Graves irregularidades na EDAR de Ribeira ante a pasividade da Xunta de Feijóo e Rosa Quintana

Información
02 Enero 2020 2316 votos - Registrate para votar

Denunciamos a existencia de vertidos sistemáticos de augas industriais do polígono de Xarás á rede de saneamento urbana da EDAR de Ribeira.

 Verdegaia vén de ter acceso á auditoría realizada por Adantia1, en relación ao funcionamento desa instalación. Nel aparecen recollidas numerosas eivas que non parecen moi razoables nunha infraestrutura que leva tan pouco tempo en funcionamento. Entre elas, a existencia dun aliviadoiro de auga de orixe industrial que alivia á rede de saneamento urbana.

Cómpre salientar que en tódolos documentos oficiais relacionados coa EDAR insístese en que esta está proxectada para auga urbana, e non para augas industriais2,3.

En 2017, cando Augas de Galicia sacou a exposición pública a Proposta de resolución de autorización de vertido para a EDAR, Verdegaia presentou alegacións. Unha delas facía referencia á presencia de augas industriais na rede de colectores, augas que estaban provocando fallos de funcionamento das instalacións, así como cheiros continuados que provocaron -e seguen a provocar- as queixas da veciñanza.

A resposta de Augas de Galicia a esa alegación4 foi que “...quedan fóra do expediente tamén todas aquelas consideracións relativas ao saneamento do Polígono de Xarás, que non se atopa conectado á EDAR da que procede o vertido obxecto do presente expediente administrativo.”

Está claro que, por como se deseñou a EDAR e polas consecuencias negativas que os efluentes de residuos industriais teñen sobre o seu funcionamento, estes non deben ir á rede urbana.

Non obstante Adantia indica que5 “Non é obxecto deste documento auditar o estado da rede de saneamento. Non obstante hai un punto de particular importancia. Trátase dun aliviadoiro de auga con orixe industrial que alivia á rede de saneamento urbana.”

Sinálase tamén que tanto a temperatura dese vertido (anómala para unha rede de saneamento urbano, segundo as propias palabras do equipo técnico que elaborou o informe) como a súa cor son claros indicadores da súa orixe industrial.

Nas gráficas que aparecen nese epígrafe da auditoría, faise evidente que os vertidos non son un feito ocasional, senón que se trata dun vertido sistemático6:

1 Auditoría sistema saneamento Ribeira. Decembro 2019

2 Así, na Memoria do proxecto da EDAR (concretamente no “Anejo de resumen de características generales del proyecto, recollido no Tomo I, páxina 43 do pdf”) recóllese que:

La EDAR y la red de saneamiento se proyectan para AGUA RESIDUAL URBANA y NO Industrial. Esto es necesario para garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones, y porque, con las actuaciones llevadas a cabo recientemente, el polígono de Xarás tiene una infraestructura que permite el vertido de las aguas industriales al medio receptor a través del nuevo Bombeo del Puerto y del emisario de Touro.”

3 Tamén se fai fincapé en que as augas do polígono deben ir separadamente para o emisario do Touro na Declaración de Impacto Ambiental do proxecto (páxina 14 do citado documento), onde di:

A auga residual condúcese polos colectores existentes ao novo bombeo de Cerqueiras, que á súa vez recibe o efluente urbano do centro de Ribeira e xa non recibirá o efluente industrial do polígono de Xarás, que se conducirá de maneira independente ao emisario de Touro.”

4 Na páxina 24 da Resolución de autorización de vertidos

5 Na páxina 116 da Auditoría sistema saneamento Ribeira. Decembro 2019

6 Como tamén se insiste na páxina 118 da Auditoría sistema saneamento Ribeira. Decembro 2019

Como se pode observar, ata maio hai unhas 10 horas de alivio ó día, a partir de aí oscilan entre 14 e 18. Tamén se comproba a ausencia de alivios en domingo e festivo (destacando o intervalo entre o 24 de decembro e o 6 de xaneiro), propios da actividade industrial.”

É inaceptable que se estean producindo este tipo de vertidos, que comprometen o bo funcionamento da instalación. Preguntámonos se Augas de Galicia e o Concello de Ribeira están consentindo na irregularidade e mirando para outro lado, ou están actuando de xeito neglixente na súa función de supervisar que se cumpra o establecido para eses vertidos.

Estes alivios de augas residuais industriais, cargan os pasivos ambientais desas industrias sobre a cidadanía de Ribeira e o seu medio natural. Así, a cidadanía de Ribeira terá que pagar os costos do bombeo, depuración destas augas e mantemento dos equipamentos, e deberá soportar as consecuencias. Tal vez isto explique a inusitada subida anunciada para as taxas de saneamento en Ribeira, onde se pagará máis que noutros concellos de similar ou maior magnitude, como Vilagarcía ou A Coruña.

Mentres os residuos industriais sigan sen depurar en orixe, e indo para onde non deben, os problemas na instalación vanse suceder. Cómpre determinar quen autorizou esa “chave de paso” para que as industriais pasen ao sistema xeral, quen deu permiso para que o alivio de industriais á  rede (que podería ser entendible como algo ocasional) se produza de maneira sistemática; e que medidas se van tomar desde o Concello e desde Augas de Galicia para restituír a situación cara o cumprimento tanto da normativa como do recollido no proxecto e a DIA do mesmo.

E por iso que imos presentar cadanseu documento, tanto diante de Augas de Galicia como no Concello de Ribeira, solicitando que se establezan responsabilidades e se tomen medidas.

El miércoles 14 de febrero del año 2018 el popular Agustín Hernández, exalcalde de Santiago de Compostela y conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, para denunciar la contaminación del Río Sar, cogía desechos de la orilla, los mostraba a las cámaras y posteriormente los lanzaba al río Sar ver video en; https://www.youtube.com/watch?v=Fx9x6UdSbGs

La Asesoría de la Xunta de Galicia emite un oficio al Juzgado de Monforte en el que presuntamente trata de confundir al titular del Juzgado

En un documento en exclusiva al que ha tenido acceso Xornal Galicia el Gobierno del Partido Popular en la Xunta y a través de su asesoría jurídica PRETENDE CONFUNDIR AL JUEZ DE MONFORTE DE LEMOS con datos erróneos o falsos cuando remite un escrito al juzgado Xulgado de Primeira Instancia e Instrución n° 2 Avda de Galicia n1 48 27400 Monforte de Lemos en cuyo literal dice:

...cómpre comunicarlle que esta Administración carece de profesional idóneo...., se o xuíz o estima pertinente en resolución motivada, a cargo do perito que, por sorteo, sexa designado por ese xulgado entre os técnicos privados que correspondan...,que, neste caso esta Administración estima pagarlle 40C/hora, gastos de desprazamento abónanse a 0,19 (:/km.

En Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2019. O Subdirector Xeral Rafael Juanatey Mayán da Subdirección Xeral de Medios da Administración de Xustiza.....+

El escrito de la Xunta de Galicia sobre el que visto su contenido, debemos referirnos a cuando dice “esta Administración carece de profesional idóneo” derivando el cometido a, según dice, “entre os técnicos privados que corresponda”, esa pretendida ausencia de profesionales del ámbito público, cuando se acredita, que se ha gastado una ingente cantidad de euros (al menos oficialmente y con

destino finalista) al control de la calidad de las aguas, que si se entendiese que se trata solo para el control de las aguas marinas, no es de desdeñar que además Galicia posee una red de cursos fluviales envidiable, pero como bien sabe la susodicha Administración, nada hace para evitar su deterioro, permanece abandonada dicha red fluvial por esa misma Administración.

Son decenas de artilugios, planes anticontaminación, todos desaparecidos, entre lso que destacan las cenizas a los ríos de miles de residuos tras los incendios en los que los altos Cargos del PPdeG en la Xunta se jactan, jactaban de disponer de los mejores recursos y profesionales de europa para evitar daños al medio ambiente, esta certificación dirigida al Juez puede contemplarse como un ardid para CAMBIAR LOS PROCESOS JUDICIALES desorientando a la justicia.

Resulta más que curioso que la Xunta de Galicia haga alarde tecnológico mediante webs, de logros ambientales por sus expertos que dicen :

Inspección ambiental. Política de Calidade

Participación da inspección ambiental en Redes e Programas estatais e comunitarios

Plan e Programas de Inspección Ambiental en Galicia

Informes de Inspeccións Ambientais a Instalacións IPPC

Rede de Inspección Ambiental (REDIA)

Participación da Inspección Ambiental de Galicia en Europa: A Rede IMPEL

A inspección ambiental é o instrumento básico empregado pola Administración galega para acadar un desenvolvemento sostible na Comunidade Autónoma de Galicia.

Os obxectivos fundamentais da inspección ambiental consisten en comprobar o grao de cumprimento da normativa ambiental e dos requisitos impostos nas autorizacións e avaliacións ambientais, e detectar actuacións non autorizadas nin avaliadas pero susceptibles de afectar negativamente ao medio ambiente.

¡ nos preguntamos ! si no tienen a nadie experto en Medio Ambiente como pueden alardear de expertos... Como en este caso, sus funcionarios se publicitan así:

MIGUEL COSTOYA RIVERA es funcionario del cuerpo técnico facultativo superior de la Xunta de Galicia (Escala Especial –

Especialidad Laboratorios Oficiales), desempeñando actualmente el cargo de Jefe del Departamento de Productos Agrarios en el Laboratorio Agrario y Fitopatológico de Galicia de la Consellería de Medio Rural. Que se ofrece como profesor experto en Medio Ambiente en cursos y Masteres en la Universidad de Vigo http://archive.is/fLrgK ( CURSO 2012-2013 ) http://archive.is/fLrgK#selection-347.0-371.105

Miquel Roca es socio fundador y director general de Blas de Lezo Abogados donde trabaja para una gran variedad de clientes tanto del sector privado como público, entre los que se encuentran la Organización de las Naciones Unidas, la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Xunta de Galicia. http://archive.is/fLrgK#selection-1537.0-1549.82

CARLOS CALZADILLA BOUZÓN

Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Su desarrollo profesional comienza en la empresa privada ocupando durante once años diversos puestos de responsabilidad técnica y gerencial.

Funcionario de la Xunta de Galicia perteneciente a la escala de Ingenieros Agrónomos, ha desempeñado diversos cargos en las Consellerías de Medio Rural y Medio Ambiente. Desde 2006 hasta junio de 2009 ocupó el puesto de Jefe del Servicio de Prevención Ambiental, coordinando la evaluación de impacto ambiental de proyectos y la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas derivadas de la aplicación de la ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación.

Actualmente es Subdirector General de Evaluación Ambiental, siendo el responsable en la Xunta de Galicia de la evaluación ambiental, tanto de proyectos como de planes y programas. http://archive.is/fLrgK#selection-1737.0-1791.80

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ BOUZAS

Licenciado en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela (1991) y especialista en Gestión Medioambiental por la Universidad Politécnica de Madrid (1995). Desde 1998 a 2005 trabajó como biólogo en la Consellería de Medio Ambiente en el Servicio de Conservación de la Naturaleza de Pontevedra, en el área de Espacios Naturales, perteneciendo al Cuerpo Facultativo Superior de la Xunta de Galicia, escala Biólogos (grupo A). http://archive.is/fLrgK#selection-1799.0-1829.37

LETICIA BAS VENTÍN

Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca. En 2008 obtiene el Diploma de Estudios Avanzados en el programa de doctorado de Geología Marina y Ambiental de la Universidad de Vigo, con el trabajo de investigación titulado “Un caso de evaluación ambiental estratégica en el medio marino: Plan Gallego de Acuicultura 2008”. Un año antes se incorpora al equipo de Evaluación Ambiental

Estratégica de la Xunta de Galicia donde su trabajo se centra en la evaluación de la planificación autonómica y el asesoramiento en temas de sostenibilidad. http://archive.is/fLrgK#selection-2149.0-2221.23

J. MARCOS PÉREZ GULÍN http://archive.is/fLrgK#selection-2149.0-2221.23

DIONISIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ http://archive.is/fLrgK#selection-2317.0-2317.21

 Más en los adjuntos descargables mediante licencia GNU nombrando la fuente.

https://www.google.es/search?q=contaminacion+fragas+del+eume  Contaminacion Fragas del Eume

Sistema de Información Ambiental de Galicia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. https://siam.xunta.gal/indicadores-ambientais-introducion    -    https://siam.xunta.gal/mapa-do-portal

A Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de novembro de 2010, sobre as emisións industriais (prevención e control integrados da contaminación) obriga aos Estados membros a establecer un sistema de inspección ambiental que asegure que todas as instalacións sometidas á autorización ambiental integrada estén cubertas por un plan de inspección ambiental a escala nacional, rexional ou local.

O Plan de inspección ambiental defínese no artigo 2.23 do Real Decreto 815/2003 como o “conxunto de obxectivos e actuacións definidas polas autoridades de inspección, ao longo dun determinado periodo de tempo, co fin de garantir o cumprimento das condicións ambientais establecidas pola lexislación ambiental aplicable”.

O Plan de inspección ambiental é un documento marco de carácter plurianual que ofrece as orientacións estratéxicas en relación coa inspección ambiental a realizar por parte dunha Administración pública.

Na actualidade está vixente o Plan de Inspección Ambiental de Galicia 2019-2024, aprobado pola Resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático polo que se aproba o Plan de Inspección Ambiental de Galicia 2019-2024.

Intecmar y Cetmar colaboran en el Plan Cangal para evitar catástrofes medioambientales. https://www.google.es/search?q=plan+cangal

Una burla a la inteligencia de los gallegos/as y al mismo Juez de Monforte de Lemos... http://archive.is/aQRhD

Y es muy elocuente que "El portavoz del PP de Santiago denuncia la suciedad de un río... ensuciándolo".

El miércoles 14 de febrero del año 2018 el popular Agustín Hernández, exalcalde de Santiago de Compostela y conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, para denunciar la contaminación del Río Sar, cogía desechos de la orilla, los mostraba a las cámaras y posteriormente los lanzaba al río Sar ver video en; https://www.youtube.com/watch?v=Fx9x6UdSbGs

https://www.eldiario.es/rastreador/portavoz-PP-Santiago-denuncia-ensuciandolo_6_740236000.html 

capmpanadepropinas

Publicidad Institucional  #FakeNews #Furtivos #Incendios #Cámaras #Turismo  #Xacobeo #SomosMoideMonte   #Lacachitos #Patagonia  #Asturias #Medios Impresos

#Jalisia ;  #riasaltas #costadamorte #islascies #ascatedrais #ribeirasacra #vigo #lavozdegalicia #mermeleros #ciudadanos #galiciafeijoo #cloacasperiodismo #turismogalicia #Turgalicia

La contratación pública  "vulnerada diarimante a través de intermediarios o Agencias de Comunciación para adjudicar contratos menores directamente a dedo, sin dar la cara la Secretaría de Medios que dirige la asesora del PPdeG Mar Sánchez Sierra".

Ir a la sección de Publicidad Institucional de la Xunta de Galicia..+

PRESENTADA DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA EUROPEA Y ANTICORRUPCIÓN Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA CONTRA FEIJÓO, MAR SÁNCHEZ SIERRA, RAFAEL ÁLVARO MILLAN CALENTI Y OTROS POR EL USO ILEGAL DE LAS LINEAS DE COSTE Y MASCARILLAS FALSIFICADAS CON FECHA 3 DE FEBRERO DE 2021, SEGUIREMOS INFORMANDO    Funcionario Público Millán Calenti "ofendidito "..+

Puedes seguir este artículo en; @cayetanaAT @FeijooGalicia @_MartaGonzalez_ #secretariademedios @pp @ppdeg #ppdegalicia @xunta #xunta #retegal #amtega #eleccionesxunta @IdiazAyuso @idiazayuso2019 #retegal #amtega #bng #psdeg #enmarea #ciudadanos #feijoogalicia #galiciafeijoo @TurismoGalicia @Turgalicia @TurismoGalicia1) @turismoriasbaixas @PresumeDGalicia

@ppdegalicia #turismogalicia #costadamorte #xunta #xuntadegalicia #pp #ppdeg #ppdegalicia #riasbaixas #riasaltas #costadamorte #islascies #ascatedrais #ribeirasacra #ribeirasacra #vigo #lavozdegalicia #lacozdegalicia #mermeleros #cloacasperiodismo #TEM_RistoMejide #RistoMejide #TEM #FeijóoConVox #GaliciaSuma #EspañaSuma #EvoMorales #Bolibia #galiciafeijoo #feijoogalicia #turismogalicia #FeijóoConVox.

@AIDADEHAYDEE33 #LeyDeMemoriaHistorica #MemoriaHistórica #MemoriaVerdadJusticia #VerdadJusticiaReparacion #EspañaVaciada
@clorenper @garxetdelilla @Cristin38362377 @JoseGarciazx @Luis_iure @lachochona1 @Adho12598420 @asdena95 @etsh_uah @UAHes #DerechosHumanos #TrataSeresHumanos @rafamarcvxii @TSXGalicia @Ruth_9372 @GuisanteHuertas @MONICA78321384 @FarreroAna @AVTDC3 @newstwtt @magnoliafergon @BigDataJurist #ComparteTuCaso @CasosReales_net #PremiosEconomistJurist #GLOBALEconomistJurist @informativoj @AgM0811 @JFerandezG @generoenaccion

#Fiscalia @fiscal_es #FiscalíaSuperior @juecesAPM @AFiscales @RFAI_AIAMP @IgnaciodeLucas3 @TSXGalicia @MinSeg #FiscalGeneral #FiscalSuperiorCyL @cejmjusticia #FiscalíaGalicia #FiscalGalicia #FiscaliaSantiago