Información
Noticia destacada de Galicia

Ante a intervencion xudicial de teléfonos de periodistas o CGPJ manifesta o seu compromiso e o seu defensa do dereito fundamental á liberdade de información

Información
Galicia 13 Diciembre 2018 593 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Ciudadanía se pregunta, por que se requisan as fontes e móviles dos periodistas e se respeta a dos curas, nunca na historia de España foi requisado ou requerido un cura para que violara seu secreto de confesión, alguen pode responder por que....?

A Comisión Permanente sinala, no entanto, que é aos xuíces a quen corresponde establecer o alcance e límites dese dereito e que o Consello non pode revisar as súas decisións

A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial aprobou hoxe a seguinte declaración en resposta ao escrito rexistrado por representantes dos medios de comunicación en relación coa medida acordada esta semana polo xuíz do chamado ?caso Cursach?:

Ante a comunicación remitida por un conxunto de profesionais de medios de comunicación, a Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial MANIFESTA:

 1. A Comisión Permanente comprende a preocupación expresada polos profesionais do xornalismo e medios de comunicación no escrito que nos dirixiron o día de hoxe. Iso é así porque esta Comisión Permanente afirma que os dereitos constitucionais a transmitir, recibir información veraz e ao segredo profesional non se esgotan na dimensión subjetiva dos seus titulares, senón que transcenden a unha dimensión obxectiva e constitúense en peza crave do noso Estado social e democrático de Dereito: sen unha prensa libre que conte cun marco adecuado de protección non é posible o desenvolvimiento dunha sociedade democrática. Polo tanto, este Consello manifesta o seu compromiso e o seu defensa do dereito fundamental á liberdade de información.

 

 2. A tarefa de establecer o alcance e límites dese dereito e dos seus mecanismos de protección corresponde aos xuíces e tribunais no seo do proceso e constitúe, en esencia, un labor jurisdiccional cuxa revisión e control non é nin pode ser función do Consello Xeral do Poder Xudicial, senón dos propios tribunais pola vía dos correspondentes recursos ou mediante o exercicio das accións que resulten procedentes.

 3. Os propios profesionais que se dirixen ao Consello coñecen a doutrina constante do Tribunal Supremo e do Tribunal Constitucional que afirma que unha vez que un xuíz adoptou unha resolución xudicial non lle cabe ao Consello interferir para modificar o seu contido. A cuestión jurisdiccional é un territorio exento de calquera interferencia do Consello Xeral do Poder Xudicial. O contrario implicaría unha intromisión indebida deste órgano de goberno coa potestade jurisdiccional dos tribunais incompatible coas funcións e competencias do Consello e coa independencia dos xuíces e tribunais.

 4. Só a través das canles procesales adecuados, poderían os profesionais que se dirixiron ao Consello suscitar si houbo, ou non, vulneración dos dereitos constitucionais invocados?.

Otros articulos relacionados.....

Que teñen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Envíanos los datos a holgazan@acciónytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+