O TSXG anula o acordo para modificar o parque eólico Serra do Oribio

Información
Galicia | 15 Diciembre 2020 | 2217 votos | Correo electrónico | Imprimir

A sección terceira da Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulou e deixou sen efecto, por non ser conforme a Dereito, o acordo aprobado polo Consello da Xunta o 27 de xuño de 2019 para a modificación do proxecto do parque eólico Serra do Oribio, situado na Zona Especial de Conservación (ZEC) Os Ancares-O Courel, en Lugo. O alto tribunal acolle en tres sentenzas os recursos interpostos pola Asociación Ecoloxista Verdegaia; a Asociación Ambiental e Cultural Petón do Lobo; e a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), Fundación Oso Pardo (FOP) e Sociedade Galega de Ornitoloxia (SEO).

 

Os maxistrados argumentan nas resolucións que o plan 2007-2009 do parque estaba caducado. “O proxecto autorizado pola resolución do 31 de maio de 2007, coa Declaración de Impacto ambiental (DIA) aprobada o 12 de agosto de 2005, non foi construído, nin instalado. A resolución que o autorizaba indicaba que o promotor tería un prazo de 12 meses contados a partir da data de ocupación dos terreos para a posta en marcha da instalación”, indican os xuíces.

 

A DIA de 2005, segundo o alto tribunal, resulta “obsoleta para amparar a avaliación ambiental do proxecto modificado de 2018, polos múltiples e variados cambios lexislativos e de catalogacións de especial protección do terreo, non podendo entenderse validada por unha prospección vía informes gobernativos”.

 

O terreo, segundo consta nas resolucións, ten a cualificación de espazo natural protexido como zona de conservación da ZEC Os Ancares-O Courel, Zona de Especial Protección de Valores Naturais e zona de Rede Natura 2000. O TSXG lembra que nesas áreas “non están permitidos os parques eólicos, excepto a repotenciación dos xa existentes, conforme o Plan Director da Rede Natura”.

 

O tribunal entende que o parque eólico de Oribio non se pode considerar “existente” para a súa excepcional autorización, xa que “non se comezou a executar o proxecto de 2007-2009, non están en explotación, nin instalados aeroxeradores”. Por iso, conclúe que non se pode “modificar o que non existe”.

 

As sentenzas, coas que discrepa un dos maxistrados, quen emitiu un voto particular, poden ser recorridas en casación. 

 

***

 

El TSXG anula el acuerdo para modificar el parque eólico Serra do Oribio

 

15/12/2020.- La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado y dejado sin efecto, por no ser conforme a Derecho, el acuerdo aprobado por el Consello de la Xunta el 27 de junio de 2019 para la modificación del proyecto del parque eólico Serra do Oribio, situado en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Os Ancares-O Courel, en Lugo. El alto tribunal estima en tres sentencias los recursos interpuestos por la Asociación Ecoloxista Verdegaia; la Asociación Ambiental e Cultural Petón do Lobo; y la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), Fundación Oso Pardo (FOP) e Sociedade Galega de Ornitoloxia (SEO).

 

Los magistrados argumentan en las resoluciones que el plan 2007-2009 del parque estaba caducado. “El proyecto autorizado por la resolución de 31 de mayo de 2007, con la Declaración de Impacto ambiental (DIA) aprobada el 12 de agosto de 2005, no fue construido, ni instalado. La resolución que lo autorizaba indicaba que el promotor tendría un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de ocupación de los terrenos para la puesta en marcha de la instalación”, indican los jueces.

 

La DIA de 2005, según el alto tribunal, resulta “obsoleta para amparar la evaluación ambiental del proyecto modificado de 2018, por los múltiples y variados cambios legislativos y de catalogaciones de especial protección del terreno, no pudiendo entenderse validada por una prospección vía informes gubernativos”.

 

El terreno, según consta en las resoluciones, tiene la calificación de espacio natural protegido como zona de conservación de la ZEC Os Ancares-O Courel, Zona de Especial Protección de Valores Naturales y zona de Rede Natura 2000. El TSXG recuerda que en esas áreas “no están permitidos los parques eólicos, excepto la repotenciación de los ya existentes, conforme al Plan Director da Rede Natura”.

 

El tribunal entiende que el parque eólico de Oribio no se puede considerar “existente” para su excepcional autorización, ya que “no se había comenzado a ejecutar el proyecto de 2007-2009, no estando en explotación, ni instalados aerogeneradores”. Por ello, concluye que no puede “modificarse lo que no existe”.

 

Las sentencias, con las que discrepa uno de los magistrados, quien ha emitido un voto particular, pueden ser recurridas en casación.

social youtube xornalgalicia   feed-image