As execucións hipotecarias presentadas nos xulgados galegos descenderon un 39% en 2016

Información
Galicia | 03 Marzo 2017 | 3012 votos Regístrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

Cae tamén o número de lanzamento practicados como consecuencia de execucións hipotecarias, pero aumentan un 2,5 % os motivados pola falta de pagamento de alugueres

A Coruña, 3 de marzo de 2017.-

O número de execucións hipotecarias iniciadas en Galicia o ano pasado descendeu un 39,2 por cento con respecto a 2015. En 2016 presentáronse na comunidade 1100 demandas, fronte ás 1810 do ano anterior, o que supón un descenso interanual superior á media estatal (-29 %), segundo se desprende do informe ‘Efectos da crise económica nos órganos xudiciais’ que hoxe fixo público a Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial. A cifra de execucións hipotecarias solicitadas en Galicia en 2016 foi a máis baixa desde 2007, cando se iniciaron 701.

A Rioxa e o País Vasco son as únicas comunidades autónomas nas que non se rexistrou unha baixada das execucións hipotecarias en 2016, mentres que o descenso foi especialmente significativo na Comunidade Valenciana, Galicia e Navarra.

O número de lanzamentos practicados o ano pasado en Galicia foi de 2384, o que supón un descenso do 2 % respecto dos 2432 de 2015. Os lanzamentos afectan a distintos tipos de inmobles, non só vivendas e, no caso destas, non só a vivenda habitual. Dos 2384, como consecuencia de procedementos de execución hipotecaria producíronse 766 (un 4,3 % menos que en 2015, cando se rexistraron 800), mentres que aumentaron un 2,5 % os lanzamentos motivados por procedementos derivados da Lei de Arrendamentos Urbanos, ao pasar de 1507 en 2015 a 1544 o ano pasado. Os lanzamentos enmarcados no apartado doutras causas pasaron de 125 a 74, o que supón un descenso do 40,8 %.

O informe presentado hoxe indica que o número de concursos presentados nos xulgados galegos aumentou o ano pasado un 10,8 %. Fronte aos 324 que se rexistraron en 2015, pasouse a 359. Neste capítulo, debe terse en conta que, en virtude do cambio introducido pola modificación da Lei Orgánica do Poder Xudicial que entrou en vigor o 1 de outubro de 2015, a competencia para os concursos das persoas naturais non empresarios pasou a corresponder aos Xulgados de Primeira Instancia e Instrución. Por tanto, para o cálculo da evolución interanual dos concursos hai que ter en conta a suma dos concursos presentados nestes órganos xudiciais -40 en 2016- e os 319 presentados nos Xulgados do Mercantil.

As 5141 demandas por despedimento presentadas nos Xulgados do Social galegos en 2016 supoñen un descenso interanual do 10,2 por cento (en 2015 rexistráronse 5728). O informe sinala así mesmo que continúa o descenso dos procedementos monitorios rexistrados. O ano pasado nos Xulgados de Primeira Instancia e de Primeira Instancia e Instrución de Galicia presentáronse 29631 asuntos deste tipo, fronte aos 35174 de 2015, o que supón un descenso do 15,8 %.

Acceda aos datos estatísticos correspondentes ao cuarto trimestre de 2016, aos datos anuais e ás series completas desde 2007 na seguinte dirección:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/">http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/


TAMBIÉN LE PUEDE INTERESARlineaazul 1600