Luz verde no pleno para a adxudicación do Ciclo Integral da Auga por un período de 20 anos e un canon de tres millóns de euros

Información
Galicia | 28 Diciembre 2016 | 4420 Votos | Correo electrónico | Imprimir

Sesión plenaria do mes de decembro

Un momento da sesión plenaria

Cos votos a favor de BNG e PSOE, a abstención do PP e os votos en contra de TEGA, a corporación sacou adiante no pleno ordinario celebrado o luns 26 de decembro a adxudicación do contrato de xestión do servizo público, por procedemento aberto con varios criterios de adxudicación, baixo a modalidade de concesión, que ten por obxecto o "Ciclo integral da auga" do Concello de Carballo. Nunha sesión de arredor de 45 minutos de duración, saíu adiante unha proposta que fixa un canon inicial anticipado en concepto de contrapartida pola utilización do uso das instalacións durante o período concesional de 3.045.030 euros.

 

A concesionaria tamén oferta melloras de máis dun millón de euros para actuacións na rede de abastecemento e para a automatización do servizo

A empresa concesionaria Gestagua SA, tamén oferta melloras que ascenden a 1.001.558,67 euros de execución material, que se reparten entre a sectorización da rede de abastecemento e o sistema de automatización do servizo. Por último, o coste unitario para os domicilios particulares sería de 1,2560 euros (sen IVE) por m3 de auga facturada. O pleno tivo que aprobar por maioría a proposta de adxudicación debido ao importe do contrato, que tería un período de duración de 20 anos, sen incluír unha posible prórroga de 5 anos mediante o acordo das partes.

Superávit das entidades locais

Por unanimidade, en cambio, aprobouse a desafectación da escola unitaria situada no lugar de San Miguel, na parroquia de Vilela. Proponse alterar a súa cualificación xurídica, pasando de ser de servizo público destinado ao ensino para ser ben patrimonial do Concello de Carballo. O ben inmoble pasa por este proceso despois de transcorrido un período de máis dun curso sen que fose usado como escola. Os veciños e veciñas xa teñen expresado o seu interese para evitar o abandono do local.

Aprobouse tamén unha moción presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE na que se "insta ao Goberno de España a permitir que as entidades locais reinvistan o seu superávit en 2017, sen necesidade de xerar novos ingresos polo mesmo importe, a través dunha autorización legal para esa reinversión que xurda da prórroga orzamentaria dos Presupuestos Generales del Estado". Saíu adiante cos votos a favor de BNG e PSOE. Por último, o PP presentou fóra da orde do día unha moción para propoñer que se restableza o dobre sentido da circulación na rúa Martín Herrera da capital municipal. A proposta non superou o trámite de urxencia, polo que será debatida no próximo pleno da corporación.

social youtube xornalgalicia   feed-image