Mar Sánchez Sierra pretende engañar a Xornal Galicia y la Comisión de Transparencia con datos erroneos o falsos.

Información
Galicia | 22 Septiembre 2019 | 2575 votos | Correo electrónico | Imprimir

 

SEGUNDO - O 16 de agosto de 2019, Miguel Ángel González Delgado presentou un escrito de solicitude de acceso a información pública.

Analizada a solicitude de acceso á información pública formulada e visto que a información que solicita entra dentro do ámbito das funcións da Subdirección Xeral de Xestión e Coordinación de Medios segundo o artigo 3 do Decreto 76/2017, do 28 de xullo, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes de Presidencia da Xunta de Galicia, solicitouse a documentación á dita Subdirección.

TERCEIRO - A Subdirección Xeral de Xestión e Coordinación de Medios remitiu informe de data 11 de setembro de 2019, segundo o que:

ASUNTO: RESPOSTA A SOLICITUDE DA SUBDIRECCIÓN XERAL DE RÉXIME XURÍDICO DA SECRETARÍA XERAL DE MEDIOS 

C Grupo de Empresas deC Grupo de Empresas deComunicación, Marketing e Investigación, SA.  marca BAP CONDE son os seguintes:

Contratos derivados do Acordo Marco 2017-2018 de creatividade:

 

DESCRICIÓN PERFIL DO CONTRATANTE

Día internacional dos animais

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N = 58954&OR=141&801&S=C&lang=gl 

b) contratos derivados de Acordo Marco 2017-2018

DESCRICIÓN PERFIL DO CONTRATANTE

Día de Galicia, 25 xullo https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N= 181777 &OR=141&ID=801&S=C&lang=gl 

23 de abril, día

DESCRICIÓN PERFIL DO CONTRATANTE

Campaña 25 de novembro, día internacional contra a violencia de xénero (2018)

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N= 422908 

Campaña 3 de decembro, día internacional das persoas con discapacidade (2018)

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N = 428322 

DESCRICIÓN PERFIL DO CONTRATANTE

Creatividade para campaña de promoción de recursos turísticos, naturais, culturais e gastronómicos de Galicia (2017)

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N= 179604

Creatividade para campaña sobre seguridade viaria en Galicia

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N = 224983

Creatividade para unha campaña de comunicación sobre paisaxismo (2018)

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion? N= 2 7 9 9 0 4T

 

A secretaria xeral de Medios

A secretaria xeral de Medios(por substitución, segundo Acordo do 5 de novembro de 2018, do Vicepresidente eConselleiro de Presidencia e Administracións Públicas)

O subdirector xeral de Réxime Xurídico

Enrique González Murga

Adjuntos:
ArchivoDescripción
Descargar este archivo (resolucionconlinkserroneos.pdf)resolucionconlinkserroneos.pdf 

Y esto es solamente una Pipa del Contenedor de Pipas, refiriéndonos al dispendios de dinero público en la Secretaría de Medios cuyas adjudicaciones estan utilizadas de forma discriminatoria y partidista a dedo comod enuncian decenas de medios de comunicación, que Mar Sánchez Sierra se niega a informar censurando los datos de derecho público.

social youtube xornalgalicia   feed-image