O Tribunal Supremo confirma a pena de catro anos de prisión á administradora concursal de Martinsa Fadesa e Urazca por estafa a un despacho de avogados

Información
Galicia | 29 Noviembre 2018 | 2393 votos Regístrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

A sentenza recorrida considerou acreditado que cando foi nomeada nos concursos destas dúas mercantiles a recurrente ordenou ao despacho que lle facturasen "unhas cantidades inferiores ás que ela percibira por honorarios, ocultando o importe realmente cobrado das mercantiles concursadas". Foto Telmo Martin

Feijóo acusa a la Xunta de "tomar a risa" la venta de firmas gallegas y ...

16 oct. 2006 - Así, Feijóo discrepó de la postura del conselleiro y declaró que la venta de Fadesa supone una "mala noticia para A Coruña y para Galicia", ...

 

A Sala do Penal do Tribunal Supremo confirmou a condena a catro anos de prisión imposta a unha exsocia do despacho Broseta Avogados S.L. ao considerar probado que estafou 4,6 millóns de euros ao bufete cos honorarios dos concursos de Martinsa-Fadesa e Urazca nos que interveu como administradora.

 

 O tribunal desestima todos os motivos suscitados no recurso de casación interposto pola condenada contra a sentenza da Audiencia Provincial de Valencia que, ademais de devandita pena de prisión, impúxolle unha multa de 54.000 euros e, en concepto de responsabilidade civil, o pago da cantidade defraudada -4,67 millóns de euros- máis os intereses.

 A sentenza recorrida considerou acreditado que, cando foi nomeada nos concursos destas dúas mercantiles, a recurrente ordenou ao despacho que lle facturasen "unhas cantidades inferiores ás que ela percibira por honorarios, ocultando o importe realmente cobrado das mercantiles concursadas". Polo concurso de Martinsa-Fadesa, cobrou 7.862.528 euros e ordenou que o despacho lle facturase 3.324.891 euros. No de Urazca percibiu 1.458.209 euros, e dispuxo que lle facturasen 589.778, segundo os feitos probados.

 A Sala na súa sentenza, con relatorio do maxistrado Luciano Varela, rexeita a tese da recurrente de que non concorren neste caso os elementos esenciais do tipo delituoso de estafa. Neste sentido, afirma que ningunha dúbida cabo "nin sobre a realidade nin sobre a entidade do engano, con suficiencia para producir erro en quen, por causa diso, resultaría prexudicado". Así, explica que "é obvio que o ardid despregado pola acusada, non soamente solicitando e conseguindo dos seus socios que a facturación ás clientes, que o eran do despacho querellante, fixésese a través dunha entidade interposta controlada por aquela, senón ademais ocultando a realidade do que ela percibía de tales clientes, a través daquela entidade interposta, logrou que o despacho ao non coñecer aquelas reais percepcións, se aquietara, mentres ignorou o ocorrido, con percibir dunha cantidade inferior á que lle correspondía e pola que, aceptando as indicacións da acusada, emitía as correspondentes facturas minoradas de honorarios".

 O tribunal conclúe que os feitos declarados probados poñen de manifesto "unha verdadeira disposición patrimonial en términos suficientes para considerar consumada estáfaa. Porque ao provocar, mediante a mendaz indicación de cales eran os honorarios que o despacho podería facturar, que este soamente actuase emitindo factura por eses indicados importes e, ademais, se aquietara con esa reclamación sen abordar reclamaciones maiores". Engade que si, posteriormente, "puido buscar ao remedio á perda de dereitos que de tal inhibición derivaban foi porque, descuberto o erro, puido abordar as accións xudiciais necesarias respecto diso. Estas dificultaron o agotamiento do plan delituoso da acusada, pero non que coa súa conduta consumase estáfaa. Desta xa soamente cabía a reparación dos prexuízos que ocasionou, pero non conxurar o seu consumación".

 Respecto de a continuidade delituosa, a Sala indica que a pluralidade de indicacións por parte da acusada para que se confeccionasen facturas tamén plurales e, ademais, en relación con actuacións profesionais diversificadas (intervención en dous procedementos concursais) determinan o concurso da pluralidade delituosa en relación de continuidade excluíndo a unidade natural de actividade delituosa. "E é que a identidade de ardid, e ata de ocasión en que se reiteran as accións engañosas e as disposicións dos prexudicados, non desvanecen a reiteración da vontade delituosa con desvinculación entre algunhas das súas accións. Polo menos as que se refiren á intervención nun concurso respecto de as que se refiren ao outro concurso", subliñan os maxistrados.

 Feitos probados

 Os feitos considerados probados pola sentenza recorrida reflicten que, como socia do despacho Broseta Avogados SL, a acusada foi nomeada administradora de diversos concursos mercantiles. Por conveniencia fiscal, permitíuselle que se presentase aos concursos a través dunha sociedade creada ao efecto por ela. Unha vez cobrados os honorarios que lle correspondían, sempre segundo os mesmos feitos, debía ingresar no despacho o importe íntegro do diñeiro percibido polos concursos. Para iso, daba as ordes oportunas á súa sociedade co fin de que lle facturaran o importe que á súa vez ela cobrara das concursadas. Este procedemento seguiuse ata o seu nomeamento en Martinsa-Fadesa e Urazca.

 A partir destes nomeamentos, que xeraban uns "pingües beneficios", a acusada, que xa mostraba a súa discrepancia coa forma de convir o variable dos seus retribuciones, sen causa que o xustificase, "comezou a dar ordes ao despacho para que lle facturaran unhas cantidades inferiores ás que ela percibira, ocultando xa que logo o importe realmente cobrado das mercantiles concursadas, incumpliendo así o que establecían os estatutos sociais, en canto á exclusividad da súa prestación de servizos, e ao sistema retributivo acordado". Dese modo, "apoderábase no seu propio beneficio da diferenza entre ambas cantidades".


TAMBIÉN LE PUEDE INTERESARlineaazul 1600