Xoán Manoel Sande Muñiz, Portavoz do Grupo Municipal do BNG no Concello da Laracha interroga ao Alcalde (PPdeG) sobre a DECANTADORA de Caión.

Información
Galicia | 30 Abril 2019 | 3956 votos | Correo electrónico | Imprimir

No escrito presentado na sua, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS dice; Circulan informacións sobre a decantadora situada no porto de Caión que indican que presuntamente poderían estarse verquendo residuos directamente ao mar por falta de mantemento da instalación. Existe preocupación na veciñanza de Caión diante destas informacións, polo que desde o BNG da Laracha entendemos que o goberno municipal debe dar as explicacións oportunas e transmitir toda a información sobre esta instalación en concreto xa que existen moitas sombras ao respecto.

É por isto que formulamos as seguintes PREGUNTAS para a súa resposta por escrito:

Qué traballos de mantemento se levan a cabo nestas instalacións e con qué periodicidade? Tense feito algunha medición das augas do porto de Caión sobre o posible contido de restos fecais e outros e de ser así qué resultados ofreceron?

 

A Laracha, 30 de abril de 2019

Asdo.: Xoán M. Sande Muñiz,
Portavoz do Grupo Municipal do BNG

 

 

La Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca ... - Xornal Galicia

https://xornalgalicia.com/.../10142-la-direccion-general-de-asuntos-maritimos-y-pesca...

18 abr. 2019 - El Concello de Laracha con el objeto de urbanizar el solar ARC1 proyectó una “decantadora” situada en el Puerto de Caión financiada con .

Según los documentos públicos el Alcalde de ... - Xornal Galicia

https://xornalgalicia.com/9375-segun-los-documentos-publicos-el-alcalde-de-laracha-...

El Centro Comunitario Costa da Morte (de Caión) cuyo valor de más de 1 millón ..... con Portos de Galicia" coa "decantadora" instalada en Caión construída con ...

El Alcalde de Laracha "OCULTA" a los vecinos/as los ... - Xornal Galicia

https://xornalgalicia.com/9349-el-alcalde-de-laracha-oculta-a-los-vecinos-as-los-eleva...

22 feb. 2019 - ... servicios de agua, alcantarillado ( Caion no tiene depuradora, solo tiene decantadora que vierte al mar), electricidad, recogida de basuras, ...

Xornal Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Vigo Santiago ...

https://xornalgalicia.com/?name=News&file=article&sid...

El Decantadora de Caión podría estar contaminando la Cetárea y las viviendas de su entorno con residuos fecales y bacterias ecoli por desidia del ...

 

 

social youtube xornalgalicia   feed-image