Un novo documento acredita como o Alcalde de Laracha pide diñeiro público " a mans cheas "na Xunta e fondos europeos sen cumprir os requisitos que legitimen tales accións utilizando falsos proxectos en Caión.

Información
Noticia destacada | 14 Julio 2018 | 9948 Votos | Correo electrónico | Imprimir

manganchasolardecaionyfondospublicos larachaO "proxecto presuntamente fraudulento e ILEGAL" no solar urbano de Caión. Laracha A Coruña, motivo ao Alcalde de Laracha e o seu amigo Xubilado actualmente "usurpando o cargo de Presidente do Galp3, Evaristo lareo Viñas" a mirar de facerse con fondos europeos e Subvencións públicas da Xunta de Galicia, que poderían superar o millón e medio de euros públicos, unhas actuacións presuntamente ilegais, irregulares e cun único fín, deixar á vila de Caión sen o solar público da Cofradía de Caión cuxas actuacións comezaron encamiñadas a un Centro Social do Concello para acabar nun Centro para toda a Costa dá Morte que terán que pagar os veciños de Caión, tanto na obra como no seu posterior mantemento..

  A dia de hoxe o Alcalde José Manuel López Varela, sendo reiteradas as peticións de aclaraciones ou desmentidos, declina responder, só cónstannos ameazas de querellas e procedementos xudiciais por ofrecer información pública de interese para os cidadáns que non lle gusta que sexan coñecidas polos mesmos..

Antecedentes;

 Novo "proxecto presuntamente fraudulento" para cambiar de doo ou solar urbano de Caión de mais de 15 mil metros dous veciños cun "suposto proxecto social" orquestado polo alcalde e Evaristo Lareo que presuntamente non é tal nen dispoñía dous permisos licenzas, nin informes de ningún tipo, pero que xa tinga producido ingresos de cartos públicos mediante convenios que nin se cumpliron nin cumprían as normativas para firmalos.

 A Consellería do Mar rechazou a solicitude de mais dun millón de euros para dito centro social por que incumplia varias dás normativas entre elas a maior de non ter a nome do Concello as parcelas cando solicitaron vos cartos, por outra banda, ou ou Alcalde tinga amañados outros 200.000 euros dá Consellería de Igualdade e Benestar, que inculpliu na súa totlaidade, e que non e compatible coa solicitude a Consellería do Mar, pero e mais, a maiores destinou unha partida de 100.000 do concello para ese convenio do centro social de Caión.

 Un documento coñecido hoxe, fechado en 22 de Xuño de 2018 da Consellería de Medio Ambiente e Territorio polo que se lle dá o VISTO BO Á RECALIFICACIÖN (nada que ver coa obra nin a súa construción como trata de facer ver o diario a opinión nun comunicado do Concello de Laracha publicado  hoxe ( https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2018/07/14/xunta-permite-recalificar-parcelas-antiguo/1309992.html ) solicitado o 1 de Xuño de 2017 para a súa exposición pública, móstranos varias irregularidades, primeira, que o Alcalde a propósito da ilegalidad do proxecto segundo a resolución da Consellería do Mar polo que rexeito o citado proxecto notificado ao alcalde mediante correo certificado o día 29 do 8 de 2017 principalmente por non pertencer ao Concello a Parcela na que pretendía edificar, cando xa tiña anunciado aos catro ventos as solicitudes e diñeiro a propósito de que era ilegal.

 Pladesemapesga denuncia novos "trapicheos" do Alcalde de Laracha José Manuel, PLADESEMAPESGA a luz dá información e documentos públicos dous que se pode ver que ou Alcalde recibiu fondos públicos para ou citado proxecto, non ano 2016, que a luz dúas multiples documentos non soo incumplio nas suas datas, na totalidade, se non que a luz dás novas resolucións, queda acreditado que estaba a facer "negocios" de forma ilegal sen ter vos permisos nen autoprizacións para elo, xa que non caso concreto de Medio Ambiente foi resolta ou 22 de Xuño de 2018, deixando documentado que carecia dás mesmas, presentando denuncia penal non xulgado de garda por presunto delito de MALVERSACION DE CARTOS PÜBLICOS ou 5 der Xullo de 2018.

 Ante a denuncia ou Sr Alcalde lle entraron as presas por resolver e a traves dá Opinión (https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2018/07/13/laracha-incluye-presupuesto-obra-centro/1309669.html) fai unhas declaracións de que presentou ou día 13, 8 días despois dá denuncia, unha proposta para aprobar un suplemento de crédito no pleno que se celebra o vindeiro luns 16/7/2018, por valor de 541.042 euros as costas dá veciñanza de Caión, pois ven, si sumamos, un millón dous fondos europeos, 200 mil dá Xunta, 100.000 do concello aos novos 541.042 euros ou proxecto vai camiño de ter un custo mais elevado que ou proxecto do Monte Gaias en santiago...

 Ou TRASFONDO DO NEGOCIO que saiu do Alcalde e de EvaRISTO lAREO vIÑAS NON É OUTRO QUE DEIXAR AO POBO DE cAIÓN SEN Ou SOLAR E SEN VOS CARTOS ALGO QUE VEÑEN CABILANDO DENDE FAI ANOS, CON MULTITUDE DE PROXECTOS TODOS ELES FRACASADOS, dúas que pide cartos a moreas en forma de créditops para pagar ao Gabinete Técnico Monte Oliva, a propósito de que eran proxectos fracasados, xa que dispoñía de información dá Xunta de que non seguira con eles que eran ilegais, referímosnos/referímonos ao Campod e Futbol de Xermaña e outro xunto a Igrexa dá Hermita dúas Milagres a día de hoxe desaprecidos sen ningunha explicación, pero cos cartos dilapidados que pagaremos todos vos ciudadans.

 López Varela, confabulado con Evaristo lareo para "ventilar" aos veciños e á cofradía de pescadores ou solar do Campo de Fútbol dá Insua en Caión de máis de 15.000 metros, sumándose así a multitude de proxectos que non se executan polas irregularidades cometidas polo Alcalde de Laracha.

.

Pladesemapesga documenta como "proxecto aparentemente FALSO" que pasou milagrosamente de Centro Social de Caión xustificado na Xunta Benstar para pedir 200.000 euros a Centrosociocomunitario de Caión destinado a museo de pescadores de toda a costa dá morte onde meter as catro fotos dá cofradía, e do que curiosamente dei ou convenio dá Xunta, "este convenio e compatible con outras axudas ou subvencións públicas sempre e cando non superen ou valor deste convenio 200.000 euros·"

 Di a opinión este día 13 de Xullo de 2018 https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2018/07/14/xunta-permite-recalificar-parcelas-antiguo/1309992.html

Que a Xunta permite recalificar dous parcelas do antigo campo de fútbol de Caión, pois ven, xa foron recalificadas unhas cantas veces e non permite RECALIFICAR A XUNTA AS PARCELAS, a resolución di que Medio Ambiente dá ou visto boo aos tramites coas pareclas que son cousas moi distintas.

 UN PROXECTO CHEO DE IRREGFULARIDADES; FALTA DE PERMISOS LICENZAS E INFORMES CUN UN ÚNICO OBXETIVO "CARTOS PÚBLICOS E APROPIARSE DO SOLAR"

 Ou proxecto orquestado polo Alcalde de Laracha non presenta, só a modo de exemplo, as actuacións e comunicacións previas ás licenzas urbanísticas, que entre outras bótanse en falta, Resolución dá Dirección Genral de Calidade Ambiental e Cambio Climático polo que se tinga que ter formulado Informe de Impacto Ambiental.

 Informe previo e resolución dá Axencia Estatal de Seguridade Aérea en materia de servidumes aeronáuticas, informes de Medio Rural, Urbanimo de Galicia, Resoluciónd e Augas de Galicia, autorizando as obras, informe previo do tecnico municipal dde verificación e comunicación previa de actividade e comprobación coa adecuación á lexislación medioambiental e urbanística aplicable.

 Informe tecnico municipal coa conformidad dás obras axustadas á lexislación urbanística apliacable. Informe dá Secretaría do Concello de Laracha. Todo iso sen prexuízo de terceiros afectados conforme ás leis e sempre con anterioridad aos convenios subscritos.


 Informe e resolucions de Costas, Portos e exposicións públicas ante afectar.


 Ou Alcalde de Laracha non solar dá Cofradía de Caión, confabulado con Evaristo lareo ou "xubilado" poderían estar detrás unha fraude pública de proporcións XIGANTESCAS para facerse co solar público ilegalmente e fondos europeos FEDER, dá Xunta e do propio Concellod e Laracha a través do GAC3 que preside Evaristo lareo Viñas e ou mesmo Alcalde José Manuel López Varela, para ou solar públicos que eles mesmos recalificaron en varias ocasións tras destruír ilegalmente un campo de fútbol baixo a protección dá Federación Galega de Fútbol de uso público dous veciños de Caión .

 Nun documento de información solicitada polo xornalista Miguel Delgado a Consellería de Política Social dá Xunta sobre ou citado e anunciado centro social do solar dá Insua en Caión, con número de saida 91328/RX 1508735 de data 26 do 10 de 2017 acreditar segundo manifestacións dá propia consellería que dei literalemente " a Consellería de Política Social non ten ningunha documentación relacionada co proxecto do GAC3 ao que se refire a solicitude ".

 Pois ven, ou estamos cegos ou ou convenio e un centro sociocomunitario que cosnta non GAL3 rexeitado pola Consellería do Mar e admitido a trámite e pagos fondos públicos dá Consellería de Política Social, polo que MINTEN e MINTEN por que algo non esta cadrado ao gustos dous fondos públicos

 Por outra banda a mesma resolución informa por si tivera algo que ver e dá que dispon a Consellería soo consta un convenio para construír un centro socio comunitario dá Costa dá Morte, deixando aos veciños de Caión sen a propiedade do solar do campo dá Insua como veñen pretendendo dende fai anos Evaristo lareo Viñas e ou Alcalde de Laracha, Sr José Manuel López Varela.

 Un acordo asinado entre ou Alcalde e ou Consorcio Galego de Sevicios de Igualdade e Benestar ou 7 do 9 do ano 2016 moito antes de ceder ou trasladar sen que niguen decatásese por cesión dá cofradía ou terreo entre ou Alcalde e ou ente de Caión, pechando ou acordo ou 1-6-2017 en que anunciaron a bombo e platillo ou engano mediante vos medios de comunicación, e que queda demostrado como ilegal e sen permisos polas ambas resolucións de Medio Ambiente e Consellería do Mar.

 Ou Alcalde de Laracha sacar dá "manga" unha partida de 100.000 euros para esta nova "incursión para apoderarse do solar público, pero sorprende máis a Consellería de Política Social con outros 200.000 mil euros cando afirmaban que é un proxecto financiado con recursos dous Fondos Europeos dá Comunidade Europea través dá Consellería do Mar (Rosa Quintana) e ou GAC3 nos seus comunicados aos medios de comunicación dá comarca e que agora Política Social dei todo ou contrario nos seus documentos públicos.

 E tal e como anunciabamos en artigos daqueles temos ou alcalde despois pedirá créditos para financiar vos seus ?chanchullos? como sucedeu non campo de fútbol de Xermaña, paralizado pola Xunta de Galicia por ilegal, pero con créditos bancarios que están pagando vos veciños de Laracha e de Caión.

 A Voz de Galicia Comarca de Bergantiños reproducía un comunicado emitido polo Alcalde de Larcha Sr José Manuel López Varela, a súa vez Vicepresidente do GAL

(GAC3) non que di; carballo / La Voz 12/03/2017

" O Concello da Laracha deu conta na Xunta de Goberno Local da recente presentación do proxecto de construción do Centro Comunitario de Caión ao Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (Galp) ( presentado si, pero sen infórmesvos faborables de Medio Ambiente emitidos este mes pasado de Xuño e sen ter ou domio do terreo nes infórmesvos, licenzas etc,) con motivo da convocatoria de axudas para o financiamento de iniciativas que impliquen o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca (pedir ou autogestionarse fondos europeos FEDER).

 A nova edificación acollería as instalacións da cofradía de pescadores de Caión e contaría con exposicións permanentes, locais, aulas multiusos e salón de actos. Trátase, xa que logo, dunha infraestructura necesaria na localidade costera, co obxectivo de potenciar o turismo, poñer en valor a historia de Caión e acoller iniciativas.

 Ou día 1 de Xuño de 2017 ou Consorcio galego e ou Alcalde de Laracha acordan darlle unha nova volta de tuerca para "evitar rastros" e danlle unha nova modificación cambiándolle ou nome co obxetivo de deixar aos veciños de Caión sen a propiedade do solar do Campo dá Insua de mais de 15 mil metros cadrados para entregalo a entes asociativos dá Costa dá Morte que nada teñen que ver coa Cofradía de Caión nen coa veciñanza ou poñelo a venda en 5 anos segundo ou convenio asinado.

 Ou cambio radica na súa denomonación pasando do anunciado "Sociocmunitario " por ou de " Comunitario Costa dá Morte" (xustificando así jugosas partidas económicas dous fondos FEDER Europeos, e para sacalo dás pretensións dous veciños de Caión, perdendo así calquer pretensión legal que lles poida corresponder sobre a sua propiedade quedando en másn de consorcios que nada teñen que ver coa Vila Caionesa.

 Unha total "felonía do Alcalde José Manuel López Varela e de Evaristo lareo Viñas " que non quere morrer sen deixar ao pobo sen ou solar público dá vila caionesa polo que se ve a estas alturas dás multiples denuncias que malia estar retirado non cesa non negocio altruísta de servizo público, segundo dei ou... Se adxunta ou convenio de modificación.

 Ou Alcalde de Laracha (PPdeG) non só e un "MENTIRAN" e "contatrolas" a través dous medios de comunicación, se non, que se fai indigno e queda deslixitimado para representar politicamente a NINGUN VECIÑO DE lARACHA NEN DE CAIÓN, SENDO A SÚA dimisiön A MELLOR ENCHE AS XESTIÓNS PÚBLICAS.

 Recordamos que ou comunicado que enviou aos medios de comunicación ou día carballo
 / A Voz 12/03/2017 afirma que ou Concello aprobou 100.000 euros e Consorcio de Política Social 200.000 para ou proxecto "Comunitario Costa dá Morte", pois ven, dous días antes estaba recibindo dá Consellería de Política Social dá Xunta nun documento que se adxunta, non que se lle fixo un pagamento por importe de 14.999,99 ao Concello de Laracha para dar conformidad ao convenio do Centro Comunitario" que ou ALCALDE MENTIRAN anuncia como de servizos sociais do Concello para vos veciños.

 Pois ven, ou convenio asinado polo Alcalde de Laracha Sr José Manuel López Varela para "meterlle odente ao solar do Campo dá Insua" firmou non convenio por escrito todo ou contraio do que se vai ou intenta facer facer, ou conevenio formado ou 7 de Setembro de 2016 di textualmente:


 " VII Que ou Concello ten a vontade de acometer a construción dun centro sociocomunitario non núcleo urbano de Caión do Concello de Laracha para atender vos servizos municipais de carater social", para que se entenda, que son para as xentes do Concello e servizos sociais dous veciños, nada que ver (falso) con ou anunciado ao non existir referencia algunha non GAL ou GAC3 que Preside Evaristo lareo Viñas e Vicepreside José Manuel Lopez Varela do que teñamos coñecemnto de momento ao ocultar a cidadanía calque información a este respecto cos fodos europeos FEDER, tendo pendente a información que nos ten que trasladar a Conselllería do Mar nese sentido..

 VIII Baseándose non anterior, ambas as partes manifestan expresamente asinar ou convenio de colaboración para financiar as obras do centro que serán realizadas polo Concello de Laracha....

 Nas súas cláuslas di que todo ou que exceda do convenio terá que ser asumido polos veciños de Laracha.

 Por outra banda ou Alcalde de Laracha como bon "trileiro" incumpliu ao día seguinte a maioría dás cláusulas do convenio que di;

 3.- Non difundir, sen previa autorización do Consorcio, calquer información que afecte ao contido do presente convenio, non soo mandou un comunicado a todos vos medios de comunicación, que tamén incluiu ao GAL3 (GAC3) que vicepreside con Evaristo Lareo Viñas informando que ou citado grupo costeiro participa do citado
 convenio do centro social de Caión con axudas europeas, algo que era totalmente falso nesas datas.

 Non seu apartado 8 ou convenio dei que tras 5 anos ou Concello queda liberado dá propiedade ou pode vendela ou traspasala a quen considere oportuno....Deixando constancia clara e concreta que vos veciños de Caión xa non teñen nada que ver co solar de 15 mil metros cadrados recalificados e urbanizables.

 E ou mais GRAVE E DE ALARMA para vos veciños e veciñás de Laracha, ou Sr Alcalde de Laracha estampou sua asina non convenio que di non seu apartado 11.

 Ou Alcalde compromete ao Concello de Laracha (todos vos veciños e veciñas) a xestionar e financiar ou Centro Social para toda a Costa dá Morte, quedando asinado que este convenio baixo nigún concepto pode supoñer un icrementeo dous gastos dá Xunta de Galicia para asumir vos gastos de funcionamento unha vez construído, polo que srán vos veciños de Laracha vos que teñan que pagar vos caprichos de Evaristo Lareo Viñas e JHosé Manuel López Varela. SE adxunta copia a este documento informativo.

 Nos orzamentos dá Laracha está consignada unha partida económica de 100.000 euros para este proxecto, que s esuma as ducias de prestamos e créditos para financiar obras presuntamente ilegais que logo paralízanse dilapidando vos cartos publicos a moreas como consta acreditado. Ademais, a Consellería de Política Social aportará 200.000 euros en virtude do convenio de colaboración."

 Un dato e declaracións totalmente ENGAÑOSAS como demostramos cos documentos oficiais....

 Por outra banda dei " A nova edificación proxectada polo Concello dá Laracha acollería as novas instalacións dá Confraría de Pescadores de Caión e contaría con exposicións, permanentes, locais, aulas multiusos e salón de actos".

 Falso TOTALMENTE , e soo unha promesa do alcalde aos medios de comunicación, non constan ningunha referencia a cofradía nos convenios nen informes do proxecto.

 Pero ou Sr Alcalde necesita mais fondos e vos que mellor se poñen a man sobre vos fondos europeos FEDER que dirixen ou mesmo e ou Sr Evaristo lareo Viñas a través do GAL (GAC3)coa connivencia de Rosa Quintana Consellleira do Mar, e como non podía ?esperar?, polas presas ou mesmo día do comunicado en declaracións ao xornal a Opinión dá Coruña declara como se auto presentou asi mesmo e a Evaristo lareo Viñas non GAC3 BUÑO,;

 O Concello da Laracha presentou o seu proxecto de centro comunitario de Caión ao Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro para lograr unha das axudas económicas que convocou para iniciativas de desenvolvemento sostenible de zonas pesqueras, cando vos convenios non fan referencia algunha a cofradía de Caión.

 Pero o (Alcalde) para confundir a opinión pública e aos veciños e veciñas di non comunicado, "O edificio albergará a cofradía de mariñeiros pero tamén exposicións, aulas e un salón de actos" se adxunta :

 "O edificio albergará a cofradía de mariñeiros pero tamén exposicións, aulas e un salón de actos" algo que a día de hoxe e ante vos documentos oficiais e totalmente falso, sumándose así a longa lista de proxectos e movementos de cartos públicos con campos de fútbol proxectados a propósito de que eran ilegais, expropiacións para recalificar terreos para tras 5 anos poder vendelos como urbanos.

 O regidor local emitiu 2012/02/12/ un comunicado de prensa no que explicaba que o fallo estaba xa en mans da asesoría política do Concello dá Laracha, que nos próximos días emprenderá accións legais contra o denunciante "por calumnias, inxurias e difamación continua contra o alcalde".

https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2012/02/12/juzgado-archiva-denuncia-alcalde-laracha/579685.html

Pois unha vez máis mentiu o alcalde a día de hoxe o xornalista Miguel delgado non recibiu ningunha notificación do xulgado e pasaron seis anos

social youtube xornalgalicia   feed-image