José Manuel López Varela destina 100.000 euros dos veciños de A Laracha para un Centro Social de Caión no solar de 15 mil metros que el mesmo recalificou, da Insua polo que xa estivo imputado nun xulgado de Carballo xunto ao xulbilado expatrón da Cofradía Evaristo lareo Viñas, firma un Convenio coa Consellería de Servicios Sociais de Política Social e Benestar para "pillar outros 200.000 mil euros" e unha vez firmado todo, certifican nun documento público que “é mentira” que o que pretende facer no solar da Insua " NON É UN CENTRO SOCIAL", era un proxecto que frustrou a Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesqueiro de Galicia que preside o periodista Miguel Delgado, de mais de 900.000 euros, que consta a seu nome personal e privado de" José Manuel López Varela" que pode vender tras 5 anos e que se viu frustrado, todo elo documentado nos seus propios documentos públicos.

O cúmulo de irregularidades, falseamento de datos e documentos, é difícil de ordenar en base aos ardices e reiteracions desde o ano 2011 en que o Sr Evaristo lareo Viñas e o Alcalde de Laracha foron imputados.., por pretender dar un pelotazo urbanístico nun solar de máis de 15 mil metros cadrados na Vila Urbana de Caión, Concello de Laracha...Que se viu trucado polas denuncias xudiciais e que ao non estar construído, o Xulgado deixou aparcado provisionalmente nos arquivos do xulgado á espera de novas probas para seguir o procedemento...Podendo ser reaberto si hai motivos suficientes que penalmente así o xustifiquen e que entendemos que á luz deste escrito hai sobrada información e documentación para enervar a súa presunción de inocencia.

 

Eses feitos non foron motivos suficientes para poñer freo ao "fame DEPREDADORA DO Sr Alcalde de Laracha e Evaristo lareo" e desde esas datas "non cesaron de facer manobras" para recuperar a posibilidade de "meterlle o dente ao solar público", para iso non escatimaron recursos públicos do Concello (neste caso o alcalde destinou 100 mil euros), nin en acudir as consellerías da Xunta "Política Social 200 mil euros" polos seus afinidades políticas do PPdeG tal e como certifican os medios de comunicación que se dirán, para "axenciarse" máis fondos públicos, chegando a pedir créditos bancarios para financiar proxectos que a mesma Xunta de Galicia, ordenáballe paralizar facendo caso omiso..

 

O 7 de Abril o Secretario do Concello de Laracha certifica en documento público a autorización do Alcalde José Manuel López Varela para solicitar axudas en nome propio e do Concello.

 

“O secretario da conformidade e autoriza ao Alcalde a pedir axudas en nome propio e do Concello a Consellería do Mar por valor de 900.000 euros para a construcción de un Centro Comunitario "Costa da Morte" (Asinado; Juan Carlos Antelo Martínez, dou fe." )

Documento 2 descargable acredita como trás justificar en los meses de la cesión del solar al Concello entre las fechas de Enero a Julio de 2016 y tener ya la jsutificación cerrada y el solar "ventilado a los vecinos de Caión y a la Cofradía, el Sr Alcalde José Manuel López Varela se persona en Santiago para "CAMBIAR LA DENOMINACIÓN" del proyecto que justificó la cesión y ponerlo a nombre de si mismo en "otro proyecto" creado al efecto para destinarlo durante 5 años a todos lso concellos da Costa da Morte " antes de su venta pública tras prescribir los posibles delitos que son de un plazo de 5 años ( tal y como consta en los convenios y proyectos.

 

El documento 4 descargable en este mismo artículo es la copia del convenio firmado por el Alcalde José Manuel López Varela por el que a "pillado 200.000 euros de la Consellería de Bennestar" y que aclara en su apartado "EXPOÑEN" como el convenio de colaboración de los 200.000 euros tiene que ser obligatoriamente destinado a la prestación de un CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES para el solar de a Insua de Caión, y firmado el 7 de Septiembre de 2016 por el Alcalde de Laracha José Manuel López Varela.

 

Dice o convenio no seu apartado VII.- Que o Concello ten a vontade de acometer a construcción dun centro Sociocomunitario no Núcleo Urbano de Caión do Concello de Laracha, para atender á demanda dos servicios municipais de caracter social (ou o que e o mesmo, solo para os veciños de Larcha e concretamente de Caión).

 

Basándose neses feitos apartado VIII.- ....ambas as partes manifestan expresamente o seu desexo de asinar un CONVENIO DE COLABORACIÓN para financiar as obras de construcción do Centro Sociocomunitario que serán realizadas polo Concello.

 

Polo tanto, coa finalidade de mellorar a calidade de vida e o benestar das persoas do CONCELLO as partes ...... acordadan formalizar o presente convenio de colaboración.....

 

O convenio non da lugar a ningunha dúvida, era xustificado para un centro social dos veciños de Caión..

 

Unha vez cumplidos os "personales obxetivos do Alcalde e de Evaristo Lareo Viñas de "TRINCAR" O SOLAR, xa pensaron que tiñan cerrada a operación, o solar cedido, cambiado de nome, pillados 300.000 euros a mayores, 100 mil do Concello e 200 mil da Xunta e

......comenzan as maniobras pra DESPISTAR A XUNTA, AO CONCELLO E AOS VECIÑOS DE CAIÓN.....TRASLADANDO O SOLAR E O CHIRINGUITO "SOCIAL" a un proxecto do que solo se xustifica a propiedade a nome personal do ALCALDE DE LARACHA, Sr Jose Manuel López Varela"....E que certifican ambos os dous socios, o Alcalde e Evaristo lareo en nome do GAC3 que preside ilegalmente.

Consta no certificado firmado polo alcalde o siguiente literal que poden os lectores comprobar...

 

( 1.…Memoria correxida e na que se especifica a xustificación do carácter do proxecto e no que se incide en que, non se trata de dun Centro Social…..)

…, ver ou descargar o documento 5, firmado polo Alcalde como Secretario do GAC3 onde comparte coa Presidencia de Evaristo lareo Viñas o documento firmado.

Adjuntos:
ArchivoDescripción
Descargar este archivo (documento2.pdf)documento2.pdf 
Descargar este archivo (documento4.pdf)documento4.pdf 
Descargar este archivo (documento5.pdf)documento5.pdf 
Descargar este archivo (documento6.pdf)documento6.pdf 

O "proxecto e Centro Comunitario Costa dá Morte", non consta rexistrado en ningún rexistro público coñecido, nin como entidade mercantil, empresarial, ou asociativa...TAMPOUCO CONSTA A NOME DO CONCELLO DE LARACHA NEN DO GAC3, DA COFRADÍA OU OUTRA ENTIDADE XUSTIFICATIVA Só consta a nome privado e personal do Alcalde de Laracha como persoa xurídico, "José Manuel López Varela", polo que a falta de outras aclaracións o dono do solar e do proxecto e a nivel particular do alcalde de Laracha Sr José Manuel López Varela..

 

Ver o documento 6, certificado feito polo mesmo Alcalde como Secretario do GAC3, certificándose asi mesmo como propietario do Proxecto COSTA DA MORTE e en consecuencia coa colaboración ILEGAL que preside USURPANDO O CARGO o Sr Evaristo Lareo Viñas "XUBILADO" en representación da cofradía de Caión, usurpando o cargo de HECTOR MORGADE, único con representación al que la normativa de cofradías reserva a representación, non sendo legalmente posible delegar en niguen..

 

O citado negocio que tiñan "amañado" o Alcalde de Laracha e Evaristo lareo Viñas co que tiñan previsto, facerse con 900.000 euros foi frustrado polas investigacións do periodista Miguel Delgado, ao que se sumou a Conselleira do Mar "Rosda Quintana" e deulles directamnente nos dentes, cunha RESOLUCIÓN na que lles denegaba a subvención por ser ILEGAL O PROXECTO.

 

Os veciños de Caión e de A Larcha deberían sair as rúas e manifestarse en defensa dun solar de uso publico cun valor d emais de 5 millóns de euros, por que si non o fan, as maniobras do Alcalde e de Evaristo lareo Viñás, acabaran por facilitarlle as mesmas, toda vez, que actúan con sigilo, con censura, pola porta de atrás, e cando a ciudadanía e veciños-as se queiran dar conta a PRESCRIPCIÓN DO DELITO xa non terá volta atrás..

 

Calquer veciño do Concello e concretamente da Vila de Caión, legal e xuridicamente, ten o mesmo direito a propiedad que o Alcalde José Manuel López Varela ou Evaristo lareo Viñas polos cauces legales, polo que, non é de recibo, que baixo o uso de poder que ostentan nos entes que representan, pretendan facerse co solar "pola cara" sin consultar nen contar cos veciños e veciñas da Vila de Caión, deixando acreditado e de forma CLARA que Evaristo e o Alcalde non podería facer esas "FELONÍAS" sen as firmas dos cuatro socios da Cofradía de Caión, polo que son tan culpables como os mesmos que o fan, e a FISCALIA DE GALICIA ou o XULGADO debería poñerlles uns traxes a rayas gratis, como forma de advertilos de que no se poden facer "chanchullos" nen negocios privados co que pertenece a todos os veciños.

 

Vamos, para que se entenda de forma práctica, e o mesmo que si o Alcalde e Evaristo lareo Viñas, pretneden vender a Hermita dos Milagres e sen que se deen conta no pobo, a poñan a seu nome, fan e desfan a seu antoxo hasta que consiguen vendela nos memos morros de todos os veciños e veciñas para acabar prohibíndolles entrar nela, ao convertila no seu "cortello particular".

 

A decisón queda nas mans dos veciños de Caión, al menos hasta que poida intervir a xustiza.

aXunta paralizaedenegaoProxectodoCampodeFutboldeCaion

 

 

NOTIFICACIÓN AO ALCALDE DA RESOLUCIÓN NEGANDO O PROXECTO ORQUESTADO POR EL E O SR EVARISTO LAREO VIÑAS

 

Seguiremos informando...

notificacionaoalcalde aXunta paralizaedenegaoProxectodoCampodeFutboldeCaion

social youtube xornalgalicia   feed-image