Imprimir

O TSXG confirma a sentenza que ordena a demolición das 52 vivendas dunha urbanización do Grove

Información
Galicia | 04 Diciembre 2018 | 2604 Votos

A sección segunda da sala do Contencioso-administrativo do TSXG confirmou a orde de demolición das 52 vivendas da urbanización Raeiros, situada en San Vicente do Mar (O Grove), nunha zona clasificada como chan non urbanizable de especial protección de costas. O tribunal rexeitou, desta forma, o recurso interposto contra a sentenza do Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ditada o 7 de abril de 2017. Os maxistrados conclúen na resolución que o estado actual da urbanización “contravén a legalidade urbanística” e subliñan que a orde de demolición “se eríxe na única medida posible a disposición da Administración para eliminar a parcelación ilegal”. O TSXG indica no fallo que as obras executadas non están “amparadas pola licenza”, obtida en 1993 para construír un apartahotel de uso turístico, pois resulta “clara” a existencia dos apartamentos “como terreos independentes e de propietarios individuais, no marco dun complexo inmobiliario privado sometido ao réxime de propiedade horizontal, de natureza residencial”. Por iso, os maxistrados sinalan que “a única alternativa á pervivencia desa situación é a da súa demolición”.

 

Os xuíces consideran acreditado na sentenza que os compradores das vivendas eran “coñecedores das súas obrigas de restitución da legalidade”, pois foron anotadas pola Xunta de Galicia no Rexistro da Propiedade. En 2007 a Administración autonómica requiriu os donos do complexo a implantación de uso hostaleiro na zona e a disolución da  parcelación mediante a unificación de todas as casas nunha soa propiedade, pero ignoraron a orde. En 2010 a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ordenou a derriba e volveu esixila en 2014. “Ante o incumprimento da resolución de abril de 2007, e ante o mantemento da parcelación ilegal e do uso residencial prohibido, os inmobles contraveñen a legalidade urbanística, e como non realizaron no prazo concedido as actuacións de axuste ás autorizacións e licenza concedidas (que era para un único establecemento hostaleiro), a forma de restaurar a legalidade pasa pola demolición, xa ordenada no ano 2010, obrigación na que se subrogan en cada momento os titulares dos inmobles para demoler”, salienta o tribunal. Contra o fallo cabe presentar recurso de casación ante o Tribunal Supremo ou ante a sala correspondente do TSXG.

***

El TSXG confirma la sentencia que ordena la demolición de las 52 viviendas de una urbanización de O Grove

 

4/12/2018.- La sección segunda de la sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha confirmado la orden de demolición de las 52 viviendas de la urbanización Raeiros, situada en San Vicente do Mar (O Grove), en una zona clasificada como suelo no urbanizable de especial protección de costas. El tribunal ha desestimado, de esta forma, el recurso interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra dictada el 7 de abril de 2017. Los magistrados concluyen en el fallo que el estado actual de la urbanización “conculca la legalidad urbanística” y subrayan que la orden de demolición “se erige en la única medida posible a disposición de la Administración para eliminar la parcelación ilegal”. El TSXG recalca en el fallo que las obras ejecutadas no están “amparadas por la licencia”, obtenida en 1993 para construir un apartahotel de uso turístico, pues resulta “clara” la existencia de los apartamentos “como fincas independientes y de propietarios individuales, en el marco de un complejo inmobiliario privado sometido al régimen de propiedad horizontal, de naturaleza residencial”. Por ello, los magistrados señalan que “la única alternativa a la pervivencia de esa situación es la de su demolición”.

Los jueces consideran acreditado en la sentencia que los compradores de las viviendas eran “conocedores de sus obligaciones de restitución de la legalidad”, pues fueron anotadas por la Xunta de Galicia en el Registro de la Propiedad. En 2007 la Administración autonómica requirió a los dueños del complejo la implantación de uso hotelero en la zona y la disolución de la parcelación mediante la unificación de todas las casas en una sola propiedad, pero ignoraron la orden. En 2010 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ordenó el derribo y volvió a exigirlo en 2014. “Ante el incumplimiento de la resolución de abril de 2007, y ante el mantenimiento de la parcelación ilegal y del uso residencial prohibido, los inmuebles siguen contraviniendo la legalidad urbanística, y como no han realizado en el plazo concedido las actuaciones de ajuste a las autorizaciones y licencia concedidas (que era para un único establecimiento hotelero), la forma de restaurar la legalidad pasa por la demolición, ya ordenada en el año 2010, obligación en la que se subrogan en cada momento quienes sean los titulares de los inmuebles a demoler”, destaca el tribunal. Contra el fallo cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la sala correspondiente del TSXG.

social youtube xornalgalicia   feed-image
Categoría: Galicia
Visto: 2604