O Xulgado rexeita incorporar a Fomento como demandado no proceso pola cobranza abusiva de peaxes en Rande

Información
Galicia | 18 Julio 2019 | 2256 votos - Registrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

O Xulgado do Mercantil número 1 de Pontevedra rexeitou a solicitude da concesionaria da AP-9, Audasa, para que incorporase como parte demandada o Ministerio de Fomento no procedemento aberto por mor da demanda presentada pola Fiscalía contra a empresa por cobrar as peaxes íntegras durante as obras de ampliación da autoestrada na contorna da ponte de Rande, entre febreiro de 2015 e xuño de 2018. Audasa esixiu o chamamento ao proceso da entidade pública ao considerar que se vería “directamente afectada por unha eventual sentenza que acollese as pretensións da Fiscalía”.

 

O xuíz salienta no auto que o caso iniciado é “totalmente independente das condicións da concesión administrativa da autoestrada, do sistema legal de fixación de peaxes ou das potestades administrativas do Ministerio de Fomento”, pois do que se trata é “de avaliar a oportunidade de cobrar aos usuarios da AP-9 a totalidade da peaxe legalmente fixada, a pesar de que, debido a unhas obras, supostamente non se lles estaban prestando os servizos propios dunha autoestrada”.

 

“Trátase simplemente da relación comercial entre a concesionaria, Audasa, e os seus clientes, na que o Ministerio non ten máis interese que o abstracto que poida ter calquera autoridade en que os servizos públicos funcionen correctamente”, asegura o maxistrado. O titular do Xulgado do Mercantil número 1 de Pontevedra sinala que a actividade de explotación da AP-9 que realiza Audasa é “de carácter meramente comercial”, polo que as relacións que establece cos seus usuarios son “de carácter estritamente privado”. Por iso, conclúe que “calquera proceso no que se discuta sobre os avatares desas relacións está perfectamente constituído coa soa intervención de Audasa e os usuarios ou as entidades que poidan actuar defendendo os seus dereitos”. Ademais, o xuíz indica no auto que a pretensión da concesionaria tamén debe ser rexeitada “por unha cuestión esencialmente procesual”. Así, destaca que Audasa “non foi capaz de mencionar nun escrito de 17 páxinas que norma a habilita para instar a intervención provocada dun terceiro no proceso”.

 

***

 

El Juzgado rechaza incorporar a Fomento como demandado en el proceso por el cobro abusivo de peajes en Rande

 

18/07/2019.- El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha desestimado la solicitud de la concesionaria de la AP-9, Audasa, para que incorporase como parte demandada al Ministerio de Fomento en el procedimiento abierto a raíz de la demanda presentada por la Fiscalía contra la empresa por cobrar los peajes íntegros durante las obras de ampliación de la autopista en el entorno del puente de Rande, entre febrero de 2015 y junio de 2018. Audasa exigió el llamamiento al proceso de la entidad pública al considerar que se vería “directamente afectada por una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones de la Fiscalía”.

 

El juez subraya en el auto que el caso iniciado es “totalmente independiente de las condiciones de la concesión administrativa de la autopista, del sistema legal de fijación de peajes o de las potestades administrativas del Ministerio de Fomento”, pues de lo que se trata es “de evaluar la oportunidad de cobrar a los usuarios de la AP-9 la totalidad del peaje legalmente fijado, a pesar de que, debido a unas obras, supuestamente no se les estaban prestando los servicios propios de una autopista”.

 

“Se trata simplemente de la relación comercial entre la concesionaria, Audasa, y sus clientes, en la que el Ministerio no tiene más interés que el abstracto que pueda tener cualquier autoridad en que los servicios públicos funcionen correctamente”, asegura el magistrado. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra señala que la actividad de explotación de la AP-9 que realiza Audasa es “de carácter meramente comercial”, por lo que las relaciones que establece con sus usuarios son “de carácter estrictamente privado”. Por ello, concluye que “cualquier proceso en el que se discuta sobre los avatares de esas relaciones está perfectamente constituido con la sola intervención de Audasa y los usuarios o las entidades que puedan actuar defendiendo sus derechos”. Además, el juez indica en el auto que la pretensión de la concesionaria también debe ser rechazada “por una cuestión esencialmente procesal”. Así, destaca que Audasa “no ha sido capaz de mencionar en un escrito de 17 páginas qué norma la habilita para instar la intervención provocada de un tercero en el proceso”.