Non acoden ao Consello Galego de FP tras a negativa da Consellaría ( PPdeG) a negociar a oferta educativa para o vindeiro curso

Información
Galicia | 11 Junio 2019 | 2677 votos | Correo electrónico | Imprimir

Nunha primeira análise o sindicato detecta que arredor de 40 peticións de novos ciclos foron desestimadas sen que até o momento a Consellaría lles indicara aos centros que criterios a levaron a descartar a súa concesión.

 

A CIG-Ensino non acudeu á reunión do Consello Galego de Formación Profesional en desacordo co proceder da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa que se negou a adiar esta reunión para poder cotexar cos centros educativos as necesidades formativas de cara ao vindeiro curso. Tal e como vén sendo habitual, a Consellaría non informou ás direccións durante o proceso de elaboración da oferta dos criterios que se seguen para a implantación de novos ciclos formativos nin tampouco negociou coas organizacións sindicais, polo que pretendía que, un ano máis, a reunión do Consello Galego de FP servira só para dar a coñecer a súa proposta.

Inicialmente as tres organizacións sindicais presentes neste órgano solicitamos que se adiara esta reunión para testar cos centros as solicitudes de concesión de novos ciclos medios e superiores, ademais de advertir da imposibilidade de asistir á reunión por parte de UGT. Tras a negativa da Consellaría a conceder esta prórroga, a CIG-Ensino considera que abonda de desprezos á comunidade educativa e por iso decidiu non asistir ao Consello Galego de FP. Lamentamos que CCOO rompera esta posición de rexeitamento unánime ás formas coas que habitualmente se comporta a Dirección Xeral de FP e finalmente decidira comparecer no Consello.

A negativa a negociar como norma e o menosprezo ao profesorado como estilo.

A CIG-Ensino fixo xestións telefónicas coa Dirección Xeral para conseguir unha explicación sobre o procedemento que seguiu para a concesión duns ciclos e outros non, obtendo unicamente respostas nas que se menosprezan as demandas dos centros ou argumentando, de forma visionaria, que non van ter matrícula.

Confírmase, por tanto, a opacidade para coñecer as razóns para tomar a decisión de que ciclos se ofertan de novo para o vindeiro curso e o feito de que os centros non poidan coñecer cales foron os criterios aplicados para descartar as súas peticións.

Desde o sindicato fixémoslle chegar por escrito as solicitudes que nos trasladaron tanto desde os equipos directivos como desde os departamentos a respecto das necesidades de cara ao vindeiro curso e que implicarían un incremento importante da oferta ordinaria. Malia que non recibimos a proposta da Consellaría até o xoves 6 de xuño, nunha primeira análise detectamos máis de 40 peticións de ensinanzas de FP que non foron atendidas pola administración.

A FP dual como única estrela convidada

Na única modalidade na que se incrementan as prazas e os novos ciclos é a Formación Profesional Dual na liña marcada pola Consellaría de promover unha fórmula pouco ou nada axeitada ao mercado laboral galego, con empresas de reducido tamaño, e que ten o perigo de fomentar a precariedade tanto nas condicións laborais do alumnado como do conxunto da clase traballadora en xeral. A ninguén se lle escapa ademais que, na medida en que se promoven só estas novas ensinanzas o máis probábel é que a demanda de matrícula nas modalidades presenciais, ordinaria e modular fundamentalmente, decaia e que isto signifique recortes de profesorado a medio prazo, á marxe de que se o alumnado pasa máis tempo nas empresas tamén se reduce considerabelmente o tempo no centro educativo. Así pois, esta fórmula, coa que a CIG-Ensino xa amosou en varias ocasións o seu desacordo, vai significar un chanzo máis na privatización do ensino público que na Formación Profesional pasará a depender directamente das necesidades das empresas e non do que debería ser unha planificación académica real e adaptada ás necesidades de toda a sociedade galega.

Relación de ciclos formativos solicitados por centros ou departamentos dos que tivo constancia a CIG-Ensino e que lle serán trasladados á Dirección Xeral de FP

CONCELLO

CICLO SOLICITADO POR CENTROS OU DEPARTAMENTOS

CONCEDIDO

ARTEIXO

Cs de actividades físicas

NON

A CORUÑA

 

CM Farmacia

NON

CS Acondicionamento físico

NON

Cs Transporte e loxística

NON

CURTIS

FP Básica de sanitaria e FP Básica de cociña

NON

ZAS

cs de Desenvolvemento de aplicacións web

NON

FERROL

 

Completar o ciclo de Preimpresión Dixital. de Adultos a Presencial.

CS de Integración social.

Farmacia a distancia

2º curso de C.S. de Anatomía Patolóxica e de C.S. de Deseño e Xestión Produción Gráfica

SI

NON

NON

NON

FP básica de Carpintería e Moble

SI

OFERTA NA modalidade Ordinaria e nocturnA Do Ciclo de DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB

SI

ARZÚA

CALIDADE E CONTROL AMBIENTAL

NON

MUROS

ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS

NON

 

RIBEIRA

 

CM ELABORACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS

NON

CM PRODUCIÓN DE CALOR (na modalidade de adultos)

NON

CS EDUCACIÓN INFANTIL

NON

CS TRANSPORTE E LOXÍSTICA

NON

CM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES

NON

SANTA COMBA

CM RESTAURACIÓN

NON

SANTIAGO DE COMPOSTELA

CS de Promoción de Igualdade de Xénero 

NON

A POBRA DO CARAMIÑAL

HIXIENE BUCO-DENTAL

NON

VILAGARCÍA

CS ACONDICIONAMENTO FÍSICO

SI

VILANOVA

CS DIRECCIÓN DE COCIÑA.

CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

NON

VILAGARCÍA

MODULAR COMPLETO DE FINANZAS, MARKETING E PUBLICIDADE. PROGRAMACION MULTIPLATAFORMA

NON

VALGA

2º CM SOLDADURA

SI

LALÍN

CS ENSINANZAS E ANIMACION SOCIODEPORTIVA

NON

PONTEVEDRA

CS ANIMACION SOCIOCULTURAL E TURÍSTICA

NON

LALÍN

CS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

NON

A ESTRADA

FP BÁSICA DE MADEIRA

SI

SILLEDA

CM ACTIVIDADES COMERCIAIS

NON

LUGO

CM PANADERIA

NON

VILALBA

XESTIÓN ADMINISTRATIVA

CM INFORMÁTICA

SI

NON

SARRIA

2º CURSO ASISTENCIA Á DIRECCIÓN, COCIÑA E SERVIZOS

NON

MONFORTE

ASISTENCIA Á DIRECCIÓN. ESTILISMO MASCULINO

NON

LUGO

 

ELABORACION DE PRODUTOS ALIMENTARIOS. PROXECTOS DE EDIFICACION. FP BÁSICA CARPINTERÍA

NON

CS ENERXÍAS RENOVABLES 

SI

mantemento de vivendas A distancia

NON

BECERREÁ

FP BÁSICA DE ELECTRICIDADE

SI

TOMIÑO

FP BÁSICA ELECTRÓNICA E ELECTRICIDADE

NON

REDONDELA

OFERTA COMPLETA DO CS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

NON

PONTEAREAS

CS DE EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL EN OFERTA MODULAR.

NON

VIGO

 

 

 

 

CAMBIO DE CS DE ACONDICIONAMENTO FÍSICO POLO DE ANIMACIÓN SOCIO-DEPORTIVA.

NON

COMERCIO INTERNACIONAL A DISTANCIA (7 MÓDULOS)

NON

CS DE ORGANIZACIÓN E CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN EN RÉXIME MODULAR

NON

MÓDULOS INDIVIDUAIS DO CICLO DE EMERXENCIAS SANITARIAS.

SI

CS DE ILUMINACIÓN, TRATAMENTO E CAPTACIÓN DE IMAXE (MODULAR)

SI

O CARBALLIÑO

CS de automatismo e robótica

NON

OURENSE

 

 

CS ENSINANZAS E ANIMACION SOCIODEPORTIVA

SI

CM de actividades comerciais (a distancia)

NON

CS en programación da produción en moldeamentos de metais e polímeros

NON

CELANOVA

 

C.S. de Audiovisuais                                                  

NON

C.M. de Sistemas Microinformáticos e redes

NON

C.M. de Emerxencias e protección civil

NON

MACEDA

C.S. de Informática-Programación: Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

NON

OURENSE

 

C.S. de Imaxe para diagnóstico e medicina nuclear

NON

-C.S. Desenvolvemento e aplicacións multiplataforma", a distancia (2º curso)

NON

TRIVES

 

C.M. de montaña e escalada (Ensinanzas de réxime Especial). Hai só 3 en todo o Estado. Importante economía zona

NON

RIBADAVIA

C.M. de Industrias Alimentarias

NON

A RÚA

C.M. de Informática

NON

social youtube xornalgalicia   feed-image