Éxitos de Feijoo e o PPdeG só no 2018 para Ourense , 6100 fogares con todos os seus membros activos en paro dos que, en 3000, ninguén percibe ingresos.

Información
Galicia | 24 Julio 2018 | 3796 votos - Registrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

Foto; "vontade de servicio público", ninguno de los fotografíados consta en sus declaraciones de transparencia un solo céntimo en donaciones a ong,s u otra insatitución para desfavorecidos.

Un estudio monográfico no que fai unha radiografía do mercado laboral de Ourense no que se constata que en 10 anos perdéronse máis de 25.000 empregos netos na provincia deixa ao PPdeG e ao Gobernod e Feijóo como o peor goberno que pasou por Galicia na súa historia.

CCOO sinala que o mercado laboral de Ourense caracterízase pola temporalidade, precariedade e perda de poboación activa: 6100 fogares con todos os seus membros activos en paro dos que, en 3000, ninguén percibe ingresos.

 

O Gabinete Económico do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia ven de publicar un estudio monográfico no que fai unha radiografía do mercado laboral de Ourense no que se constata que en 10 anos perdéronse máis de 25.000 empregos netos na provincia

 

CCOO informa que o próximo día 26 de xullo publicarase a Enquisa de Poboación Activa do 2º trimestre de 2018, polo que a espera dos novos datos, o Gabinete Económico do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia realizou un estudio radiográfico da situación e evolución do mercado laboral da provincia no que vai de ano.

Segundo o estudio realizado por CCOO, ata maio formalizáronse na provincia de Ourense, 29.258 contratos:

-      87,84% contratos temporais e 12,16% contratos indefinidos (destes, o 34,35% -1153- foron a xornada parcial ou fixos descontinuos e unicamente 2405 a xornada completa)

-      27,24% dos contratos iniciais temporais formalizados nos 5 primeiros meses de 2018 tiñan unha duración inferior á semana.

-      6100 fogares con todos os seus membros activos en paro dos que, en 3000, ninguén percibe ingresos.

 

CONCLUSIONS

 

  • · Por segundo ano consecutivo, créase emprego na provincia de Ourense no primeiro trimestre do ano. O número de persoas ocupadas, segundo a EPA, chegou a 111.400 neste primeiro trimestre. Non obstante, aínda quedan por recuperar 26.400 empregos para alcanzar o volume de emprego que había dez anos antes.
  • · Teñen emprego 4.200 persoas máis que hai un ano; non obstante, o ritmo de creación de emprego ralentizouse no último ano (en termos anuais, no primeiro trimestre de 2016 creáronse 5.000 empregos).
  • · Atendendo ao tipo de xornada, no último ano, en proporción, aumentou máis a ocupación a xornada parcial que a xornada completa (+8,8 % e 3,2 %, respectivamente). A poboación ocupada a xornada parcial subiu ata o 13,3% no primeiro trimestre de 2018 (seis décimas máis ca un ano antes), e esa porcentaxe aínda é moi superior á que había antes das reformas laborais dos anos 2010 e 2012.
  • · A creación de emprego por conta allea vai ligada a unha maior temporalidade. A poboación asalariada cífrase en 87.100 persoas no primeiro trimestre de 2018 (3.400 máis traballando por conta allea ca hai un ano e 7.000 máis ca dous anos antes). No último ano aumentou o emprego temporal en detrimento do indefinido (5.300 empregos temporais máis fronte a 1.900 indefinidos menos) e a taxa de temporalidade subiu ata o 28,6% no primeiro trimestre de 2018 (esa porcentaxe era do 23,4% no mesmo trimestre de 2017).
  • · No que vai de 2018 (cinco primeiros meses do ano) volve baterse a marca de contratos, pero son moitos temporais e de duración moi curta. Ata maio de 2018 formalizáronse 29.258 contratos: o 87,84% foron temporais e o 34,35% dos indefinidos foron a xornada parcial ou fixos descontinuos. O 27,24% dos contratos iniciais temporais formalizados nos cinco primeiros meses de 2018 tiñan unha duración inferior á semana.
  • · A poboación activa retrocedeu moito no primeiro trimestre de 2018: 4.600 persoas activas menos ca un ano antes. Esa caída explica ata un 52% do descenso do paro que se produciu no último ano.
  • · A creación de emprego —aínda que sexa precario— e, sobre todo, a caída da poboación activa fixeron que o paro baixara ata 18.500 persoas no primeiro trimestre de 2018; pero o 39,5% delas levaban dous ou máis anos buscando un posto de traballo.
  • · En maio de 2018, o 47,2% de persoas paradas con experiencia laboral carecía de prestación por desemprego e só o 36,6% das que si a perciben cobraban unha prestación contributiva.
  • · A gravidade da situación acada as maiores cotas nos fogares con todos os seus membros activos en paro: 6.100 no primeiro trimestre de 2018 dos que, en 3000 fogares, ninguén percibe ingresos.