QUEREMOS UN GOBERNO VALENTE QUE LEXISLE PARA O POBO E NON EN CONTRA DO POBO

Información
Galicia 03 Febrero 2019 3526 votos - Registrate para votar

321Tras as manifestacións do día 2 de febreiro, recibín unha mensaxe dun socialista de corazón, dun socialista que tivo que emigran pola represión franquista e que o PSOE daquel momento deulle esperanzas para seguir adiante e loitar.

 

Preguntábame si o que queríamos era sacar o PSOE do gobernó e poñer a Vox, que estirar tanto a goma podíase romper, e igual que a él llo expliquei creo que tamén o debo facer para todos e todas. E deixando xa de primeira man claro que outra vez fascismo NUNCA MÁIS.

Celebramos o 31 de maio do 2018 a censura o Goberno do PP, por corrupto, mentiroso e nulo na súa xestión cara a cidadanía. Unha censura apoiada pola maioría do arco parlamentar , onde se recoñece e representa a pluriculturalidade, na que todos e todas sentíamonos representados.

Pensamos todos de corazón que tras ese exemplo de dignidade e de advertencia, o novo goberno e a nova composición do arco parlamentar, lexislaría e traballaría en prol do beneficio da maioría social.

Hoxe a 3 de febreiro non se cumpliu nen unha soa das promesas feitas por parte do Goberno,(nin revalorización por IPC Real , nin derogación do subsidio para maiores de 55, nin derogación do copago, nin derogación reforma laboral.. nada de nada por lei) nin unha soa, e onde a responsabilidade recae sobre todo o arco parlamentar.

Decirlles a súas señorias do Congreso dos Diputados, que este pobo non vai contra políticas sociais, vai en contra de quen llas rouba, non loita contra un Goberno, vai en contra de quen o perverte, este pobo loita contra a Banca e o Capital que se quere enriquecer co sudor da sua fronte.

Somos conscientes do gran poder e as grandes influencias que teñen os grandes capitais na política, e que defenderán pois teñen moitos intereses en xogo e cuantiosas sumas de cartos que gañar.

Vostedes teñen a última palabra, nun lado da balanza estamos nós o pobo, a xente, os país, nais, avós e avoas que só loitamos polos nosos dereitos sociais, moitos deles gañados co socialismo , para ter unha vida digna que nos permita vivir en dignidade e non mendigando. Do outro lado da balanza teñen os grandes banqueiros e capitais (OCDE, FMI, C.Europea, Banco Mundial e as grandes fortunas). Dun lado da balanza teñen a preto de 47 millóns de persoas que só queren vivir do seu traballo, do outro lado o 10.9% de esa poboación que representan os máis ricos do país con fortunas incalculables e que xestionan fora deste país.

Pedimos a arco parlamentar e o Goberno que sexa Valente, que terán o apoio da maioría social , que leven a cabo esas reformas que como un día prometeron e recoñeceron foron políticas de austericidio para a nosa poboación. Queremos un Goberno que nos represente, que defenda os nosos dereitos, queremos que deixen de ver para o seu embigo e miren ao lonxe coa cabeza ben alta.

No nos vendan no Pacto de Toledo, non nos vendan nos despachos , non nos vendan a Europa Capitalista, se non nos venden nós seguiremos apoiando una colación de esquerdas que representa os valores sociais e da clase traballadora por enriba do beneficio do capitalismo.

Por Victoria Portas

A nosa victoria chámase DEREITO

A nosa gran arma é a VERDADE

O noso camiño a PALABRA

QUEREMOS UN GOBIERNO VALIENTE QUE LEGISLE PARA EL PUEBLO Y NO EN CONTRA DEL PUEBLO

Tras las manifestaciones del día 2 de febrero, recibí un mensaje de un socialista de corazón, de un socialista que tuvo que emigran por la represión franquista y que el PSOE de aquel momento le dió esperanzas para seguir adelante y luchar.

Me preguntaba si lo que queríamos era sacar al PSOE del gobierno y poner a Vox, que estirar tanto la goma podría romperse, y al igual que a él se lo expliqué creo que también lo debo hacer para todos y todas. Y dejando ya de primera mano claro que otra vez fascismo NUNCA MÁS.

Celebramos el 31 de mayo de 2018 la censura del Gobierno del PP, por corrupto, mentiroso y nulo en su gestión cara a la cidadanía. Una censura apoyada por la mayoría del arco parlamentar, donde se reconoce y representa la pluriculturalidad, en la que todos y todas nos sentíamos representados y representadas.

Pensamos todos de corazón que tras ese ejemplo de dignidad y de advertencia, el nuevo gobierno y la nueva composición del arco parlamentar, legislaría y trabajaría en prol del beneficio de la mayoría social.

Hoy a 3 de febrero no se cumplió ni una sola de las promesas hechas por parte del Gobierno, (ni revalorización por IPC Real , ni derogación del subsidio para mayores de 55, ni derogación del copago, ni derogación reforma laboral.. nada, nada por ley) ni una sola, y donde la responsabilidad recae sobre todo el arco parlamentar.

Decirles a sus señorias del Congreso de los Diputados, que este pueblo no va contra políticas sociales, va en contra de quien se las arrebata, no lucha contra un Gobierno, va en contra de quien lo pervierte, este pueblo lucha contra la Banca y el Capital que se quiere enriquecer con el sudor de su frente.

Somos conscientes del gran poder y las grandes influencias que tienen los grandes capitales en la política, y que defenderán pues tienen muchos intereses en juego y cuantiosas sumas de dinero que ganar.

Ustedes tienen la última palabra, en un lado de la balanza estamos nosotros el pueblo, la gente, los padres, madres, abuelos y abuelas que solo luchamos por nuestros derechos sociales, muchos de ellos ganados con el socialismo, para tener una vida digna que nos permita vivir en dignidad y no mendigando. Do outro lado da balanza teñen os grandes banqueiros e capitais (OCDE, FMI, C.Europea, Banco Mundial e as grandes fortunas). Dun lado da balanza teñen a preto de 47 millóns de persoas que só queren vivir do seu traballo, do outro lado o 10.9% de esa poboación que representan os máis ricos do país con fortunas incalculables e que xestionan fora deste país.

Pedimos al arco parlamentar y al Gobierno que sea Valiente, que tendrán el apoyo de la mayoría social, que lleven a cabo esas reformas que como un día prometieron y reconocieron fueron políticas de austericidio para nuestra población. Queremos un Gobierno que nos represente, que defienda nuestros derechos, queremos que dejen de ver para su ombligo y miren a lo lejos con la cabez bien alta.

No nos vendan en el Pacto de Toledo, no nos vendan en los despachos , no nos vendan a la Europa Capitalista, si no nos venden seguiremos apoyando una colación de izquierdas que represente los valores sociales y de la clase trabajadora por encima del beneficio del capitalismo.

Por Victoria Portas

Nuestra victoria se llama DERECHO,

nuestra gran arma es la VERDAD,

nuestro camino la PALABRA...

Nos gustaría recibir tus propuestas
denuncias y comentarios.. ?

Envíanos tus comentarios..!


TAMBIÉN LE PUEDE INTERESARlineaazul 1600