejo balístico e metodos de investigación propios da delincuencia organizada.

Laboratorio de Medio Ambiente do Servizo de Criminalística da Garda Civil
O laboratorio de Medio Ambiente do Servizo de Criminalística da Garda Civil tamén desenvolve un papel importante polo apoio que presta ao SEPRONA, tanto na realización de análises toxicolóxicas como na elaboración de periciais respecto doutro tipo de subáreas de xestión (identificación xenética animal e vexetal, cotejo balístico, trazas instrumentais, perfiles ADN humano, etc). De feito, respecto da Operación Antitox VII, recibiu un total de 55 peticións de informes sobre casos de posible envelenamento.

Artefactos incendiarios
Ademais do descubrimento de importantes cantidades de sustancias prohibidas, métodos de caza non selectivos e armas de fogo modificadas, cabe destacar o achado de probas e indicios relacionado coa comisión de incendios forestais atopadas nunha leira da provincia de Zamora.

Durante as inspeccións realizadas na devandita zona ademais de veleno e outras artes prohibidas foron achados 7 artefactos incendiarios consistentes en mechas de distintas lonxitudes xunto a un chisqueiro e unha garrafa de gasolina, dándose a circunstancia de que a persoa presuntamente responsable fora investigada o ano anterior pola súa presunta implicación nun incendio forestal na zona.

Unidade canina da Garda Civil especializada na procura e detección de cebos envelenados
O éxito da Operación Antitox, tanto nesta edición como en anteriores, débese tamén en gran parte á participación e implicación do Servizo Cinológico da Garda Civil, a través das súas unidades caninas.

Estas unidades caninas cosntituyen unha ferramenta fundamental, pola versatibilidad e vantaxe que ofrecen os cans especializados na procura e detección de cebos e sustancias tóxicas e constitúe un reforzo fundamental para as unidades do Seprona.