Imprimir

Piden o cese do Director da CRTVG por tela convertida na alfombra política de Feijoo e do PPdeG cos cartos de todos os galegos/as

Información
Galicia | 01 Julio 2016 | 5802 votos - Registrese para votar
social youtube xornalgalicia   feed-image

O COMITÉ INTERCENTROS DA CRTVG ESIXE O CESE DO DIRECTOR XERAL POLA SÚA INTERVENCIÓN DE ONTE EN COMISIÓN PARLAMENTARIA. CRTVG se hizo cargo en sus cuentas de 248.000 EUROS que fueron entregados a un programa contratado por el mismo ente autonómico y DIRIGIDO POE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LAS OPOSICIONES.

A representación sindical nega tallantemente a intimidación a traballadores na protesta na redacción contra a manipulación informativa

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2016.- O Comité Intercentros da Corporación RTVG solicita o cese do actual director deste medio público por promover a vulneración de dereitos fundamentais no eido dun servizo público esencial.

A representación sindical considera inaceptables as explicacións ofrecidas por Alfonso Sánchez Izquierdo no seo da Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación RTVG a preguntas do deputado do PSdeG, Xosé Luis Méndez Romeu, sobre a ausencia nos informativos da TVG dos audios do escándalo das gravacións ao Ministro do Interior, e que motivaron -como expuxo o parlamentario socialista- unha protesta do persoal na redacción a convocatoria do Comité Intercentros.

 

O Comité Intercentros está firmemente convencido de que os medios públicos de Galicia non poden estar dirixidos por persoas que permiten a intimidación permantente e diaria de profesionais da información para que accedan á manipulación informativa, da que tamén facemos responsable á Directora de Informativos, Pilar Bemúdez. Á representación sindical sorpréndelle que o Director Xeral tente xustificar no Parlamento a vulneración do dereito fundamental a comunicar e recibir información veraz“ con argumentos tan vagos como o de que “as fontes das gravacións ao Ministro do Interior non procecían de sumarios”, cando ese material sonoro si se emitíu nos informativos da Radio Galega e, ademais, resulta unha práctica habitual na Televisión de Galicia asumir e emitir contidos semellantes cando prexudican á oposición.

Igualmente, para o pleno do Comité é inaceptable que Sánchez Izquierdo anuncie no Parlamento que vai promover a violación de dereitos fundamentais executando medidas intimidatorias moi serias, como “poñer un entorno de vixilancia ata que se aclare a situación” en clara vulneración do dereito fundamental “de reunión pacífica e sen armas”; medidas como “abrir un entorno de investigación”, que o comité considera “de parte” e sen garantías, co obxectivo de intimidar á representación sindical e crear un pano de fume que xustifique a non investigación das razóns polas que se omitiron os audios das gravacións ao Ministro por un lado, e coa intención de impedir “expresar e difundir libremente os pensamentos, ideas e opinións” por outro; ou decisións como “aprazar as reunións e conversas co comité de empresa”, en agresión á liberdade sindical é á lexislación laboral en vigor.

O Comité Intercentros da Corporación RTVG rexeita rotundamente as acusacións do Director Xeral de “intimidación directa” a xornalistas e profesionais, aos que este órgano está a amparar a cotío polas intimidacións permanentes ás que lles someten coa intención de forzarlles a que accedan a exercicios de manipulación informativa amparados por Sanchez Izquierdo. De feito, o propio Director Xeral recoñeceu na comisión de control parlamentario que, despois de cinco anos, non existe data para darlle cumprimento ao artigo 36 da lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, que establece a obriga de elaborar Estatuto Profesional para a Corporación RTVG e o Consello de Informativos.

Precisamente, para o Comité Intercentros a evidencia máis clara da falsidade das acusacións vertidas por Alfonso Sánchez Izquierdo contra o Comité sobre “intimidacións a xornalistas e profesionais” é o feito de que a representación sindical conte con 380 sinaturas de empregados e empregadas da CRTVG solicitando a posta en marcha dese Estatuto Profesional e do Consello de Informativos, que o vindeiro luns lle entregaran ao Consello de Administración nunha xuntanza programada con ese órgano.

A reunión do Comité Intercentros co Consello de Administración da Corporación RTVG forma parte das medidas da representación sindical, a instancias dos profesionais e as profesionais do medio, para solicitar o compromiso político para a democratización definitiva dos medios públicos de comunicación de Galicia. Dentro destas accións, o comité organizou hai unhas semanas unha charla-coloquio na Facultade de Comunicación ofrecida por un representante do Consello de Informativos de Televisión Española e que para o Director Xeral foi o xerme da protesta celebrada o pasado xoves na redacción da TVG. O Comité Intercentros manifesta que o único xerme da protesta foi o descontento xeralizado entre o persoal polo serio descrédito que representa para os intereses da CRTVG e para os seus profesionais a grave manipulación informativa que supón, entre outras moitas cousas, a omisión inxustificada dos audios gravados no caso do escándalo que afecta ao Ministro do Interior en Funcións.

O Comité Intercentros poñerá en coñecemento da Inspección de Traballo as medidas anunciadas polo Director Xeral en sede parlamentaria de “aprazar as conversacións e reunións co Comité de Empresa”, por consideralas unha grave vulneración dos dereitos da representación sindical e da obriga legal de respectar o marco de representación legal establecido na empresa, en cumprimento da Lei Orgánica de Liberdade Sincial.

A representación sindical denuncia que de ser certas “as graves crises emocionais de algúns traballadores” das que informa o Director Xeral, non foran comunicadas na xuntanza do Comité de Seguridade e Saúde Laboral celebrado onte.

 

CRTVG se hizo cargo en sus cuentas de 248.000 EUROS que fueron entregados a un programa contratado por el mismo ente autonómico y DIRIGIDO POE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LAS OPOSICIONES

14791 Votos

Tiempo estimado de lectura de este artículo : 8 - 15 minutos
alfonso sanchez izquierdoPladesemapesga esta valorando poner los hechos en conocimiento del Juzgado de Guardia por las presuntas evidencias de delito de presunta corrupción.  
Se atribuyen los hechos a; Director de la CRTVG Alfonso Sánchez Izquierdo. DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIZOS XURÍDICOS: Jesús García Porto DIRECTOR XERENTE DA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN E ADMINISTRACIÓN XERAL: Miguel Rodríguez Barrio DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: Jorge Varela Fernández Xefa do Servizo de Nóminas e Seguridade Social: María Luz Martin Hidalgo Xefe do Servizo de Seguridade Laboral e Relacións Laborais: Rodrigo López Asorey Relación circunstanciada de los hechos: PRIMERO.- Según nota de prensa del Comité Interempresas da CRTVG, TVG e RTG, emitida el 9 de febrero de 2012, se acompaña como documento2, la televisión pública de Galicia CRTVG se hizo cargo en sus cuentas de 248.000 EUROS que fueron entregados a un programa contratado por el mismo ente autonómico y DIRIGIDO POE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LAS OPOSICIONES y que reproducimos así: NOTA DE PRENSA: TVG PAGA 248.000 EUROS POR UN PROGRAMA DIRIXIDO POLO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DAS OPOSICIÓNS Os representantes dos traballadores da CRTVG consideran pouco ética esta relación mercantil, que sementa aínda máis dúbidas sobre a imparcialidade duns tribunais que foron escollidos a dedo pola dirección da Compañía Santiago de Compostela, a 9 de febreiro de 2012 O pasado 25 de decembro a Televisión de Galicia empezou a emitir unha serie divulgativa titulada “Sentidos contados”, unha produción, integrada por trece capítulos de media hora de duración e corenta e oito microespazos de cinco minutos cada un, realizada por Cetali Audiovisuais S.L., empresa ubicada en Vilagarcía. O director desta serie, pola que a TVG desembolsou preto de 250.000 euros, é Lois Celeiro, xefe do Gabinete de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela e presidente do Tribunal 1 das oposicións ao ente público que se están a desenvolver nestes momentos. O Comité Interempresas da CRTVG denuncia a falta de ética desta relación mercantil, que pon en dúbida a imparcialidade e a obxectividade do máximo representante dun dos tribunais encargados de avaliar aos aspirantes ás 193 prazas que se ofertan. A representación legal dos traballadores da Compañía lembra que xa rexeitou a composición destes tribunais, escollidos a dedo polo Director Xeral da CRTVG, en xuño do ano pasado, por considerar inaceptable a ausencia nos mesmos de profesionais dos medios de comunicación. O Comité manifestou tamén daquela a súa preocupación pola participación nos órganos encargados de avaliar o proceso de selección de maxistrados do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, xa que centos de traballadores da casa teñen interpostas demandas de recoñecemento de dereitos que en última instancia haberán de pasar polo alto tribunal galego. Comité Interempresas da CRTVG, TVG e RTG SEGUNDO: A Televisión de Galicia externaliza en bloque as retransmisións por primeira vez na súa historia O Comité Interempresas da CRTVG denuncia a convocatoria dun concurso público para cubrir este servizo mentres as unidades móbiles propias están paradas y sin ser utilizadas. Santiago de Compostela, a 10 de setembro de 2014. Esta concesión o servicio raya o infringe literalmente la prevaricación administrativa al otrogar un servicio que dispone de recursos propios abandonados, lo que deja al descubierto la forma y modo de presuntamente escamotear dinero público que pagamos todos los ciudadanos. Se aporta Nota de Prensa, como documento3 y documentos de las concesiones como Documento3-A y documento3-B. Dicen os socialistas nunha nota de prensa…, se adxunta como documento4. “ que o control marcado polo presidente da Xunta a este ente o ten convertido nun “medio decadente ao servizo do goberno”, que “nin informa, nin entretén nin é competitivo”.

TERCERO.- Al menos en los siguientes procedimientos pagados con dinero público o abogados del estado: La Compañía de Radio-Televisión de Galicia (CRTVG) es un ente público con personalidad jurídica propia creado por la Ley de Galicia 9/1984, de 11 de julio de 1984 DOG Núm. 33Martes, 18 de febrero de 2014 Pág. 6785 V. Administración de justicia Juzgado de lo Social número 3 de Santiago de Compostela EDICTO (170/2012). Sentencia. Santiago de Compostela, 23 de enero de 2014 Vistos por Mª del Carmen Barcala Barreiro, magistrada jueza sustituta del Juzgado de lo Social número 1 de los de Santiago de Compostela, los presentes autos registrados con el número indicado, seguidos en materia de cantidad, promovidos a instancias de Carlos Jiménez Díaz, asistido por el letrado Sr. Rodríguez Feixoo, frente a Televisión de Galicia, S.A. (TVG), Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), debidamente representadas por la letrada Sra. Seoane Pesqueira Fallo que se estima íntegramente la demanda planteada por Carlos Jiménez Díaz frente a Televisión de Galicia S.A., Compañía de Radio Televisión de Galicia..en consecuencia, condeno a Televisión de Galicia, S.A. a abonar a Carlos Jiménez Díaz la cantidad de 1.716,86 euros en concepto de diferencias retributivas correspondientes a los meses de enero y febrero de 2011, cantidad que deberá incrementarse con el 10 % de intereses del artículo 29.3 del Estatuto de los trabajadores por demora en el pago. Santiago de Compostela, 28 de enero de 2014. La secretaria judicial Otra sentencia... http://www.xornalistas.com/imxd/noticias/doc/1401445733Sentenza_T.S.X._Galiza_Conflict.pdf Nos últimos meses o ente público pola nefasta xestión dos seus responsables guiados por tintes políticos afrontan o maior número de denuncias e protestas desde a súa posta en marcha. Os despidos marcan un novo repunte na súa xudicialización. Primeiro foron os paros dentro da propia CRTVG, logo as protestas na rúa diante do edificio de San Caetano en Santiago e despois o despido de 50 traballadores das delegacións. O despilfarro en letrados pagados con cartos públicos viviu o seu millor momento de PRSUNTA PREVARICACIÖN nas sentencias polo desconto do 5% do salario e a convocatoria dunhas oposicións que non gustan a ninguén, mentres os traballadores afrontaban o pago dos letrados os responsables do ente público utilizaban de forma busiva os letrados financiados con cartos públicos, entre eles os dos propios traballadores. De feito, os respobsales da dirección da CRTVG tiveron que enfrontarse a xuízo por varios despidos en Vigo, Madrid, Ourense e Pontevedra, a unha reunión coa inspección de Traballo polo peche da delegación de Ferrol e a unha demanda colectiva no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia polo peche das delegacións e traslado de persoal, todos eles perdidos e ganados polos traballadoresm pleitos estes tamén financiados con cargo aos cartos públicos. Moitos dos que se presentarán a estas probas xa denuncian a través das redes sociais a "imposibilidade" de sacar unhas oposicións que están case que "amañadas" ou que as preguntas do exame "xa se poden comprar por eBay", ironías aparte. CUARTO.- Pero o mais SANGRANTE E GRAVE e que os responsables da CRTVG financiando con cartos públicos en claro uso e abuso dos servicios xurídicos do estado invaden a intimidade dos traballadores co fin de humillalos e coñecer as cousas que pertenecen a súa intimidade. O TSXG declara ilegal a vixilancia do correo persoal realizada pola dirección da CRTVG 29 maio 2014 O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) vén de invalidar os cinco artigos máis polémicos da resolución ditada pola dirección da CRTVG o pasado 10 de xaneiro, nos que establecía a posibilidade de monitorizar as comunicacións electrónicas de todo o persoal da compañía, comezando pola vixilancia das súas contas de correo electrónico e o uso que facían de Internet. A Central Unitaria de Traballadores (CUT), maioritaria no comité de empresa, presentou a comezos de abril unha demanda de conflito colectivo ante o TSXGpor esta norma interna, por considerala un "exercicio abusivo do control empresarial". O TSXG dálle a razón ao sindicato na súa demanda, deixando sen efecto as medidas adoptadas, pois subliña que a CRTVG vulnerou o dereito do Comité de Empresa a emitir informe previo para defender e representar os intereses dos traballadores e traballadoras cando impuxo a medida de xeito unilateral e obviando á lexislación que ampara negociación colectiva. Na súa reclamación, o sindicato tamén denunciaba o que entendía como un ataque ao seu dereito á intimidade e que violaba o segredo das comunicacións. Ademais, os e as xornalistas da CRTVG sinalaban que a empresa conculcaba deste xeito a liberdade de prensa, o segredo profesional e a confidencialidade das fontes de información. O alto tribunal xa non entra a valorar estes aspectos, dada a gravidade do incumprimento do método que a empresa debe seguir para aprobar unha norma deste tipo. A sentenza baséase tanto no incumprimento do Estatuto dos Traballadores coma do Convenio Colectivo da CRTVG, nos que se recolle a obriga da dirección da empresa de "informar previamente" ao Comité de Empresa "sobre as decisións que adopte ao respecto da organización do traballo" e tamén o dereito do Comité de "presentar un informe á empresa con carácter previo á execución das decisións que adopte nos casos de implantación ou revisión dos sistemas de control do traballo". Para Raquel Lema, responsable da CUT na CRTVG, “non é só unha magnífica noticia para as profesionais da información que traballan na CRTVG, senón para a clase traballadora en xeral e para o sindicalismo. Calquera medida colectiva deste tipo que as empresas pretendan impoñer sen negociar coa representación sindical será inválida”. Lema salienta a este respecto que “neste momento no que, sobre todo a raíz da última reforma laboral, a negociación colectiva perdeu moita forza, que todo un TSXG lle diga á empresa que ten a obriga de informar e consultar coa representación sindical normas que afectan ao desenvolvemento do traballo de todos os empregados e empregadas é darlle un valor á negociación colectiva que a empresa lle intentou negar”. A sindicalista lembra que neste proceso “negóusenos mesmo o dereito a negociar” e subliña que a sentenza “pon en evidencia o autoritarismo da dirección da CRTVG e a fasciscitación das relación laborais. O TSXG deixa claro que así non se poden facer as cousas, que aínda hai unha marxe moi grande para a negociación colectiva, e que nin coa reforma laboral perdemos este dereito". A normativa imposta pola dirección da compañía xerou inmediatas críticas entre as traballadoras e traballadores, antes as que a empresa se xustificou repetindo que o obxectivo era "protexer a información da organización e o bo desenvolvemento da súa actividade". O propio Alfonso Sánchez Izquierdo, cando foi interpelado no Parlamento por esta decisión, defendeu que é unha práctica habitual en moitas empresas. Porén, dende a CUT, ademais de denunciar que se trataba dun "exercicio abusivo do control empresarial", sinalaron en máis dunha ocasión que a medida respondía á preocupación da dirección do ente ante a crecente actividade de denuncia que os e as traballadoras estabas a realizar "dunha política sistemática de manipulación informativa". Consideraban, así mesmo, que a medida, ademais de "establecer un réxime de terror no que as pautas contidas na Resolución están redactadas dunha maneira tan ambigua que provocan pánico a posíbeis sancións entre o cadro de persoal”, pretendía limitar a capacidade dos e das xornalistas de investigar e publicar asuntos incómodos para o Partido Popular: “Quen pode, por exemplo, confiar nunha xornalista do medio para realizar unha denuncia de corrupción política confidencial e contrastada en calquera calquera Concello do PP cando todas as súas comunicacións están á vista de Dirección Xeral, principal adalide do partido no Goberno neste centro de traballo?”. Calificación jurídica de los hechos CÓDIGO PENAL, CAPÍTULO VII, De la malversación, sin perjuicio de otros delitos concurrentes o conexos imputables los aquí denunciados que regalan dinero mediante inducción partidista o por amistad de supuestos derechos que son siempre personales, particulares y privados, de tal manera que hacen uso de recursos públicos para su beneficio, y también, no debe olvidarse, para el de letrados institucionales que hacen un muy considerable negocio jurídico sin riesgo o coste alguno y, en aquel entonces, con expectativas interesantes para ellos. Señalamos la absoluta descoordinación y ausencia total de criterio común por parte de los distintos responsables siendo destacable por su coherencia y superioridad el mantenido por el Juzgado de la Magistratura de Trabajo dando lugar a la Sentencia xxxxx cuyo demandante Gonzalo Soto y xxxxxx extremadamente elocuente al motivar que demandan cada uno de ellos 150.000 euros (CIENTO CINCUENTA MIL EUROS) por derechos que son siempre personales, particulares y privados, de tal manera que hacen uso de recursos públicos para su beneficio, y también, no debe olvidarse, para el de letrados institucionales que hacen un muy considerable negocio jurídico sin riesgo o coste alguno y, en aquel entonces, con expectativas interesantes para ellos. El y los; Director de la CRTVG Alfonso Sánchez Izquierdo. DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIZOS XURÍDICOS: Jesús García Porto DIRECTOR XERENTE DA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN E ADMINISTRACIÓN XERAL: Miguel Rodríguez Barrio DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: Jorge Varela Fernández Xefa do Servizo de Nóminas e Seguridade Social: María Luz Martin Hidalgo Xefe do Servizo de Seguridade Laboral e Relacións Laborais: Rodrigo López Asorey , como “demandados y demandantes no podían ser defendidos y representados a nuestro entender por el Letrado de la Comunidad de la Xunta de Galicia o pagados los letrados con dinero público, sino que había de integrar la postulación en la forma ordinaria, esto es, mediante Abogado y Procurador colegiados, de su elección“, al igual que le correspondería a cualquier ciudadano por sus responsabilidades personales, y al igual que pagaron y soportaron los demandantes y demandados por los ahora denunciados y buena muestra de ello son los antecedentes de los 7 ediles de Santiago de Compostela: Condenados siete ediles del PP de Santiago El juez ha decidido condenar por prevaricación a los siete concejales del PP miembros de la Junta de Gobierno Municipal de Santiago de Compostela que acordaron que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de defensa de su compañero de corporación Adrián Varela, implicado a su vez en el caso Pokémon y quien presentó su dimisión el pasado lunes. La condena impuesta a los siete concejales es de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. Precisamente, la Fiscalía había mantenido su petición de nueve años de inhabilitación para los siete ediles al término del juicio celebrado en el juzgado de lo penal número 1 el 19 de mayo. En este caso, según se ha publicado, los condenados, al igual que los ahora denunciados, las defensas de sus errores intencionados y palmarios fueron o han sido pagadas con fondos públicos, lo que evidencia más aún la malversación de caudales públicos, sin perjuicio de que también lo sea, extremadamente grave y perversa, la utilización de letrados institucionales o privados pero también pagados con fondos públicos para litigar por supuestos derechos particulares de sus irresponsables procederes y en todo caso personales, particulares y privados de tintes políticos partidistas como sin duda lo es el honor de los perjudicados en ambos procedimientos en los que la calificación jurídica ha de ser idéntica. El derecho europeo comunitario no puede tolerar, ni mucho menos aún amparar, las prácticas malversadoras, corruptas y corruptoras, objeto de esta denuncia inducidas al amparo del uso y abuso de los servicios jurídicos con dinero público. Sostenemos que ningún cargo público puede demandar “gratis total” por su intencionados errores personales pero ningún partido político actúa, ni siquiera critica públicamente al pertenecer todos ellos al consejo de Administración del Ente Público con jugosos ingresos que dejarían boquiabierto el mejor de los emprendedores hoy tan de moda, tolerando la malversación en demandas y contra demandas por derechos personales inducidos por el color político de turno en el ente público, práctica perversa inconcebible en otros países europeos. Si los cargos públicos pueden disponer de letrados institucionales o pagados con dinero público para defender sus responsabilidades personales se les permitirá amedrentar a su personal bajo su mando o responsabilidad y a demandar a quien pueda publicar datos relevantes sobre corrupción. Estamos estudiando procedimientos e instancias europeas para plantear el problema de tal manera que en el futuro los fiscales deban actuar eficazmente de oficio contra quien malversa costas judiciales. Solicitados desmentidos o aclaraciones, declinaron responder

Categoría: Galicia
Visto: 5802