Información
Galicia

Os socialistas repartiron a TARTA DIPUTACIONAL onde votaron todos a favor de subirse escandalosamente as retribucións e asesores para igualarse a Ines Rei no Concello

Información
24 Julio 2019 333 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

O pleno da Deputación da Coruña aproba a proposta de organización do goberno provincial

O pleno da Deputación da Coruña aprobou hoxe a proposta de organización do goberno provincial para o funcionamento da institución no mandato 2019-2023. SE NEGARON A INFORMAR SOBRE QUE CUANTÍA SE SUMARA AS QUE XA RECIBEN NOS SEUS CONCELLOS CORRESPONDIENTES, teñen medo a unha manifestación popular. Para pensions non ai cartos pero para subirse os seus "SOBRESUELDOS" sobran...

Todos os puntos da orde da día foron aprobados por unanimidade de todos os grupos políticos, agás o PP que se abstivo no punto das delegacións de competencias do pleno na Xunta de Goberno e na designación de representantes da Deputación en distintos organismos. O deputado de Marea Atlántica, Alberto Lema, abstívose no punto 7 da Orde do Día sobre o réxime de sesións, aínda que posteriormente aclarou a súa vontade de se abster no punto 11, no que se recollen as retribucións da corporación, punto no que votou favorablemente durante a sesión.

 

O pleno aprobou a creación de nove comisións informativas, unha máis que no anterior mandato, que estarán presididas polos seguintes deputados/as:

1. Deputado de Economía, Facenda, Contas, Persoal e Réxime Interior: Don Antonio Leira Piñeiro (PSOE)

2. Deputada de Benestar Social e Educación: Dona Ana Lamas Villar (PSOE) Baixo a supervisión da deputada responsable desta área, atribúese delegación especial en materia de Educación a Dona Sandra González Castro (PSOE)

3. Deputado de Promoción Económica e Asistencia a Municipios: Don José Blas García Piñeiro (PSOE). Baixo a supervisión do deputado responsable desta área, atribúese delegación especial en materia de Asistencia a Municipios a Don José Manuel Lage Tuñas (PSOE).

4. Deputado de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio Histórico e Cultural: Don Xosé Regueira Varela (BNG)

5. Deputado de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais: Don José Manuel Pequeño Castro (PSOE)

6. Deputado de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística: Don Xosé Xurxo Couto Rodríguez (BNG). Baixo a supervisión do deputado responsable desta área, atribúese delegación especial en materia de políticas de igualdade e normalización lingüística a Dona María del Carmen Muiño Filgueira (BNG)

7. Deputada de Deporte e Xuventude: Dona Cristina Capelán Cancelo (PSOE). Baixo a supervisión da deputada responsable desta área, atribúese delegación especial en materia de xuventude a dona Sandra González Castro (PSOE).

8. Deputado de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento: Don Xosé Luis Penas Corral (BNG)

9. Deputado de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible: Don José Ramón Rioboo Castro (PSOE)

As delegacións xenéricas que se outorgan comprenden, no ámbito das áreas asignadas, a dirección, inspección e impulso de obras e servizos, así como a execución das disposición de carácter xeral e dos actos e acordos dos órganos de goberno, coidando da súa publicación e podendo recabar para tales tarefas os asesoramentos técnicos necesarios. Atribúese aos deputados delegados a facultade de asinar os protocolos e convenios relativos ás materias delegadas.

As comisións reuniranse unha vez ao mes e estarán integradas por doce deputados/as, dos cales cinco pertencerán ao Grupo Popular, catro ao Grupo Provincial Socialista, un ao Grupo do BNG, un ao de Marea Atlántica e un de Alternativa dos Veciños.

O portavoces dos diferentes grupos políticos no Pleno, que seguirá celebrándose con periodicidade mensual o último venres de cada mes serán: Rosa Gallego Neira (PP), Bernardo Fernández Piñeiro (PSOE e portavoz do Goberno provincial), María del Carmen Muíño Filgueira (BNG), Alberto Lema Suárez (Marea Atlántica) e Ángel García Seoane (Alternativa dos Veciños).

A Xunta de Goberno reunirase o primeiro e o terceiro venres de cada mes e estará integrada polo presidente, Valentín González Formoso (PSOE) e os dez deputados seguintes: Xosé Regueira Varela (vicepresidente.BNG), Cristina Capelán Cancelo (PSOE), Bernardo Fernández Piñeiro (PSOE), José Blas García Piñeiro (PSOE), Ana Lamas Villar (PSOE), Antonio Leira Piñeiro (PSOE), José Manuel Pequeño Castro (PSOE), José Ramón Rioboo Castro (PSOE), Xosé Xurxo Couto Rodríguez (BNG), Xosé Luis Penas Corral (BNG).

Réxime de retribucións e indemnizacións

O réxime retributivo da corporación recupera os niveis de 2011. O presidente terá unhas retribucións anuais brutas de 71.523,20 €, mentres que as do vicepresidente serán de 63.000 euros anuais. Os deputados con dedicacións exclusivas terán unhas retribucións de 60.426,57 euros brutos ao ano, mentres que as medias dedicacións supoñen 30.213,28 € anuais.

O pleno aprobou 15 dedicacións exclusivas e 2 parciais por un importe total de 980.495,17 euros anuais.

As indemnizacións por asistencia a pleno serán de 591 euros, mentres que as das comisións informativas e Xunta de Goberno serán de 370 euros. Cando coincida no mesmo día máis dunha sesión dos órganos colexiados terán dereito a percibir unha soa asistencia.

O pleno aprobou tamén un total de 27 postos de persoal eventual

Nomeamento de representantes da Deputación en organismos

O pleno aprobou tamén o nomeamento dos representantes da Deputación en diferentes organismos, segundo o seguinte cadro:

ORGANISMO

REPRESENTANTE/S

Biblioteca do Real Consulado

Xosé Xurxo Couto Rodríguez

Comisión de seguimento do Convenio de Colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, Federación Galega de Municipios e Provincias e As Deputacións Provinciais en materia de Emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais, para a creación e implantación dos grupos de Emerxencias Supramunicipais

José Ramón Rioboo Castro

Comisión Galega de Cooperación Local

Valentín González Formoso

Comisión Galega de Protección Civil

José Blas García Piñeiro

 Comisión institucional no Marco do Protocolo de colaboración de desenvolvemento do Pacto Local para a xestión do Ciclo Urbano da Auga entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Xunta de Galicia

José Ramón Rioboo Castro

 Comisión provincial de colaboración do Estado coas Corporacións Locais

Valentín González Formoso

 Comisión provincial de Violencia de Xénero da Coruña

María del Carmen Muiño Filgueira

Comisión Superior de Urbanismo de Galicia

Valentín González Formoso

Consello de Administración de Portos de Galicia

Bernardo Fernández Piñeiro

Consello de Administración de Xestur, S.A.

Valentín González Formoso

Consello Territorial da Axencia Turismo de Galicia

Xosé Regueira Varela

Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria da Coruña capital e provincia

José Manuel Lage Tuñas

Consorcio do Depósito Franco do Porto da Coruña

Bernardo Fernández Piñeiro

José Manuel Lage Tuñas

Antonio Leira Piñeiro

 Consorcio Provincial da Coruña para a prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento

Valentín González Formoso

Xosé Luis Penas Corral

José Ramón Rioboo Castro

Cruz Vermella Española (Comité Provincial)

Ana Lamas Villar

 Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP)

Valentín González Formoso

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

José Ramón Rioboo Castro

Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña (FAEPAC)

Valentín González Formoso

Cristina Capelán Cancelo

María del Carmen Muiño Filgueira

José Ramón Rioboo Castro

Fundación Camilo José Cela

Valentín González Formoso

Fundación Escola Universitaria de Relacións Laborais da Coruña (Padroado)

Cristina Capelán Cancelo

 Fundación Eugenio Granell

Milagros Castro Sánchez

Fundación  EXPONAV

Valentín González Formoso

Fundación GALICIA - EUROPA

Valentín González Formoso

Fundación  GONZALO LÓPEZ ABENTE

Xosé Xurxo Couto Rodríguez

Fundación Gonzalo Torrente Ballester

Ana Lamas Villar

Fundación Privada Democracia y Gobierno Local

Valentín González Formoso

Fundación Rosalía de Castro

Xosé Xurxo Couto Rodríguez

Fundación Terra de Trasancos

Ana Lamas Villar

Fundación Universidade da Coruña -  FUAC

José Manuel Lage Tuñas

 Instituto Feiral da Coruña (IFECO)

José Manuel Lage Tuñas

Antonio Leira Piñeiro

Mesa Provincial de Comercio Local

José Blas García Piñeiro

Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón (Padroado)

Xosé Xurxo Couto Rodríguez

Museo do Pobo Galego (Xunta Rectora)

Xosé Xurxo Couto Rodríguez

Parque Natural Complexo DUNAR de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán

Sandra González Castro

Parque Natural das Fragas do Eume (Xunta Rectora)

José Ramón Rioboo Castro

Parque Natural das Illas Atlanticas (Padroado e Xunta Consultiva)

Xosé Regueira Varela

Red Española de Turismo Ingustrial (RETI)

Xosé Regueira Varela

Reserva da Biosfera  “MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO”

Cristina Capelán Cancelo

Bernardo Fernández Patiño

Xosé Regueira Varela

José Ramón Rioboo Castro

Sección de EELL con aguas minerales y termales de la FEMP

Xosé Regueira Varela


La Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago emite Auto de Procesamiento contra Miguel Delgado para darle proceso a la Querella de Mar Sánchez Sierra..."que exige 150.000 euros, y borrar toda la información pública del PPdeG su nombre y cargos públicos.."  y de postre METERLO EN LA CÁRCEL UN MÍNIMO DE OCHO AÑOS Y MEDIO (+) por que...

Xornal Galicia esta libre de periodistas "mermeleros"..nos negamos a recibir fondos públicos a dedo y sin concurrencia pública "...(+)- Convenios...(+)  - Diario.es(+) - Xunta.(+) - XornalGalicia.(+) - Google...(+)  - Tercera...(+)  - Público.es(+)Cuac FM(+)  
Todas las querellas y denuncias contra Miguel Delgado y Pladesemapesga van encaminadas a que se borre la información veraz, constratada y documentada del Partido Popular de Galicia...SOS Internacional.+ 
Según Javier Marzal Mercader  los funcionarios públicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad) ver artículo completo..(+).

ARDICES DOCUMENTALES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE PROPEREN LAS QUERELLAS CRIMINALES CONTRA MIGUEL DELGADO antecedentes y hechos literales documentados en resoluciones oficiales de la Xunta de Galicia

La notoriedad y el «negocio» de las querellas - ABC.es

La Sala Segunda del Supremo no se cansa se aclarar que no se puede basar una querella en recortes de prensa, un aldabonazo que ha recibido más de una vez la acusación popular por excelencia:

Finales del año 2017,-   Lo   Publicado por Xornal Galicia con los pdf descargables a finales del año 2017 meses antes de la "trama administrativa orquestada para que prosperara la querella criminal en manos de la Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago de Compostela Ana López-Suevos Fraguela ..   

15 de Marzo de 2018.- El día 15 de Marzo de 2018 Miguel Delgado presenta escrito de información pública PR-100A que es respondido por el 22 de Marzo de 2018 Secretario xeral Técnico de Sanidad-Sergas Sr Alberto Fuentes Losada el dia 22 de Marzo de 2018 suspendiendo el plazo para notificar al Sr Rafael Álvaro Millan Calenti. Copia descargable. 

23 del Marzo de 2018 .- Justo un día después de estas fechas el Sr Rafael Álvaro Millan Calenti presenta querella criminal contra Miguel delgado, sumándose asi a su excompañera de trabajo Sra Mar Sierra en SanidadCopia descargable. 

2 de Abril de 2018.-  se emite certificación de ACTO PRESUNTO del silencio administrativo producido.Copia descargable. 

18 del Mayo de 2018.-  El Secretario Xeral Técnico emite resolucion informando de las subvenciones públicas que recibe el Sr calenti desde la Xunta a la UDC donde es profesor asociado a la UDC que dice ;Copia descargable. 

Expediente AGRUP 2015/15 CICA-INIBIC, onde José Carlos Millán Calenti é coordinador dun dos 22 grupos que compoñen a agrupación,importe total concedido a agrupación 500.000 € (en tres anualidades: 100.000 € no ano 2015, 250.000 no ano 2016 e 150.000 no ano 2017) Copia descargable. 

...., en relación có expediente GPC 2014/082 no que figura como coordinador do grupo José Carlos Millán Calenti, importe total concedido 70.000 € (en tres anualidades: 17.500 € no ano 2014 e 2016 e de 35.000 € no 2015) (DOG núm. 202, 24.11.2017), en relación co expediente grupo referencia competitiva ED431C 2017/49 no que figura como coordinador do grupo José Carlos Millán Calenti, importe total concedido 200.000 € (en catro anualidades, do 2017 ao 2020, por importe cada unha delas de 50.000 €).Copia descargable. 

22 de Mayo 2018 ,- es admitida a trámite la querella criminal La Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago de Compostela Ana López-Suevos Fraguela contra Miguel delgado.- Copia descargable. 

03 de Agosto de 2018.-  curiosamente sin que nadie lo pidiese NI SOLICITASE y admitida la querella criminal por los datos certificados por el mismo , Secretario de Universidades Sr José Alberto Díez de Castro emite un nuevo certificado, desdiciendose de los anteriores en base a un supuesto error, afirmando que el Sr Millán Calenti no recibió ninguna subvención pública ni pertenece a ningún equipo de investigaciónCopia descargable. 

Solicitada petición expresa de que notificara al juzgado el "presunto error" se ha negado a día de hoy ( para no "fastidiarle el trámite de la querella criminal al Sr Rafael Álvaro Millán Calenti ), con lo que la querella sigue en curso procesal. Copia descargable.

Ver últimas amenzas de más querellas criminales contra Miguel Delgado. Se suma Jesús Palmou y Enrique Losada Puerto Coruña..(+)

Adjuntos:
ArchivoDescripciónTamaño
Descargar este archivo (35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF)35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF   168 kB
Descargar este archivo (36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF)36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF   153 kB
Descargar este archivo (actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf)actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf   186 kB
Descargar este archivo (burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf)burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf   221 kB

 El Periodista Miguel Delgado pone en conocimiento de las Principales Organizaciones Internacionales de defensa de los periodistas los ataques contra su persona por Instituciones de Galicia por ejercer la libertad de Prensa.

Puedes seguir este artículo en; @cayetanaAT @FeijooGalicia @_MartaGonzalez_ #secretariademedios @pp @ppdeg #ppdegalicia @xunta #xunta #retegal #amtega #eleccionesxunta @IdiazAyuso @idiazayuso2019 #retegal #amtega #bng #psdeg #enmarea #ciudadanos #feijoogalicia #galiciafeijoo @TurismoGalicia @Turgalicia @TurismoGalicia1) @turismoriasbaixas @PresumeDGalicia
@ppdegalicia #turismogalicia #costadamorte #xunta #xuntadegalicia #pp #ppdeg #ppdegalicia #riasbaixas #riasaltas #costadamorte #islascies #ascatedrais #ribeirasacra #ribeirasacra #vigo #lavozdegalicia #lacozdegalicia #mermeleros #cloacasperiodismo #TEM_RistoMejide #RistoMejide #TEM #FeijóoConVox #GaliciaSuma #EspañaSuma #EvoMorales #Bolibia #galiciafeijoo #feijoogalicia #turismogalicia #FeijóoConVox.

Otros articulos relacionados.....

Que teñen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Envíanos los datos a holgazan@acciónytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+