CCOO reitera a necesidade de cambiar o modelo produtivo de Galicia, cuxos datos de desemprego continúan SENDO os peores do Estado e orquestados por Feijóo (PPdeG)

Información
Noticia destacada de Galicia | 03 Marzo 2017 | 8873 votos | Correo electrónico | Imprimir

Comisións Obreiras (CCOO) reitera a necesidade de cambiar o modelo produtivo de Galicia. Os datos de desemprego da nosa comunidade seguen sendo peores que os do Estado. No mes de febreiro permaneceu case estancado o paro rexistrado no noso país, xa que só baixou en 154 persoas con respecto ao mes de xaneiro: diminuíu só un 0,07 %, mentres que no resto de España baixou o 0,25 % .

Oficina do Servizo Público de Emprego na Coruña

Oficina do Servizo Público de Emprego na Coruña

A secretaria de Emprego do sindicato, Maica Bouza, asegura que os datos son «malos», xa que non hai unha variación positiva «substancial». Ao seu xuízo, este «estancamento» demostra a necesidade de cambiar de políticas. A sindicalista coida «fundamental» que a Xunta de Galicia actúe para que o sector público sexa un dos motores da economía do país.
En opinión de Bouza, a reactivación da economía ha ir acompañada da recuperación do emprego, pero de emprego con dereitos, especialmente no que atangue aos soldos. Neste punto, recuperar o poder adquisitivito dos salarios é «un aspecto básico» non só para restituír os estándares de vida anteriores á crise, senón mesmo para superalos.
Datos do paro rexistrado
No mes de febreiro había en Galicia 211.924 persoas inscritas como paradas nas oficinas dos servizos públicos de emprego: 115.728 mulleres (representan o 55 % do paro rexistrado) e 96.196 homes. As persoas menores de 25 anos en paro eran 10.039 e supoñían case o 5 % do total de persoas paradas.
O paro só descende nos homes (441 parados menos fronte a 287 paradas máis) e, por grandes grupos de idade, nas persoas de 25 ou máis anos (463 persoas paradas menos nesa franxa de idade fronte a 309 máis nas menores de 25 anos).
Por sectores, as persoas paradas diminuíron en 288 na construción, 100 no sector primario e 61 nos servizos. Pola contra, o paro rexistrado sobe no colectivo sen emprego anterior (235 persoas paradas máis) e na industria (60 máis).
Desde febreiro de 2016, o paro rexistrado baixou en 23.344 persoas, o que supón unha diminución do 9,92 % (na media estatal baixou o 9,68 %). Non obstante, esa baixada está condicionada pola caída da poboación activa. Un dato que o demostra é que hai 23.344 persoas menos en paro ca no mes de febreiro de 2016 pero desde aquela só hai 18.027 afiliacións máis a seguridade social.
Análise da contratación
Un trazo xa asentado da contratación é a elevada temporalidade: o 89,8 % dos contratos rexistrados nas oficinas do servizo público de emprego foron temporais. En cifras absolutas, rexistráronse 62.323 contratos e, deses, 55.975 eran temporais e só 6.348 indefinidos.
Na comparación mensual, a caída máis acusada da contratación dáse na temporal: 7.130 contratos temporais menos (–11,30 %) e 441 contratos indefinidos menos (–6,50 %). Na comparación anual, rexistráronse 467 contratos indefinidos máis (+7,94 %) e 242 contratos temporais máis (+0,43 %).
Afiliación á seguridade social
A afiliación media á seguridade social avanza menos en Galicia que na media estatal, tanto na comparación mensual coma na anual. No mes de febreiro había en Galicia 953.563 persoas afiliadas á seguridade social e aínda quedan por recuperar 123.150 afiliacións para alcanzar os niveis de emprego de hai nove anos.
En febreiro había 2.816 persoas afiliadas máis ca no mes de xaneiro, o que supón unha suba do 0,30 % (esa porcentaxe, na media estatal sobe ata o 0,42 %). A suba da afiliación dáse no réxime xeral e no do mar (2.760 e 285 afiliacións máis, respectivamente), mentres que no de autónomos se perden 229 afiliacións.
En termos anuais, a afiliación á seguridade social tamén medra máis devagar en Galicia ca no conxunto do estado: un 1,93 % fronte ao 3,38 %. Desde febreiro de 2016 hai 18.027 persoas afiliadas máis en Galicia, e na desagregación por réximes, a cifra medra no réxime xeral (19.554 afiliacións máis) e no do mar (129 máis) pero retrocede no de autónomos (1.656 afiliación menos).
Prestacións por desemprego
No mes de xaneiro de 2017 só estaban percibindo unha prestación por desemprego o 53,4 % das persoas paradas con experiencia laboral. As prestacións contributivas, as de máis calidade, só representaban o 43,63 % do total, mentres que no caso dos subsidios por desemprego a porcentaxe sobe ata o 45,20 %. En cifras absolutas, a repartición por modalidades era a seguinte: 47.255 percibían un subsidio por desemprego, 45.615 contributivas, 10.960 a renda activa de inserción e 721 correspondían ao programa de activación de emprego.
Desde xaneiro de 2016 hai 12.116 persoas menos percibindo prestacións por desemprego (–10,39 %) e o gasto por nestas prestacións baixou un 9,71 %.

social youtube xornalgalicia   feed-image