O Xulgado fixa a audiencia previa ao xuízo sobre o pazo de Meirás

Información
Galicia | 26 Septiembre 2019 | 2271 Votos | Correo electrónico | Imprimir

A letrada do Xulgado de Primeira Instancia número 1 da Coruña convocou as partes intervenientes na causa á audiencia previa ao xuízo derivado do proceso iniciado polo Estado o pasado mes de xullo para reclamarlle á familia Franco a propiedade do pazo de Meirás. A audiencia, que terá lugar o próximo 31 de xaneiro ás 10 horas, ten como obxecto tentar alcanzar un acordo ou transacción entre as partes. Nela, segundo indica a letrada na resolución, tamén se examinarán as cuestións que poidan impedir o seguimento do proceso e se fixarán “con precisión” o obxecto do preito e “os extremos de feito e de dereito sobre os que exista controversia”. Ademais, durante a audiencia poderase propoñer e admitir proba e examinar “as cuestións que, con carácter excepcional, a lei prevé que se poidan expor”.

 

A letrada tamén informa as partes da posibilidade de recorrer a unha negociación para tentar solucionar o conflito, “incluído o recurso a unha mediación”. Nese caso, deberán informar na mencionada audiencia da súa decisión e explicar as súas razóns. Contra a resolución cabe presentar recurso de reposición nun prazo de cinco días.

El Juzgado fija la audiencia previa al juicio sobre el pazo de Meirás

 

26/09/2019.- La letrada del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha convocado a las partes intervinientes en la causa a la audiencia previa al juicio derivado del proceso iniciado por el Estado el pasado mes de julio para reclamarle a la familia Franco la propiedad del pazo de Meirás. La audiencia, que tendrá lugar el próximo 31 de enero a las 10 horas, tiene como objeto intentar alcanzar un acuerdo o transacción entre las partes. En ella, según indica la letrada en la resolución, también se examinarán las cuestiones que puedan impedir el seguimiento del proceso y se fijará “con precisión” el objeto del pleito y “los extremos de hecho y de derecho sobre los que exista controversia”. Además, durante la audiencia se podrá proponer y admitir prueba y examinar “las cuestiones que, con carácter excepcional, la ley prevé que puedan plantearse”.

 

La letrada también informa a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, “incluido el recurso a una mediación”. En ese caso, deberán informar en la mencionada audiencia de su decisión y explicar sus razones. Contra la resolución cabe presentar recurso de reposición en un plazo de cinco días.

 

social youtube xornalgalicia   feed-image