A Audiencia multa a unha muller por axudar a entrar como turistas a España a tres mulleres que ían exercer a prostitución en Noia

Información
Galicia | 12 Julio 2019 | 1944 votos | Correo electrónico | Imprimir

A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña condenou a unha muller a pagar unha multa de 7.200 euros como autora de tres delitos contra os cidadáns estranxeiros e absolveuna dos delitos de prostitución e contra os dereitos dos traballadores que lle imputaba a Fiscalía. O tribunal considera acreditado que a sospeitosa pactou con tres mulleres procedentes do seu país de orixe, Colombia, que lles prestaba os cartos para financiar a súa viaxe a España a cambio de que exercesen a prostitución na súa vivenda de Noia e lle devolvesen a débeda contraída con intereses. 

 

“Non tivo lugar a imposición non querida do exercicio da prostitución coa necesaria ausencia de liberdade nas mulleres que se prostituían no domicilio da acusada e da súa filla”, relatan os maxistrados na sentenza, na que salientan que as mulleres “non eran constrinxidas por ninguén, pois exercían a prostitución de forma libre e voluntaria”.

 

As declaracións prestadas polas implicadas, segundo a Audiencia, teñen “maior virtualidade probatoria que as prestadas por outras testemuñas como os axentes policiais que interviñeron na investigación dos feitos”, os cales sostiveron que as condicións laborais eran “de escravitude”, que as mulleres estaban alí “pola comida e a bebida” ou que eran “obrigadas a manter relacións sexuais sen posibilidade de escoller cliente”.

 

“A entrada das tres mozas en España foi ilegal, pois se fixo como turistas cando, en realidade, non tiñan tal condición, dado que viñan traballar ao piso da acusada como prostitutas, obtendo por iso a imputada o 50% das ganancias que xerase cada unha delas e sendo condición para deixar de traballar con ela e poder abandonar a súa vivenda a satisfacción da débeda contraída, a cal tiña intereses, o cal evidencia o ánimo de lucro na acusada, pois do seu traballo como prostitutas se ía beneficiar”, conclúen os maxistrados. A Audiencia absolveu á filla da investigada en aplicación do principio in dubio pro reo.

 

***

La Audiencia multa a una mujer por ayudar a entrar como turistas a España a tres mujeres que iban a ejercer la prostitución en Noia

 

12/07/2019.- La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a una mujer a pagar una multa de 7.200 euros como autora de tres delitos contra los ciudadanos extranjeros y la ha absuelto de los delitos de prostitución y contra los derechos de los trabajadores que le imputaba la Fiscalía. El tribunal considera acreditado que la sospechosa pactó con tres mujeres procedentes de su país de origen, Colombia, que les prestaba el dinero para financiar su viaje a España a cambio de que ejerciesen la prostitución en su vivienda de Noia y le devolviesen la deuda contraída con intereses.  

 

“No tuvo lugar la imposición no querida del ejercicio de la prostitución con la necesaria ausencia de libertad en las mujeres que se prostituían en el domicilio de la acusada y de su hija”, relatan los magistrados en la sentencia, en la que subrayan que las mujeres “no eran constreñidas por nadie, pues ejercían la prostitución de forma libre y voluntaria”.

 

Las declaraciones prestadas por las implicadas, según la Audiencia, han de tener “mayor virtualidad probatoria que las prestadas por otros testigos como los agentes policiales que intervinieron en la investigación de los hechos”, quienes sostuvieron que las condiciones laborales eran “de esclavitud”, que las mujeres estaban allí “por la comida y la bebida” o que eran “obligadas a mantener relaciones sexuales sin posibilidad de escoger cliente”.

 

“La entrada de las tres chicas en España fue ilegal, pues se hizo como turistas cuando, en realidad, no tenían tal condición, dado que venían a trabajar al piso de la acusada como prostitutas, obteniendo por ello la imputada el 50% de las ganancias que generase cada una de ellas y siendo condición para dejar de trabajar con ella y poder abandonar su vivienda la satisfacción de la deuda contraída, la cual tenía intereses, lo cual evidencia el ánimo de lucro en la acusada, pues de su trabajo como prostitutas se iba a beneficiar”, concluyen los magistrados. La Audiencia ha absuelto a la hija de la investigada en aplicación del principio in dubio pro reo.

social youtube xornalgalicia   feed-image