O presidente Feijóo defendeu a venda dos aparatos pola metade de prezo a que os mercara Fraga sete anos antes co argumento de que poderían obterse outros “máis modernos” en sucesivos concursos como o que agora desbota

Denuncian ante la Guardia Civil y Juzgado de Guardia a Rosa Quintana y Lino Sexto por "corrupción" en las adjudicaciones y contratos con UTE-INAER Galicia actualmente Babcock

A Consellería do Mar vén de prorrogar por dous anos máis, ata novembro de 2023, o contrato que en novembro de 2017 asinou coa empresa de helicópteros Babcock tras un concurso público sen máis candidaturas para prestar o servizo de salvamento marítimo durante catro anos por 33 millóns de euros. Rematado ese prazo, agora a Xunta non convoca un novo concurso senón que prorroga o anterior contrato o máximo posible, por outros dous anos e 16,5 millóns de euros.


Coa prórroga o Goberno galego renuncia a sacar novamente á competencia un servizo que a empresa segue a prestar con dous helicópteros que a Xunta mercou en 2005 nos Estados Unidos por 27 millóns de euros e que lle vendeu a Inaer, agora propiedade de Babcock, en 2012 pola metade de prezo co argumento de que quedarían “obsoletos”. Segundo xustificou Feijóo naquel momento, a venda era positiva porque así a Xunta podería obter outros aparatos “máis modernos” en sucesivos concursos como o que agora desbota coa prórroga.